Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Tender
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.20 109.20
EUR 124.20 128.20
AUD 74.80 80.80
GBP 138.00 144.00
 
Kërkesë për ofertë për Dollapë Kundrazjarrit për ruajtje dokumentash

Banka NBG Albania sh.a – Pjesë e grupit të NBG, që operon në një rrjet prej 27 degësh dhe një Drejtori Administrative në të gjithë territorin shqiptar, kërkon një ofertë për blerjen e 6 – 8 Dollapëve Kundrazjarrit për ruajtje dokumentash. Koha minimale për mbrojtjen nga zjarri duhet të jetë 60 minuta.

Kompanitë e interesuara ftohen të paraqesin ofertat e tyre, sipas specifikimeve teknike në Aneksin 1.

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të paraqesin propozimet e tyre në përputhje me specifikimet teknike në Aneksin 1, duke përcaktuar në mënyrë të detajuar, si më poshtë:

-          Modeli I dollapit (Dollap me rafte, me sirtare etj.)

-          Përmasat e dollapëve

-          Variantet e mekanizmit të mbylljes

-          Cmimi për njësi

-          Termat e lëvrimit (përshirë përgjegjësinë për kostot e transportit, cdoganimin etj.)

-          Periudha e garancisë

Dokumentacioni I detyrueshëm 

-          Profili I Kompanisë

-          Dokumentacioni ligjor (NIPT, QKR, Certifikata të Cilësisë së Produktit)

-          Specifikime teknike të produktit

-          Oferta financiare  

*Ofertat, të cilat nuk përmbushin kërkesat e përcaktuara në Aneksin 1, nuk do të merren në konsideratë.

Afati për dorëzimin e ofertave është deri 16.04.2014, ora 1600

Adresa për dorëzimin e dokumentacionit është:

Manjola Kruja

Departamenti i Prokurimeve dhe Administratës

Banka NBG Albania Sh.a
Rr. Dritan Hoxha, Nd. 8, H.1, Njësia Bashkiake Nr.11,

Kodi Postar 1026, Tiranë, Shqipëri

Duke cilësuar: Ofertë për “Dollapë Kundrazjarrit për ruajtje dokumentash”

Ofertat duhet të paraqiten në zarfa të vulosur, të shoqëruara me një kopje në CD, të te gjitha materialeve të prezantuara. 

*Shënim: Për informacion të mëtejshëm, të interesuarit mund të kontaktojnë: 

Departamenti I Prokurimeve dhe Administratës

Email: manjola.kruja@nbgal.groupnbg.com   

Njësia Teknike

Email:  jani.mano@nbgal.groupnbg.com 

 

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES