Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Kreditë
Kredi për Shtëpi
Kredi Konsumatore pa Garanci Hipotekore
Kredi Personale me Garanci Hipotekore
Kredi e Garantuar me Depozitë
Paradhënie Bankare - Overdraft
Kredi për Makina
Kredi për Studentë
Kredi per Blerje Prone per Dhenie me Qera
Kredi per Rinovim
Kredi per Biznesin e Vogel
Kredi Biznesi pa Garanci
Kredi Biznesi per Investime
Kredi per Blerje Paisjesh Biznesi
Paradhenie Bankare per Biznes
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 110.5 114.5
EUR 137.9 141.9
AUD 93.8 98.8
CHF 113.9 118.9
GBP 174.5 178.5
 
Kredi për Shtëpi

Zgjidhni tani të keni shtëpinë tuaj! Zgjidhni gjithashtu këstin mujor që ju përshtatet me interes prej vetëm 4.5% ne Lek ! 

Oferta më e re nga ekspertët e kredisë për shtëpi!

 

 

Karakteristikat e produktit:

 • Shuma e kredisë:5000 deri në 250,000 Euro / ekuivalenti në Lek
 • Monedha:Lek/Eur
 • Kohëzgjatja e kredisë:5 -30 vjet
 • Interesi:

Monedha

Afati

Përbërja

 

ALL

 

5-30 vjet

Për vitin e parë 4,50% interes fiks

Mbas vitit të parë 

Bono Thesari 12M + 3,50%, Min 6,00%

EURO

5-25 vjet

Për vitin e pareë 5.5% fikse

Mbas vitit të parë 

Euribor 12M + 5%, Min 6%

 • Shembuj:

Monedha

Afati

Kesti Mujor

 

ALL 2.500.000

 

30 vjet

ALL 12.700

Mbas vitit të parë

ALL 15.000

EURO 20.000

25 vjet

Eur 123

Mbas vitit të parë

Eur 129

Garancia:

Hipotekë e shtëpisë që do të blihet apo e një pasurie tjetër të patundshme

Përfitimet:

 • Norma më e ulët e interesit në treg
 • Këste të ulëta mujore
 • Afati i ripagimit deri në 30 vjet !!

Dokumentacioni:

 • Dokumenta identifikimi për kredimarrësit dhe garantuesit
 • Certifikatë familjare
 • Dokumenta te të ardhurave për kredimarrësit dhe garantuesit
 • Dokumenta hipotekore të pasurisë së patundshme
 • Dokumentat e shtëpisë që do të blihet
 • Dokumenta rregullatore

 

 

Kliko ketu per te shkarkuar Formularin e Transparences : 

 Per me shume informacion drejtohuni ne nje nga deget tona!

Kliko ketu per te shkarkuar kushtet e Kredise per Shtepi :

Kliko ketu per te shkarkuar informacionin parakontraktor"Kredi per Shtepi":

Banka NBG Albania , Tradicionalisht e besueshme!

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 280 000 / Fax. +355 (4) 233 613 / E-mail: nbgalbania@exmail.nbg.gr design by impuls