Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Tender
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.20 109.20
EUR 124.20 128.20
AUD 74.80 80.80
GBP 138.00 144.00
 
Kërkesë për ofertë për Karta me shirit magnetik Visa Electron dhe Visa Classic

Titulli/Qëllimi:    Kërkesë për ofertë për Karta me shirit magnetik Visa Electron dhe Visa Classic

Banka NBG Albania sh.a – Pjesë e grupit të NBG, kërkon një ofertë për blerjen e 6,000 copë karta me shirit magnetik, nga të cilat 5,000 copë karta debiti Visa Electron dhe 1,000 copë karta krediti Visa Classic.

Kompanitë e interesuara ftohen të paraqesin ofertat e tyre, sipas specifikimeve teknike dhe grafike të cilat mund ti gjeni këtu:

1. Credit Card - Personalization elements

2.Credit Card - Design

3.Debit Card Design Including PersonalizationDetails-2015

Oferta duhet të përmbajë në detaje dhe të përcaktojë:

-          Cmimin për njësi. Cmimi për njësi të jetë përfundimtar duke përfshirë kosto dërgese, dogane, transporti dhe cdo kosto tjetër të aplikueshme deri në Zyrat e Drejtorisë Administrative të Banka NBG Albania.

-          Koha e prodhimit

-          Koha e lëvrimit

-          Përgatitja e dizenjos së kartës dhe aplikimi te Visa online (për aprovim)

-          Kosto aprovimi nga Visa të dizenjos së kartës

-          Periudha e garancisë

 

Dokumentacioni I detyrueshëm

-          Profili I Kompanisë

-          Dokumentacioni ligjor (NIPT, QKR)

-          Oferta financiare (Cmimet të jenë në EUR, me TVSH)

 

Afati për dorëzimin e ofertave është deri 24.03.2015, ora 1600

 

Adresa për dorëzimin e dokumentacionit është:

Manjola Kruja

Departamenti i Prokurimeve dhe Administratës

Banka NBG Albania Sh.a
Rr. Dritan Hoxha, Nd. 8, H.1, Njësia Bashkiake Nr.11,

Kodi Postar 1026, Tiranë, Shqipëri

Duke cilësuar: Ofertë për “Karta me shirit magnetik Visa Electron dhe Visa Classic”

 

Ofertat duhet të paraqiten në zarfa të vulosur, të shoqëruara me një kopje të materialeve të prezantuara në CD, si më poshtë: 

 

-          SEKSIONI A: Propozimi Teknik

Propozimi Teknik duhet të përmbajë minimalisht dokumentacionin e mëposhtëm:

  • Profili I Kompanisë
  • Dokumentacionin Ligjor
  • Specifikimet teknike, sic përshkruhen më lart

 

-          SEKSIONI B: Propozimi Financiar

 

 

*Shënim: Për informacion të mëtejshëm, të interesuarit mund të kontaktojnë:

 

Departamenti I Prokurimeve dhe Administratës
Email: manjola.kruja@nbgal.groupnbg.com

 

Departamenti I Kartave dhe ATM-ve

Email: erjona.cili@nbgal.groupnbg.com

 

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES