Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Pasqyrat Financiare
Viti 2017
Viti 2016
Viti 2015
Viti 2014
Viti 2013
Viti 2012
Viti 2011
Viti 2010
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 104.60 108.60
EUR 129.30 133.30
AUD 80.60 85.60
GBP 146.30 151.30
 
Klikoni ketu per te shkarkuar Informacion_Financiar_sipas_Raportimit_IFRS_Shtator_2017.pdf Klikoni ketu "IFRS"_shqip_30.06.2017.pdf       Klikoni ketu per te shkarkuar Informacion_Financiar_sipas_IFRS Mars 2017.pdf   Kliloni ketu Raportim_Financiar_Periodik_sipas_Rregullores_Nr.60_Dt.29.08.2008_Shtator_2017.pdf Klikoni ketu Raportim_Financiar_Periodik_sipas_Rregullores_Nr.60_Dt.29.08.2008_Qershor_2017.pdf Klikoni ketu Raportim_Financiar_Periodik_sipas_Rregullores_Nr.60_Dt.29.08.2008_Mars_2017.pdf ...
  Klikoni ketu per te shkarkuar Informacion_Financiar_sipas_Sistemit_te_Raportimit_te_Unifikuar SRU_Shtator_2017.pdf Klikoni ketu per te shkarkuar Informacionin_Financiar_sipas_Sistemit_te_Raportimit_te_Unifikuar_Mars 2017.pdf Klikoni ketu "SRU"_30.06.2017.pdf ...
 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES