Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Ankand
NJOFTIM PER ANKAND
NJOFTIM PER ANKAND
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.80 111.80
EUR 122.90 128.90
AUD 77.60 83.60
GBP 140.20 146.20
 
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.59.7 m² , Nr. Pasurie 496/246+2-50, Zona Kadastrale 2460, me adresë: Linzë, Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 18.04.2018 me vlerë fillestare 17,640 Euro.   Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.60 m² , Rregj.Hipotekor 161, Zona Kadestrale 3369, me adresë: Lagjia “29 Nentori”, Shijak, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 18.04.2018 me vlerë fillestare 14,616 Euro.   Secili pjesëmarrës duhet të ...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.102 m² , Zona Kadastrale 3369, me adresë: Shijak, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 18.04.2018 me vlerë fillestare 21,168 Euro.   Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjes...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.102 m² , Rregj.Hipotekor Nr.57, Dt.27.04.2005, Zona Kadastrale 3369, me adresë: Shijak ,Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 18.04.2018 me vlerë fillestare 26,208 Euro.   Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkes&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.106 m² , Nr.Pasurie 8/40+1-20, Zona Kadastrale 8512, Vol.35, Faqe.30, me adresë: L. 7, Rr. ”H.Demiri”, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 18.04.2018 me vlerë fillestare 26,863 Euro.   Secili pjesëmarrës duhet t&...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.141.5 m ² dhe Dhomë banimi me sip.16.1 m ² , Nr.Pasurie 5/87, Zona Kadastrale 8220,Vol. 13, Faqe 2, me adresë: Rr.”Kongresi I Lushnjes”,Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 12.04.2018 me vlerë fillestare 32,400 Euro...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.103.1  m² ,Nr.Pasurie 35/70+1-5,Zona Kadastrale 2315 ,Faqe 88,Vol 12, me adresë: Lagjia “Nr.3” , Kuk ë s .   Ankandi do të zhvillohet në datë 04.04.2018 me vlerë fillestare 2,330,496   Lekë.   Secili pjesë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.63.76 m² ,Nr.Pasurie 35/70+1-4,Zona Kadastrale 2315 ,Faqe 87,Vol 12 , me adresë: Lagjia “Nr.3” ,Kukës . Ankandi do të zhvillohet në datë 04.04.2018 me vlerë fillestare 1,438,920   Lekë. Secili pjesëmarrës duhet të paraqes&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.270 m ² dhe Nd ë rtes ë me sip.200 m ² , Nr.Pasurie 11/17, Zona Kadastrale 8642, Vol. 25, Faqe 213 , me adres ë : Lagjia Nr. 3, Sarand ë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 26.03.2018 me vlerë fillestare 110,800 Euro . &nb...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.151 m ² , Nr.Pasurie 60/88/ND+1-22,   Zona Kadestrale 8518 ,Vol. 20,Faqe 91, me adresë:Plazh 13,Shk 1,Kati 5,Ap 22,Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 26.03.2018 me vlerë fillestare 42,448 USD.   Secili pjesëmarr&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Lokal me sip.71.48 m ², Nr.Pasurie 59/93-N4, Zona Kadestrale 8518, Vol. 40,Faqe 235, me adresë: Lagjia 13,Plazh,Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 12.03.2018 me vlerë fillestare 45,792 Euro .   Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.141.5 m ² dhe Dhomë banimi me sip.16.1 m ² , Nr.Pasurie 5/87, Zona Kadastrale 8220,Vol. 13, Faqe 2, me adresë: Rr.”Kongresi I Lushnjes”,Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 12.03.2018 me vlerë fillestare 36,000 Euro . &...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.59.7 m² , Nr. Pasurie 496/246+2-50, Zona Kadastrale 2460, me adresë: Linzë, Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 09.03.2018 me vlerë fillestare 16,240 Euro .   Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.60 m² , Rregj.Hipotekor 161, Zona Kadestrale 3369, me adresë: Lagjia “29 Nentori”, Shijak, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 09.03.2018 me vlerë fillestare 19,600 Euro .   Secili pjesëmarrës duhet të paraqes&...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.102 m² , Zona Kadastrale 3369, me adresë: Shijak, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 09.03.2018 me vlerë fillestare 23,520 Euro.   Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për p...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.102 m² , Rregj.Hipotekor Nr.57, Dt.27.04.2005, Zona Kadastrale 3369, me adresë: Shijak ,Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 09.03.2018 me vlerë fillestare 29,120 Euro.   Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë k&eu...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.106 m² , Nr.Pasurie 8/40+1-20, Zona Kadastrale 8512, Vol.35, Faqe.30, me adresë: L. 7, Rr. ”H.Demiri”, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 09.03.2018 me vlerë fillestare 29,848 Euro.   Secili pjesëmarr&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall edhe Ndërtesë me sip.160 m², Nr.Pasurie 3/264, Zona Kadastrale 8190,Vol.9,Faqe.54,me adresë:   Rr. "Kristo Kristidhi", Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 09.03.2018 me vlerë fillestare 64,512 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqes...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.300 m² dhe Ndërtesë me sip.100 m², Nr.Pasurie 421/39/1, Zona Kadastrale 1514, me adresë: Domje, Bërxull, Tiranë.  Ankandi do të zhvillohet në datë 09.03.2018 me vlerë fillestare 58,880 Euro.  Secili pjesëmarrë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.950 m² edhe Ndërtesë 150 m², Nr.Pasurie 6/65, Zona Kadastrale 8516, Vol.6, Faqe142 , me adresë: Shkozet/14, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 08.03.2018 me vlerë fillestare 40,320 Euro.   Secili pjesëmarr&...
    Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Njësi me sip. 37 m², Nr.Pasurie 6/121-N12, Zona Kadastrale 8160 , me adresë : L”Parku I Madh” ,Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 05.03.2018 me vlerë fillestare 20,720 Euro.   Secili pjesëmarrës duhet t&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.103.1  m² ,Nr.Pasurie 35/70+1-5,Zona Kadastrale 2315 ,Faqe 88,Vol 12, me adresë: Lagjia “Nr.3” , Kuk ë s .   Ankandi do të zhvillohet në datë 28.02.2018 me vlerë fillestare 2,589,440   Lekë.   Secili pjes&eum...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.63.76 m² ,Nr.Pasurie 35/70+1-4,Zona Kadastrale 2315 ,Faqe 87,Vol 12 , me adresë: Lagjia “Nr.3” ,Kukës .                   Ankandi do të zhvillohet në datë 28.02.2018 me vlerë ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Ndërtesë me sip.108.24 m² , Nr.Pasurie 6/56, Zona Kadastrale 8513, Faqe 121,Vol. 31,me adresë: Rr."Mujo Ulqinaku",Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 16.02.2018 me vlerë fillestare 1,120 Euro.   Secili pjesëmarrës duhet të paraq...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.242.08 m², Nr.Pasurie 6/286 , Zona Kadastrale 8513, Vol.24,Faqe 102, me adresë: “V. Kuqi”/12, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 16.02.2018 me vlerë fillestare 67,200 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqes&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.147.5 m², Nr.Pasurie 8/46+1-16/1,Faqe 245,Vol.35, me adresë: Rr.H.Demiri,Sh 1, kati i 7-te, Ap.16/1,Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 16.02.2018 me vlerë fillestare 4,480,000 Lekë. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë k&...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.98.39 m², Nr.Pasurie 26/121+2-7, Zona Kadestrale 8603 ,Faqe 243,Vol.17,me adresë: “L. 28 Nëntori”, Vlorë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 14.02.2018 me vlerë fillestare 25,600 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të p...
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.59.5 m², Nr.Pasurie 306/68+1-18, Zona Kadestrale 2291, Faqe 245 , Vol. 21, me adresë: Kryemedhenj, Kavajë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 14.02.2018 me vlerë fillestare 15,360 Euro. Secili pjesëmarrës d...
       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Njësi me sip. 37 m², Nr.Pasurie 6/121-N12, Zona Kadastrale 8160 , me adresë : L”Parku I Madh” ,Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 29.01.2018 me vlerë fillestare 29,600 Euro.   Secili pjes&eum...
    Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Toke Arë me sip.600 m² dhe Godinë 4 katëshe me sip.1542 m², Nr.Pasurie 147/32, Zona Kadastrale 2119, Vol.6, Faqe 196, me adresë : Katundi i Ri , Tiranë.         Ankandi do të zhvillohet në datë 22.01.2018 me vler&eu...
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.63.76 m² ,Nr.Pasurie 35/70+1-4,Zona Kadastrale 2315 ,Vol 12, Faqe 87 , me adresë: Lagjia Nr.3 ,Kukës.  Me vlerë fillestare 2,284,000 Lek ë.     Apartament me sip.103.1   m²,  Nr.Pasurie 35/70+1...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Lokal me sip.107.38 m² , Nr.Pasurie 59/92, Zona Kadastrale 8518, me adresë: Nr.4 “”Plazh 13”, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 17.01.2018 me vlerë fillestare 91,300 Euro Secili pjesëmarrës duhet të paraqes...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.87.03 m², Nr.Pasurie 60/112+1-25, Vol. 40, Faqe 125, me adresë: Plazhi 13, Durrës.   Me vlerë fillestare 24,076 Euro.   Apartament me sip.69.65 m², Nr.Pasurie 60/112-N8, Vol.40, Faqe 98, me adresë: Plazhi 13, Durrës. &...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.500 m² dhe Ndërtimi me sip.176,6 m², Nr.Pasurie 112/45,Zona Kadastrale 3641,Vol.16,Faqe 4 , me adresë :Fshati Tresh,Lezhë.     Ankandi do të zhvillohet në datë 16.01.2018 me vlerë fillestare 5,882,058 Lekë.   Secili ...
   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.695 m², dhe Ndërtesë me sip. 216 m², Nr.Pasurie 74/25, Zona Kadastrale 8564, Vol.25, Faqe 188, me adresë: Korçë.                  Ankandi do të zhvillohet në dat&eu...
   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.1,237 m², Nr.Pasurie 5/220, Zona Kadestrale 8564,Vol.13,Faqe.72,me adresë : Ish Zona Industriale, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 11.01.2018 me vlerë  fillestare 151,200 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqe...
    Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.400 m², Nr.Pasurie 6/320 , me adresë: Rr .” Don Bosko”, Tiranë.  Me vlerë fillestare 174,888 Euro.   Truall me sip.200 m²,  Nr.Pasurie 6/194 , me adresë: Rr .” Don Bosko”, Tiranë.  Me vl...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.6,000 m², Nr.Pasurie 300/27, me adresë: Vaqarr, Tiranë.  Ankandi do të zhvillohet në datë 11.01.2018 me vlerë fillestare 554,400 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesë...
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.1000 m² dhe Truall me sip. 200 m² si edhe Ndërtesë 96 m²,  Nr.Pasurie 197/208 , Faqe 230 ,  me adresë: Arapaj,Durrës.   Me vlerë fillestare 8,400 Euro.   Tokë Ar&...
       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Garazh me sip.20 m² , Nr.Pasurie 8/46-G8, Zona Kadastrale 8512, Vol.17, Faqe 178 , me adresë: Rr.”Hajdar Demiri”, Lagja 17, (Nr. 8), Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 09.01.2018 me vlerë fillestare 2 ,520 Eur...
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.147.5 m², Nr.Pasurie 8/46+1-16/1, Vol.35,Faqe 245 , me adresë: Rr.H.Demiri, Sh 1, Kati i 7, Ap.16/1,Durr ë s.         Ankandi do të zhvillohet në datë 09.01.2018 me vlerë fillestare 4,480,000...
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Fabrikë me sip.1738 m² , Nr.Pasurie 8/10, Zona Kadastrale 1090, me adresë: Lagjia“5 Shkurti”, Mallakastër   Ankandi do të zhvillohet në datë 08.01.2018 me vlerë fillestare 69,882 Euro. Secili pjesëmarrës d...
   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Toke Arë me sip.600 m2 dhe Godinë 4 katëshe me sip.1542 m 2 , Nr.Pasurie 147/32, Zona Kadastrale 2119, Vol.6, Faqe 196, me adresë : Katundi i Ri , Tiranë.         Ankandi do të zhvillohet në datë 20.12.2017 me vlerë fillestar...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.1054 m² si edhe Truall me sip. 754 m² dhe Ndërtesë 254 m², Nr.Pasurie 115/25, Zona Kadestrale 3183, Vol. 3, Faqe 244, me adresë: Rinas, Krujë. Ankandi do të zhvillohet në datë 20.12.2017 me vlerë fillestare 85,594 Euro. Secili pjes...
   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Bodrum me sip.82 m², Nr.Pasurie 6/225, Zona Kadastrale 8260, me adresë: Rr.”Komuna e Parisit”, Tiranë.         Ankandi do të zhvillohet në datë 11.12.2017 me vlerë fillestare 18,432 Euro. Secili pjesëmarrë...
    Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.72 m², Nr.Pasurie 3/573+1-24, Zona Kadastrale 8561, me adresë:   Rr. “1 Maj”, Korçë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 20.11.2017 me vlerë fillestare 16,330 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të p...
   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.86.03 m², Nr.Pasurie 8/417+1-10, Zona Kadastrale 8582, me adresë: Lagjia nr.4, Shk.1, Kati 4, Ap.10, Pogradec .   Ankandi do të zhvillohet në datë 20.11.2017 me vlerë fillestare 2,754,000 Lek. Secili pjesëmarrës duhet të...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.87.03 m², Nr.Pasurie 60/112+1-25, Vol.40, Faqe 125, me adresë: Plazhi 13, Durrës.   Me vlerë fillestare 24,076 Euro.   Apartament me sip.69.65 m², Nr.Pasurie 60/112-N8, Vol.40, Faqe 98, me adresë: Plazhi 13, Durrës. &nbs...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Bodrum me sip.82 m², Nr.Pasurie 6/225,Zona Kadastrale 8260, me adresë: Rr.”Komuna e Parisit”, Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 06.11.2017 me vlerë fillestare 20,480 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkes&e...
       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.1,054 m² si edhe Truall me sip. 754 m² dhe Ndërtesë 254 m² , Nr.Pasurie 115/25,  Zona Kadestrale 3183, Vol. 3,Faqe 244, me adresë: Rinas, Krujë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 02.11.2017...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.72.68 m², Nr.Pasurie 1/1054+1-88, Zona Kadastrale 8513, Vol.44, Faqe. 37, me adresë: Rr. “Bashkimi”/6, Shk.1, Kt.11, Ap.88, Durrës. Ankandi do të zhvillohet në datë 01.11.2017 me vlerë fillestare 20,000 Euro. Secili pjesëmarrë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.695 m² dhe Ndërtesë me sip.216 m², Nr.Pasurie 74/25, Zona Kadastrale 8564, Vol.25, Faqe 188 ,  me adresë: Korçë   Ankandi do të zhvillohet në datë 30.10.2016 me vlerë 50,400 Euro. Secili pjesëmarrës d...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.72 m², Nr.Pasurie 3/573+1-24 , Zona Kadastrale 8561 , me adresë:  Rr. “1 Maji, Korcë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 12.10.2016 me vlerë 18,114 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkes&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament sip.86.03 m², Nr.Pasurie 8/417+1-10, Zona Kadastrale 8582, me adresë: Lagjia Nr.4, Shk.1, Kati 4, Ap.10, Pogradec.   Ankandi do të zhvillohet në datë 12.10.2016 me vlerë 3,060,000 Lek. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kër...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.64.1 m², Nr.Pasurie 46/205+1-55, Zona Kadastrale 8518, Vol.43, Faqe 103 , me adresë: Lagja 13, Plazh, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 05.10.2017 me vlerë 16,156 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkes&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Garazh me sip.20 m², Nr.Pasurie 8/46-G8 , Zona Kadastrale 8512,Vol.17,Faqe 178,me adresë: Rr.”Hajdar Demiri”, Lagja 17/ (Nr. 8 ), Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 05.10.2017 me vlerë 2,800 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraq...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip. 98,7 m², Nr. Pasurie 496/246+2-47,Zona Kadestrale 2460,Vol. 15, Faqe 160, me adresë:Rr."Ali Deliu"Sh.2, Kati 2, Ap. 47, Linzë ,Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 25.09.2017 me vlerë 43,440 Euro Secili pjesëmarrës duhet të paraqes&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.500 m² dhe Ndërtimi me sip.176,6 m², Nr.Pasurie 112/45,Zona Kadastrale 3641,Vol.16,Faqe 4 ,me adresë:Fshati Tresh,Lezhë.     Ankandi do të zhvillohet në datë 20.09.2017 me vlerë fillestare 9,336,600 Lekë   Secili pjes&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.73 m² , Nr.Pasurie 4/66+1-14, Zona Kadastrale 8563 ,Vol.6, Faqe129 , me adresë: Rr. “Viktor Eftimiu”,Korçë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 11.09.2017 me vlerë fillestare 17,136 Euro. Secili pjesëmarrës...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Njësi me sip.97,1 m ² , Nr.Pasurie 12/17-N1, Zona Kadestrale 8310,Vol.13, Faqe 86, me adresë: Rr. "29 Nëntori", Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 11.09.2017 me vlerë 42,720 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkes&eu...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.119.7 m², Nr.Pasurie 496/198+1-3, Vol.20, Faqe 44 , me adresë:   Rr. Linzë, Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 28 .08.2017 me vlerë fillestare 51,520 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të para...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Garazh me sip.155 m ² , Nr.Pasurie 46/450-G1, Zona Kadastrale 8518, Vol. 104, Faqe 31, me adresë: Lagjja 13, Rr. Plazh, Durrës. Me vlerë fillestare 23,436 Euro. Garazh me sip.155 m ², Nr.Pasurie 46/450-G2, Zona Kadastrale 8518, Vol. 104, Faqe 32, me adresë : Lagjja 1...
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.2,700 m², Nr.Pasurie 227/67, Zona Kadastrale 3951, Vol.5, Faqe.236, me adresë : Zvërnec, Vlorë. Me vlerë fillestare  40,068 Euro. Tokë Arë me sip. 1,560 m², Nr.Pasurie 54/21, Zona Kadastrale e 3951, Vol.5, ...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.81 m ² edhe Nd ë rtes ë me sip. 81 m ² , Nr.Pasurie 2/339, Zona Kadastrale 8511 , me adresë: Lagjia 18, Rr. “A.Goga”, Durrës. Ankandi do të zhvillohet në datë 27.07.2017 me vlerë fillestare 40,118 Euro. Secili pjes...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Garazh me sip.155 m ² , Nr.Pasurie 46/450-G1, Zona Kadastrale 8518, Vol. 104, Faqe 31, me adresë: Lagjja 13, Rr. Plazh, Durrës. Me vlerë fillestare 26,040 Euro. Garazh me sip.155 m ², Nr.Pasurie 46/450-G2, Zona Kadastrale 8518, Vol. 104, Faqe 32, me adresë : Lagjja ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.77.0 m², Nr.Pasurie 7/145/ND+1-17, Zona Kadestrale 8518, Vol.39, Faqe.90, me adresë: Rr.”Plazh”/13, Hyrja 1, Ap. 17, Durrës.                 Ankandi do të zhvillohet në datë 10.07.2017 ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Njësi me sip.79,3 m², Nr.Pasurie 4/361-N20, Zona Kadestrale 8561,Vol. 35, Faqe.80, me adresë: Rr.”Kico Greco”, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 07.07.2017 me vlerë  30,240 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërk...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Njësi me sip.670 m², Nr.Pasurie 4/361-N7, Zona Kadestrale 8561, Vol.35, Faqe.27, me adresë: Rr. “Kico Greco”, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 07.07.2017 me vlerë fillestare 351,000 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë k...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartamente me sip.239.1 m², Nr.Pasurie 4/361+1-5, Zona Kadestrale 8561, Vol.35, Faqe.32, me adresë: Rr.”Kico Greco”, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 07.07.2017 me vlerë fillestare 54,230   Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqes&e...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall edhe Ndërtesë me sip.160 m², Nr.Pasurie 3/264, Zona Kadastrale 8190, Vol.9, Faqe.54, me adresë:   Rr. "Kristo Kristidhi", Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 07.07.2017 me vlerë fillestare 64,512 Euro. Secili pjesëmarrës duhet t&...
     Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.1,237 m², Nr.Pasurie 5/220, Zona Kadestrale 8564, Vol.13, Faqe.72, me adresë : “Ish Zona Industriale”, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 05.07.2017 me vlerë  fillestare 151,200 Euro. Secili pjesëma...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.4,861 m², Nr.Pasurie 26/15, Zona Kadestrale 8564, Vol. 13, Faqe.72, me adresë: Rr. Korçë-Tiranë, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 05.07.2017 me vlerë  fillestare 86,576 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të p...
       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.7,800 m², Nr.Pasurie 26/23, Zona Kadestrale 8564, Vol.13, Faqe. 118, me adresë: Rr. Korçë-Tiranë, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 05.07.2017 me vlerë  fillestare 120,658 Euro. Secili pjes&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.5,700 m², Nr.Pasurie 118/5, Zona Kadestrale 3553, Vol.4, Faqe 124 , me adresë : Sheqerras, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 04.07.2017 me vlerë fillestare 19,200 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë k&eum...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.400 m², Nr.Pasurie 6/320 , me adresë: Rr .” Don Bosko”, Tiranë.  Me vlerë fillestare 174,888 Euro. Truall me sip.200 m²,  Nr.Pasurie 6/194 , me adresë: Rr .” Don Bosko”, Tiranë.&nb...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.6,000 m², Nr.Pasurie 300/27, me adresë: Vaqarr, Tiranë.  Ankandi do të zhvillohet në datë 22.06.2017 me vlerë fillestare 554,400 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërk...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.695 m² dhe Ndërtesë me sip. 216 m²,  Nr.Pasurie 74/25, Zona Kadastrale 8564, Vol.25, Faqe 188,  me adresë: Korçë.         Ankandi do të zhvillohet në datë 21.06.2017 ...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.81 m ² edhe Nd ë rtes ë me sip. 81 m ² , Nr.Pasurie 2/339, Zona Kadastrale 8511 , me adresë: Lagjia 18, Rr. “A.Goga”, Durrës. Ankandi do të zhvillohet në datë 21.06.2017 me vlerë fill...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip. 3,400 m², Nr.Pasurie 197/10, Zona Kadastrale 3866 , Vol.24, Faqe 128, me adresë: Yzberisht, Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 19.06.2017 me vlerë fillestare 59,976 Euro. Secili pjesëmarr&...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.70 m², Nr.Pasurie 2/88+4-51, Zona Kadastrale 8180, Vol.2, Faqe.185, me adresë: Rr. “Ali Demi”, Pll.249, Shk.4, K.1, Ap.51, Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 16.06.2017 me vlerë fillestare 24,500 Euro. ...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament sip.77.17 m², Nr.Pasurie 8/61+1-4, Zona Kadastrale 8370, Vol. 4, Faqe. 170, me adresë: Rr. “Thanas Ziko”, Pll. 65/1, Sh. 1, K. 1, Ap. 4,Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 15.06.2017 me vlerë fillestare 28,912 ...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Garazh me sip.155 m² , Nr.Pasurie 46/450-G1, Zona Kadastrale 8518, Vol.104, Faqe 31 , me adresë: Lagjia 13, “Plazh”, Durrës. Me vlerë fillestare 37,200 Euro. Garazh me sip.155 m², Nr.Pasurie 46/450-G2, Zona Kadastrale 8...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Njësi me sip.134 m², Nr.Pasurie 27/76-N19, Zona Kadastrale 8512, Vol.39, Faqe.230 me indeks harte DR-H-I-4,  me adresë: Rr.”Taulantia”, Lagja “Currila”, Durrës.             &n...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall dhe Ndërtesë 1-katëshe (dyqan) me sip.55.53 m² , Nr.Pasurie 23/181, Zona Kadestrale 2315 Vol. 22, Faqe.174, me adresë:  Lagjia Nr.1, Rr. “Kukësi i Ri”, Kukës . Ankandi do të zhvillohet në datë 07.06.2017 me ...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.61.80 m² , Nr.Pasurie 23/48+3-4, Zona Kadestrale 2315 Vol. 1, Faqe.123, me adresë: Lagjia Nr.1, Pallati 2, Shk.3, Kati 3, Ap.4, Kukës . Ankandi do të zhvillohet në datë 07.06.2017 me vlerë fillestare 1,672,272 Lek&eum...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.72.68 m², Nr.Pasurie 1/1054+1-88, Zona Kadastrale 8513, Vol.44, Faqe. 37, me adresë: Rr. “Bashkimi”/6, Shk.1, Kt.11, Ap.88, Durrës. Ankandi do të zhvillohet në datë 07.06.2017 me vlerë fillestare 20,000 Eur...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall edhe Ndërtesë me sip.160 m², Nr.Pasurie 3/264, Zona Kadastrale 8190, Vol.9, Faqe.54, me adresë:   Rr. "Kristo Kristidhi", Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 05.06.2017 me vlerë fillestare 71,680 Euro. S...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.77.0 m²,  Nr. Pasuria 7/145/ND+1-17, Zona Kadestrale 8518, Vol. 39, Faqe 90, me adresë: Rr.”Plazh”/13, Hyrja 1, Ap. 17, Durrës.                 Ankandi do të zhvillohet në datë...
       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.4,950 m ² , Nr.Pasurie 31/22, Zona Kadastrale 3467, Vol.4, Faqe. 199, me adresë: Skrofotinë, Vlorë. Ndërtesë me sip.341.5 m 2 , Nr.Pasurie 31/23, Zona Kadastrale 3467 , Vol.4, Faqe. 200 , me adresë: Skrofotinë, Vlorë. ...
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.400 m², Nr.Pasurie 6/320 , me adresë: Rr .” Don Bosko”, Tiranë.  Me vlerë fillestare 174,888 Euro. Truall me sip.200 m²,  Nr.Pasurie 6/194 , me adresë: Rr .” Don Bosko”, Tiranë.  ...
       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.6,000 m², Nr.Pasurie 300/27, me adresë: Vaqarr, Tiranë.  Ankandi do të zhvillohet në datë 19.05.2017 me vlerë fillestare 554,400 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkes...
   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip. 9,818 m 2 edhe Ndërtesë 5,064 m ² , Nr.Pasurie 18/117, Zona Kadastrale 3553, Vol.7, Faqe 171, me adresë: Symiz, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 17.05.2017 me vlerë  fillestare 44,815,443.3 Lekë. Secili pjes&...
     Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.977 m², Nr.Pasurie 28/19, Zona Kadestrale   8571, Vol.11, Faqe.121, me adresë: Lgj. “Xhevdet Nepravishta”, Lushnjë.  Me vlerë fillestare 25,441  Euro. Ndertesë  (Magazinë 1 kat, Repart c...
     Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.70 m ² , Nr.Pasurie 2/88+4-51, Zona Kadastrale 8180, Vol.2, Faqe.185, me adresë: Rr. “Ali Demi”, Pll.249, Shk.4, K.1, Ap.51, Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 10.05.2017 me vlerë fillestare 24,500 Euro. Seci...
     Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Njësi me sip. 80.3 m², Nr.Pasurie 6/121-N16, Zona Kadestrale 8160, Vol.22, Faqe.32, me indeks harte TR-S-12,13, me adresë: Shkalla 2, Kati P ë rdhe, Parku i Madh, Tiran ë . Ankandi do të zhvillohet në datë 08.05.2017 me vlerë fillestare ...
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.126.58 m², Nr.Pasurie 1/393+1-27, Vol.34, Faqe.176, me adresë: Blloku i Ri i Sportit, Korçë. Me vlerë fillestare 22,329 Euro. Apartament me sip.89.22 m² , Nr.Pasurie 1/393+1-24 , Vol.34, Faqe.173, me adresë:&nb...
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.418 m² dhe Ndërtesë me sip.188.6 m² (Hotel 3 katësh), Nr.Pasurie 4/500, Zona Kadestrale 8561, Vol.23, Faqe . 127, me adresë: Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 02.05.2017 me vlerë fillestare 209,160 ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Njësi me sip.79,3 m², Nr.Pasurie 4/361-N34 ,  Zona Kadestrale 8561 , Vol. 35, Faqe.114, me adresë: Rr.”Kico Greco”, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 02.05.2017 me vlerë fillestare 30,240 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të pa...
     Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Njësi me sip.79,3 m², Nr.Pasurie 4/361-N20, Zona Kadestrale 8561, Vol. 35, Faqe.80, me adresë: Rr.”Kico Greco”, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 02.05.2017 me vlerë  30,240 Euro. Secili pjesëmarrës duhe...
    Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Njësi me sip.670 m², Nr.Pasurie 4/361-N7, Zona Kadestrale 8561, Vol.35, Faqe.27, me adresë: Rr. “Kico Greco”, Korçë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 02.05.2017 me vlerë fillestare 351,000 Euro. Secili pjesëmarrë...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartamente me sip.239.1 m², Nr.Pasurie 4/361+1-5, Zona Kadestrale 8561, Vol.35, Faqe.32, me adresë: Rr.”Kico Greco”, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 02.05.2017 me vlerë fillestare 54,230   Euro. Secili pjesëmarrës duhet të...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.1,237 m², Nr.Pasurie 5/220, Zona Kadestrale 8564,Vol.13 Faqe. 72,   me adresë : Ish Zona Industriale, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 02.05.2017 me vlerë  fillestare 151,200 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.4,861 m², Nr.Pasurie 26/15, Zona Kadestrale 8564, Vol.13, Faqe. 72, me adresë: Rruga: Korçë-Tiranë, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 02.05.2017 me vlerë  fillestare 86,576 Euro. Secili pjesëmarrës duhet ...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.7,800 m², Nr.Pasurie 26/23 , Zona Kadestrale 8564,Vol. 13, Faqe. 118, me adresë: Rruga: Korçë-Tiranë, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 02.05.2017 me vlerë  fillestare 120,658 Euro. Secili pjesëmarrës duhe...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:                                                       ...
    Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.72.68 m², Nr.Pasurie 1/1054+1-88, Zona Kadastrale 8513, Vol.44, Faqe. 37, me adresë: Rr. “Bashkimi/6”, shk.1, kt.11, ap.88, Durrës. Ankandi do të zhvillohet në datë 09.05.2017 me vlerë fillestare 20,000 Euro. Secili pjes...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.860 m²  edhe Nd ë rtes ë 415 m², Nr.Pasurie 5/2134 , Zona Kadastrale 8515, Vol.24, Faqe.222, me adresë : Shkozet/14, Durrës. Ankandi do të zhvillohet në datë 09.05.2017 me vlerë fillestare 159,206 Euro. Secili pjesëmarrë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall edhe Ndërtesë me sip.160 m², Nr.Pasurie 3/264, Zona Kadastrale 8190, Vol.9, Faqe.54, me adresë:   Rr. "Kristo Kristidhi", Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 02.05.2017 me vlerë fillestare 102,400 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:  Fabrikë me sip.1,738 m 2 , Nr.Pasurie 8/10, Zona Kadastrale 1090, me adresë: Lagjia “5 Shkurti”, Mallakastër. Ankandi do të zhvillohet në datë 27.04.2017 me vlerë fillestare 69,882 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë m...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.113.5 m², Nr.Pasurie 27/27+1-26, Zona Kadastrale 8541 , me adresë: Lagjia “18 Shtatori”, Gjirokastër.  Ankandi do të zhvillohet në datë 26.04.2017 me vlerë fillestare 35,136 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërke...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë : Tokë Arë me sip.4,500 m², Nr. Pasurie 169/1, Zona Kadestrale   3866, Vol.11, faqe 99 , me adresë: Yzberisht, Tiranë. Me vlerë fillestare 75,600 Euro. Tokë Arë me sip.4,500 m², Nr.Pasurie 169/2, Zona Kadestrale   3866 , Vol.11, faqe 100, me adres&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament sip.77.17 m², Nr. Pasurie 8/61+1-4, Zona Kadastrale 8370, Vol.4, Faqe 170, me adresë: Rr. “Thanas Ziko” Pll. 65/1, Sh. 1, K. 1, Ap. 4, Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 19.04.2017 me vlerë fillestare 28,912 Euro. Secili pjesëmarrës duhet t&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.149 m², Nr. Pasurie 8/187+1-22, Zona Kadastrale 8533 , Vol.12, Faqe 220, me adresë : Lgj. "29 Nentori", Fier. Ankandi do të zhvillohet në datë 13.04.2017 me vlerë fillestare 34,524 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me sh...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.400 m², Nr. Pasurie 6/320 , me adresë: Rr .” Don Bosko”, Tiranë.  Me vlerë fillestare 174,888 Euro. Truall me sip.200 m²,  Nr. Pasurie 6/194 , me adresë: Rr . “ Don Bosko”, Tiranë.  Me vlerë fillestare 87,192 Eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.6,000 m², Nr. Pasurie 300/27, me adresë: Vaqarr, Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 12.04.2017 me vlerë fillestare 554,400 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje n&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.2,956 m², Nr.Pasurie 126/21 , me adresë: Berzhitë, Tiranë.     Me vlerë fillestare 74.592 Euro     Tokë Arë me sip.10,600 m² ,Nr.Pasurie 126/17 , me adresë: Berzhitë, Tiranë.     Me v...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Pemtore me sip.1,000 m², Nr.Pasurie 326/4, Zona Kadestrale 2993, Vol.3, Faqe 100, me adresë: Plezhë, Shkodër. Ankandi do të zhvillohet në datë 10.04.2017 me vlerë fillestare 19,600 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë m...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Njësi me sip.190 m², Nr. Pasurie 5/168-N, Zona Kadastrale 8512, Vol.16, Faqe 22, me adresë: Lagjia 18, Rr.”A.Goga”, Durrës. Ankandi do të zhvillohet në datë 10.04.2017 me vlerë fillestare 83,160 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Garazh me sip.73 m², Nr.Pasurie 5/168-G6, Zona Kadastrale 8512, Vol.16, Faqe 31, me adresë: Lagjia 18,               Rr. ”A.Goga”, Durrës. Ankandi do të zhvillohet në datë 10.04.2017 me vlerë fillestare ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.1,455 m², Nr. Pasurie 293/6, Zona Kadastrale 3852 , Vol.7, Faqe 72, me adresë: Xhafzotaj, Shijak. Me vlerë fillestare 20,664 Euro. Tokë Arë me sip.1,000 m², Nr.Pasurie 293/25, Zona Kadastrale 3852, Vol.15, Faqe 61, me adresë: Xhafzotaj, Shij...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.74.5 m² , Nr. Pasurie 1/1133, Zona Kadastrale 8513, Vol. 47, Faqe.179, me adresë: Lgj.”H.Kërtusha”/18”,  Durrës. Ankandi do të zhvillohet në datë 10.04.2017 me vlerë fillestare 2,188.8 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqes&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip. 1,455 m², Nr. Pasurie 293/3, Zona Kadastrale 3852, Vol.8, faqe 193, me adresë: Xhafzotaj, Durrës. Me vlerë fillestare 14,964.48 Euro. Tokë Arë me sip. 1,906 m², Nr. Pasurie 293/4, Zona Kadastrale 3852, Vol.7, Faqe.193, me adresë: Xhafzotaj, Du...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:                                                         &n...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Ullishte me sip. 4,500 m², Nr. Pasurie 547/17, Zona Kadastrale 2704, Vol. 1, Faqe 92 , me adresë: Mjull-Bathore, Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 10.04.2017 me vlerë fillestare 976,510 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Njësi me sip.140 m², Nr. Pasurie 43/48-N1, Zona Kadastrale 2315, Vol.18, Faqe 62, me adresë: Zona Industriale, Kukës. Ankandi do të zhvillohet në datë 07.04.2017 me vlerë fillestare 15,680 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shk...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Njësi me sip.80.3 m², Nr. Pasurie 6/121-N16, Zona Kadestrale 8160, Vol.22, Faqe.32, me indeks harte TR-S-12,13 e adresë: Shkalla 2, Kati P ë rdhe, Parku i Madh, Tiran ë. Ankandi do të zhvillohet në datë 04.04.2017 me vlerë fillestare 126,400 Euro. Secili pjesëmar...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Njësi me sip.134 m², Nr.Pasurie 27/76-N19, Zona Kadastrale 8512, Vol.39, Faqe.230 me indeks harte DR-H-I-4,  me adresë: Rr. “Taulantia”, Lagjia “Currila”, Durrës.  Ankandi do të zhvillohet në datë 03.04.2017 me vlerë fillestare 150,080 Euro. Seci...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall dhe Ndërtesë 1-katëshe (dyqan) me sip. 55.53 m² , Nr. Pasurie 23/181, Zona Kadestrale 2315, Vol. 22, Faqe. 174, me adresë:  Lagja Nr.1, Rr. “Kukësi i Ri”, Kukës . Ankandi do të zhvillohet në datë 03.04.2017 me vlerë fillestare 2,140,600 Lek&eum...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.61.80 m² , Nr.Pasurie 23/48+3-4, Zona Kadestrale 2315 Vol. 1, Faqe.123, me adresë: Lagjia Nr.1, Pallati 2, Shk.3, Kati 3, Ap.4, Kukës . Ankandi do të zhvillohet në datë 03.04.2017 me vlerë fillestare 1,857,080 Lekë. Secili pjesëmarrës duhet të...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.1250 m² dhe Nd ë rtes ë me sip.500 m², Nr. Pasurie 811/1, Zona Kadastrale 3385, Vol. 1, Faqe 7, me adresë: Fshati Shkallnur,Komuna Rashbull,Durr ë s     Ankandi do të zhvillohet në datë 29.03.2017 me vlerë fillestar...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.151 m², Nr.Pasurie 8/108+1-1, Zona Kadastrale 8534, Vol.11, Faqe 190 ,   me adresë: Lagjia 16 Prill, Fier   Ankandi do të zhvillohet në datë 24.03.2017 me vlerë fillestare 34,247 Euro   Secili pjesëmarrës duhet të paraq...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.94.01 m², Nr. Pasurie 1/393+2-13, Vol.34, Faqe189, me adresë: Blloku i Ri i Sportit,Korcë   Ankandi do të zhvillohet në datë 15.03.2017 me vlerë fillestare 18,426 Euro   Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë k&eum...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.950 m² edhe Ndërtesë 150 m², Nr.Pasurie 6/65, Zona Kadastrale 8516, Vol.6, Faqe142 , me adresë: Shkozet/14, Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 15.03.2017 me vlerë fillestare 44,800 Euro   Secili pjesëmar...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.113.5 m², Nr.Pasurie 27/27+1-26, Zona Kadastrale 8541 , me adresë: Lagjia 18, Shtatori ,Gjirokastrës    Ankandi do të zhvillohet në datë 10.03.2017 me vlerë fillestare 39,040 Euro   Secili pjesëmarrës duhet të...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament sip.119 m², Nr.Pasurie 1/221+3-97, Zona Kadastrale 8210, Vol.9, Faqe 244, me adresë : Rr. “Durrësit”, Laprakë, Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 10.03.2017 me vlerë fillestare 50,400 Euro   Secili pjesë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.72.68 m², Nr.Pasurie 1/1054+1-88, Zona Kadastrale 8513, Vol.44, Faqe 37, me adresë : Rr. “Bashkimi/6”, shk.1, kt.11, ap.88, Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 09.03.2017 me vlerë fillestare 25,600 Euro   Secili p...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.860 m²  edhe Nd ë rtes ë 415 m², Nr.Pasurie 5/2134 , Zona Kadastrale 8515, Vol.24, Faqe 222, me adresë : Shkozet/14, Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 09.03.2017 me vlerë fillestare 176,896 Euro   S...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Tokë Arë me sip.2550 m², Nr. Pasurie 6/23, Zona Kadastrale 3712, Vol. 10, Faqe 207, me adresë: Vaqarr, Tiranë.   Tokë Arë me sip.2650 m², Nr. Pasurie 6/17, Zona Kadastrale 3712, Vol. 10, Faqe 92, me adresë: Vaqarr, Tiranë.   Tok&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.149 m², Nr.Pasurie 8/187+1-22, Zona Kadastrale 8533 , Vol. 12, Faqe 220, me adresë : Lgj. "29 Nentori", Fier    Ankandi do të zhvillohet në datë 06.03.2017 me vlerë fillestare 38,360 Euro   Secili pjesëmarrës duhet t&...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Godinë banimi dhe shërbimi 4 kat me sip.totale 686 m²  dhe Ndërtesë 455 m² , Nr.Pasurie 9/446, Zona Kadastrale 8513, Vol. 52, Faqe 55, me adresë : Lagja 17, Unaza e Re, Durrës. Ankandi do të zhvillohet në datë 06.03.2017 me vlerë fillestare 6...
       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Njësi me sip.202 m², Nr.Pasurie 26/30-N, Zona Kadastrale 8512, Vol. 17, Faqe 42, me adresë : Rr. “Taulantia/1”, Durrës.     Ankandi do të zhvillohet në datë 03.03.2017 me vlerë fillestare 100,000 Euro &n...
       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Njësi me sip.140 m², Nr.Pasurie 43/48-N1, Zona Kadastrale 2315, Vol. 18, Faqe 62, me adresë: Zona Industriale, Kukës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 02.03.2017 me vlerë fillestare 22,400 Euro   Secili pjesëma...
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:                                                   &nbs...
    Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:                                                     &nbs...
    Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Njësi me sip.190 m 2 , Nr.Pasurie 5/168-N, Zona Kadastrale 8512,Vol. 16, Faqe. 22, me adresë: Lagjia 18, Rr.”A.Goga”, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 27.02.2017 me vlerë fillestare 92,400 Euro.   Secili pjes&...
        Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Garazh me sip.73 m 2 , Nr.Pasurie 5/168-G6, Zona Kadastrale 8512, Vol. 16, Faqe. 31, me adresë: Lagjia 18, Rr.”A.Goga”, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 27.02.2017 me vlerë fillestare 8,960 Euro.   ...
       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Tokë Arë me sip.1455 m 2 , Nr.Pasurie 293/6, Zona Kadastrale 3852, Vol. 7, Faqe.72 , me adresë: Xhafzotaj, Shijak.   Ankandi do të zhvillohet në datë 27.02.2017 , me vlerë fillestare 22,960 Euro.   Tokë ...
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.74.5 m 2 , Nr.Pasurie 1/1133, Zona Kadastrale 8513, Vol. 47, Faqe.179, me adresë: Lgj. ”H.Kërtusha”/18”, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 27.02.2017 me vlerë fillestare 2,432 Euro.  ...
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Tokë Arë me sip.1,455 m 2 , Nr.Pasurie 293/3, Zona Kadastrale 3852, Vol.8, faqe 193, me adresë: Xhafzotaj”, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 27.02.2017, me vlerë fillestare 16,627.2 Euro.   Tok&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall dhe Ndërtesë 1-katëshe (dyqan) me sip.55.53 m 2 , Nr.Pasurie 23/181, Zona Kadestrale 2315 Vol. 22, Faqe. 174, me adresë:  Lagja Nr.1, Rr.“Kukësi i Ri”, Kukës.     Ankandi do të zhvillohet në datë 24.02.2017 me vlerë fillestare...
       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.61.80 m 2 , Nr.Pasurie 23/48+3-4, Zona Kadestrale 2315 Vol. 1, Faqe.123, me adresë: Lagja Nr.1, Pallati 2, Shk.3, Kati 3, Ap.4, Kukës .     Ankandi do të zhvillohet në datë 24.02.2017 me vlerë fillestare 2,654...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Pemtore me sip.1,000 m 2 , Nr.Pasurie 326/4, Zona Kadestrale 2993, Vol. 3, Faqe.100, me adresë: Plezhë, Shkodër. Ankandi do të zhvillohet në datë 23.02.2017 me vlerë fillestare 28,000 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkes...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Njësi me sip.134 m 2 , Nr.Pasurie 27/76-N19, Zona Kadastrale 8512, Vol.39, Faqe.230, indeks harte DR-H-I-4,  me adresë Rr.”Taulantia”, Lagja, Currila, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 23.02.2017 me vlerë fillestare 214,400 Euro. ...
   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.126.58 m 2 , Nr. Pasurie 1/393+1-27 , Vol.34, Faqe.176, me adresë: Blloku i Ri i Sportit, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 22.02.2017 , me vlerë fillestare 24,810 Euro. Apartament me sip.89.22 m 2 , Nr. Pasurie 1/393+1-24 , ...
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.418 m 2 dhe Ndërtesë me sip.188.6 m 2 (Hotel 3 katësh), Nr.Pasurie 4/500, Zona Kadestrale 8561, Vol.23, Faqe.127, me adresë: Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 22.02.2017 me vlerë fillestare 232,400 Eu...
       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Njësi me sip.79,3 m 2 , Nr.Pasurie 4/361-N34 ,  Zona Kadestrale 8561 , Vol. 35, Faqe. 114, me adresë: Rr.”Kiço Greco”, Korçë. Ankandi do të zhvillohet në datë 22.02.2016 me vlerë fillestare 33,600 Eur...
    Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Njësi me sip.79,3 m 2 , Nr.Pasurie 4/361-N20, Zona Kadestrale 8561, Vol. 35, Faqe. 80, me adresë: Rr.”Kiço Greco”, Korçë   Ankandi do të zhvillohet në datë 22.02.2016 me vlerë fillestare 33,600 Euro &nbs...
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Njësi me sip. 670 m 2 , Nr.Pasurie 4/361-N7, Vol.35, Faqe.27, Zona Kadestrale 8561, Vol. 35, Faqe. 27, me adresë: Rr. ”Kiço Greco”, Korçë.          Ankandi do të zhvillohet në datë 22....
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.239.1 m 2 , Nr.Pasurie 4/361+1-5, Zona Kadestrale 8561, Vol. 35, Faqe. 32, me adresë: Rr. ”Kiço Greco”, Korçë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 22.02.2016 me vlerë fillestare 60,256 Euro. ...
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip. 64.9 m 2 , Nr.Pasurie 3/374+1-11, Zona Kadestrale 3126, Vol.6, Faqe 4, me adresë: Lagjia Nr.1, Pll.31, Shk.1,Kt.4, Ap.11, Krujë. Ankandi do të zhvillohet në datë 21.02.2017 me vlerë fillestare 21,800 Euro. Secili pjes&eum...
      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament sip. 77.17 m 2 , Nr. Pasurie 8/61+1-4, Zona Kadastrale 8370, Vol. 4, Faqe. 170, me adresë: Rr. “Thanas Ziko” Pll. 65/1, Sh. 1, K. 1, Ap. 4, Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 20.02.2016 me vlerë fillestare...
     Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:                 Truall me sip. 9,818 m 2 edhe Ndërtesë me sip. 5,064 m 2 , Nr.Pasurie 18/117, Zona Kadastrale 3553, Vol.7, Faqe.171, me adresë: Symiz, Korçë.   Ankandi do të zhvillo...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Pemtore me sip.7,500 m 2 , Nr.Pasurie 30/30, Zona Kadastrale 1677, Vol. 3, Faqe.73, me adresë: Fushë-Milot, Kurbin.   Ankandi do të zhvillohet në datë 17.02.2017 me vlerë fillestare 90,000 Euro.   Pemtore me sip.25,000 m 2 , Nr.Pasurie 110/7, Zona ...
   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.400 m 2 , Nr.Pasurie 6/320 , me adresë: Rr .” Don Bosko”, Tiranë.  Me vlerë fillestare 194,320 Euro. Truall me sip.200 m 2 ,  Nr.Pasurie 6/194 , me adresë: Rr .” Don Bosko”, Tiranë.  Me vlerë fillestare 96,...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.6000 m 2 , Nr.Pasurie 300/27 me adresë: Vaqarr, Tiranë  Ankandi do të zhvillohet në datë 17.02.2017 me vlerë fillestare 616,000 Euro.   Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjes&e...
       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.2956 m 2 , Nr.Pasurie 126/21 , me adresë: Berzhitë, Tiranë.     Me vlerë fillestare 82,880 Euro.     Tokë Arë me sip.10,600 m 2 , Nr.Pasurie 126/17 , me adresë: Berzhitë, Tiranë.     Me vlerë fillestare 296,800 Euro.      Tokë Arë me sip.3800 m 2 , Nr.Pasurie 1...
       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.2530 m 2 dhe Ndërtesë me sip.259 m 2 , Nr.Pasurie 704/25, Zonë Kadestrale 8572, vol. 14, fq.71, me adresë: Lushnjë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 16.02.2017 me vlerë fillestare 280,000 Euro. &...
       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Fabrikë me sip.1738 m 2 , Nr.Pasurie 8/10, Zona Kadastrale 1090, me adresë: Lagjia “5 Shkurti”, Mallakastër.   Ankandi do të zhvillohet në datë 16.02.2017 me vlerë fillestare 349,412 Euro.   Secili pjes&...
   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.151 m 2 , Nr.Pasurie 8/108+1-1, Zonë Kadastrale 8534, vol.11, fq.190 me adresë: Lagjia “16 Prill”, Fier.      Ankandi do të zhvillohet në datë 16.02.2017 me vlerë fillestare 38,052 Euro.   Secili pjes&eu...
     Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.70 m 2 , Nr. Pasurie 2/88+4-51, Zonë Kadastrale 8180, vol.2, fq. 185 me adresë: Rr. “Ali Demi”, Pll.249, Shk.4, K.1, Ap.51, Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 16.02.2017 me vlerë fillestare 49,000 Euro.   Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe t&eu...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë :   Truall me sip. 1,237 m 2 , Nr.Pasurie 5/220, Zonë Kadestrale 8564, Vol.13, fq.72 me adresë: Ish Zona Industriale, Korçë.   Me vlerë  fillestare 168,000 Euro.   Ankandi do të zhvillohet në datë 15.02.2017   Secili p...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë :     Tokë Arë me sip. 4,861 m 2 , Nr.Pasurie 26/15, Zonë Kadestrale 8564, Vol. 13, fq.72, me adresë: Rruga Korçë-Tiranë, Korçë.   Me vlerë  fillestare 86,576 Euro.     Ankandi do të zhvillohet në datë 15.02....
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë :   Truall me sip. 7,800 m 2 , Nr.Pasurie 26/23, Zonë Kadestrale 8564, Vol. 13, fq.118, me adresë: Rruga Korçë-Tiranë, Korçë   Me vlerë  fillestare 172,368 Euro.   Ankandi do të zhvillohet në datë 15.02.2017   Secili pj...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë :   Makineri dhe linjë prodhimi për prodhimin e kruasant dhe biskota.   Ankandi do të zhvillohet në datë 13.02.2017 me vlerë fillestare 537,600 Euro.   Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pje...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë :     Truall me sip.2700 m 2 dhe Ndërtesë me sip.119 m 2 (Bllok Furrash), Nr.Pasurie 8/26, Zonë Kadestrale 8543 , Vol.4, Faqe 224, me adresë: Zona Industrale, Gjirokastër.   Me vlerë  fillestare 13,363,200 Lekë.   Ankandi do të zhvi...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë :   Ndërtesë me sip.777.2 m 2 , Nr.Pasurie 8/80, Zonë Kadestrale 8543, Vol.4, Faqe 226, me adresë: Zona Industrale, Gjirokastër.   Me vlerë  fillestare 48,153,600 Lekë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 13.02.2017.   Sec...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë :   Truall me sip.1970 m 2 dhe Ndërtesë 6 Katëshe me sip.1160 m 2 (Fabrika e Kroasanit), Nr.Pasurie 8/92, Zonë Kadestrale 8543 , Vol.5 , Faqe 142, me adresë: Zona Industrale, Gjirokastër.   Me vlerë  fillestare 224,985,600 Lekë.   Ank...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.977 m 2 , Nr.Pasurie 28/19, Zonë Kadestrale   8571, Vol.11, fq.121, me adresë: Lgj. “Xhevdet Nepravishta”, Lushnjë    Me vlerë fillestare 42,401.8 Euro     Ndertesë  (Magazinë 1 kat, Repart coptimi druri...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:                                                         ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Tokë Arë me Sip. 520 m 2 , Nr. Pasurie 211/3, Zona Kadastrale Nr.1274, Vol.1, Faqe 141, me adresë: Bregas, Korçë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 03.12.2017 me vlerë  fillestare 1,048 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë k&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë :   Tokë Arë me Sip.4500 m 2 , Nr. Pasurie 169/1, Zona Kadastrale   3866, Vol.11, Faqe 99 , me adresë: Yzberisht, Tiranë           Ankandi do të zhvillohet në datë 18.01.2017 me vlerë fillestare 75,600 Euro.   T...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë : Truall me Sip. 2,700 m 2 , Nr. Pasurie 26/22, Zona Kadestrale   8564 , Vol.13, Faqe 117, me adresë: Rruga Korçë-Tiranë, Korçë    Ankandi do të zhvillohet në datë 11.01.2017 me vlerë fillestare 57,456 Euro.   Secili pjesëmarr&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Njësi me Sip. 180 m 2 , Nr. Pasurie 4/63-N102, Zona Kadastrale   8514, Vol.30, Faqe 112, me adresë: Bulevardi Kryesor, Durrës          Ankandi do të zhvillohet në datë 11.01.2017  me vlerë fillestare 181,440 Euro. &nbs...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me Sip. 126 m 2 ,  Nr. Pasurie 496/198+1-31, Zona Kadastrale   2460,  Vol. 20, Faqe 72, me adresë: Linëz, Komuna Dajt, Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 05.01.2017 me vlerë fillestare 35,336 Euro.   Secili pjesëmarrës du...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurive të luajtshme me të dhënat e mëposhtme:    Makineri dhe linjë prodhimi për prodhimin e kruasant dhe biskota.   Ankandi do të zhvillohet në datë 27.12.2016 me vlerë fillestare 537,600 Euro.   Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në an...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Truall me sip.2700 m 2   edhe Ndërtesë me sip.119 m 2 (Bllok Furrash), Nr.Pasurie 8/26 ,Zonë Kadestrale 8543 , Vol.4 , Faqe 224, me adresë: Zona Industrale, Gjirokastër.   Me vlerë  fillestare 14,848,000 Lekë  Ankandi do të zhvillohet në datë 27.12.201...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Ndërtesë me sip. 777.2 m 2 , Nr.Pasurie 8/80 ,Zonë Kadestrale 8543 , Vol.4 , Faqe 226, me adresë: Zona Industrale, Gjirokastër.   Me vlerë  fillestare 53,504,000 Lekë Ankandi do të zhvillohet në datë 27.12.2016   Secili pjesëmarrë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip.1970 m 2   edhe Ndërtesë 6 Katëshe me sip.1160 m 2 (Fabrika e Kroasanit), Nr.Pasurie 8/92 , Zonë Kadestrale 8543 , Vol.5 , Faqe 142, me adresë: Zona Industrale,Gjirokastër   Me vlerë  fillestare 249,984,000 Lekë Ankandi do të zhvillohet në...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip. 520 m 2 , Nr.Pasurie 211/3, Zonë Kadestrale Nr.1274, vol.1,faqe 141, me adresë: Bregas, Korçë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 03.12.2016, me vlerë  fillestare 1,165 Euro. Secili pjesëmarrës duhet të paraqes&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:                                                         ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:                                                        ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:                                                         ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:                                                         ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:                                                         ...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Njësi me sip.60,5 m 2 , Nr.Pasurie 2/57-N7, Zona Kadestrale 8564,vol.7, Faqe 171, me adresë: Rr.”Edit Durham”, Korçë                            ...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip. 75 m 2 , Nr.Pasurie 3/92+1-1, Zonë Kadestrale 8220, vol.1, faqe 226 , me adresë:                           Rr.”Frosina Plaku”, Tiranë ...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Tokë Arë me sip. 520 m 2 , Nr.Pasurie 211/3, Zonë Kadestrale Nr.1274, vol.1,faqe 141, me adresë: Bregas, Korçë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 03.11.2016, me vlerë  fillestare 1,664 Euro.   Secili pjesëmarrës du...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sipërfaqe  151 m 2 , Nr.Pasurie 26/160+1-22, Zona Kadastrale 8512, vol.37, fq.86, me adresë: Lagjia 1, Shk.1, Kt.9, Ap.22 , Rr.“Taulantia”, Durrës.   Me vlerë 84,560 Euro   Apartament me sipërfaqe 151 m 2 , Nr.Pasurie 26/160+1-21, Zona...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Njësia me sipërfaqe 590 m 2 , Nr.pasurie 8/400-N12, Zona Kadastrale 8270, Vol. 38, Faqe 207, me adresë:  Diga e Liqenit, Njësia Nr. 12 , Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 29.06.2016 me vlerë 1,100,000 Euro.   Secili ofertues duhet t...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Njësi me sip.202 m2, Nr.Pasurie 26/30-N,Zona Kadastrale 8512,Vol.17,faqe 42, me adresë:Rr.“Taulantia/1”,Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 27.10.2016 me vlerë 100,000 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë ...
   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Tok ë Ar ë me sip.350 m2, Nr.Pasurie 17/79,Vol.10,Faqe 24, me adresë: Vaqarr,Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 17.10.2016 me vlerë 87,808 Lek   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarr...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.120 m2, Nr.Pasurie 6/143+1-38 , Zona Kadastrale 8534 ,Vol 8,faqe 161, me adresë: Lagjia"16 Prilli",Fier   Me vlerë 30,240 Euro   Apartament me sip.149 m2, Nr.Pasurie 8/187+1-22 ,Zona Kadastrale 8533 ,Vol 12,faqe 220, me adresë: Lagjia "29 Nentori",Fier ...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip.454 m2 si edhe Ndërtesë 4 katëshe, Nr.Pasurie 8/213, Zona Kadastrale 8190,vol.6,faqe.72, me adresë:Rr.”3 Vellezërit Kondi”,Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 11.10.2016 me vlerë 238,000 Euro   Secili ofer...
   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Banesë 2 kate dhe Papafingo me sip.125 m2, Nr.Pasurie 13/120 ,Zona Kadestrale 8516,Vol.18, faqe 108, me adresë:Lagjia 14,Shkozet,Durrës   Me vlerë 48,000 Euro     Truall me sip.200 m2, Nr.Pasurie 13/98 ,Zona Kadestrale 8516,Vol.5,faqe 230 , me a...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip.300 m2 dhe Ndërtesë me sip.80 m2, Zona Kadastrale 2173, Nr.Pasurie 53/7, vol.2,faqe.25, me adresë: Kodër,Tepelenë   Ankandi do të zhvillohet në datë 05.10.2016 me vlerë 4,608 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyq...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.119 m2 ,Nr.Pasurie 496/198+1-3,vol. 29, fq.44, Zona Kadrestrale 2460, me adresë: Linzë,Dajt,Tirana   Ankandi do të zhvillohet në datë 05.09.2016 me vlerë 56,000 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëma...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.60 m2, Rregj.Hipotekor 161, Zona Kadestrale 3369, me adresë: Lagjia “29 Nentori”, Shijak ,Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 05.09.2016 me vlerë 16,240 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 102 m2 ,Zona Kadastrale 3369, me adresë: Shijak ,Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 05.09.2016 me vlerë 26,880 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ KREON” sh.p.k ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 106 m2, Nr.Pasurie 8/40+1-20,vol. 35,fq.30, ZK 8512, me adresë: L. 7, Rr.”H.Demiri”, Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 05.09.2016 me vlerë 29,848 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për p...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip.300 m2 dhe Ndërtesë me sip.100 m2 ,Nr.Pasurie 421/39/1, Zona Kadastrale 1514, me adresë: Domje, Bërxull , Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 05.09.2016 me vlerë 58,880 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 102 m2 , Rregj.Hipotekor Nr.57, Dt.27.04.2005,Zona Kadastrale 3369, me adresë: Shijak ,Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 05.09.2016 me vlerë 29,120 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ KREON” sh.p.k...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 72 m2,  Nr.Pasurie 3/573+1-24, zona kadastrale 8561, me adresë: Rr. “1 Maj”, Korcë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 05.09.2016 me vlerë 18,114 Euro   Secili ofertues duhet të paraqes...
5.      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip.400 m2, Nr.Pasurie 6/320 ,me adresë:Rr .” Don Bosko”,Tiranë  Me vlerë 194,320 Euro Truall me sip.200 m2,  Nr.Pasurie 6/194 ,me adresë:Rr .” Don Bosko”,Tiranë  Me vlerë 96,880 Euro   Ankandi do të zhvillohet në datë 29.08.2016   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjes&...
4.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Tokë Arë me sip.6000 m2, Nr.Pasurie 300/27, me adresë: Vaqarr,Tiranë  Ankandi do të zhvillohet në datë 29.08.2016 me vlerë 616,000  Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ TDR” sh...
3.   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Tokë Arë me sip.2956 m2, Nr.Pasurie 126/21 ,me adresë:Berzhitë,Tiranë     Me vlerë 82,880 Euro     Tokë Arë me sip.10600 m2 ,Nr.Pasurie 126/17 ,me adresë:Berzhitë,Tiranë     Me vlerë 296,800 Euro      Tokë Arë me sip.3800 m2, Nr.Pasurie 126/15  ,me adresë:Berzhitë,Tiranë   &nb...
  2.    Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip.1970 m2  edhe Ndërtesë 6 Katëshe me sip.1160 m2 (Fabrika e Kroasanit), Nr.Pasurie 8/92 ,Zonë Kadestrale 8543 , Vol.5 , Faqe 142, me adresë : Zona Industrale,Gjirokastër   Me vlerë 249,984,000 Lekë   Ndërtesë me sip.777.2 m2, Nr.Pasurie 8/80 ,Zonë Kadestrale 8543 , Vol.4 , Faqe 226, me adresë : Zona Industrale,Gjirokastër ...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Makineri dhe linjë prodhimi për prodhimin e kruasant edhe biskota   Ankandi do të zhvillohet në datë 11.08.2016 me vlerë 537,600 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ TDR” sh.p.k ...
12.Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Tokë Arë me sip. 4,000 m2, Nr.Pasurie 68/8 volumi 2, faqe 99, Zona kadastrale 3184 , me adresë:Rinia,Durrës   Me vlerë 134,400 Euro   Tokë Arë me sip. 4,000 m2 ,Nr.Pasurie 68/9 volumi 2, faqe 101, Zona kadastrale 3184, me adresë:Rinia,Durrë...
11.     Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.58.92 m2 , Nr.Pasurie 4/69+1-9, Zona Kadastrale 8513,Vol.9,Faqe 181 , me adresë : Rr.”Koco Kazanxhi”, Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 26.07.2016 me vlerë 16,520 Euro   Secili ofertues duhet të p...
10.  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 64.1 m2 , Nr.Pasurie 46/205+1-55, vol. 43, fq. 103, Zona Kadastrale 8518 , me adresë : L. 13, Plazh, Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 19.07.2016 me vlerë 23,080 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë p...
9.    Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Tokë Arë me sip.1054 m2 ,Truall me sip.754 m2 dhe Ndërtesë me sip. 254 m2 , Nr.Pasurie 115/25, Vol. 3, fq.244 Zona Kadastrale 3183  , me adresë : Rinas, Krujë   Ankandi do të zhvillohet në datë 18.07.2016 me vlerë 95,104 Euro ...
8.   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Tokë Arë me sip.2500 m2, Nr.Pasurie 756/13, Zona Kadastrale 2596 ,vol. 13, fq.223, me adresë : Marikaj,Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 14.07.2016 me vlerë 56,000 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjes...
7.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Bodrum me sip 82 m2, Nr.Pasurie 6/225, Zona Kadastrale 8270 , me adresë : Rr.”Komuna e Parisit”, Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 13.07.2016 me vlerë 20,480 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjy...
6.     Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Garazh me sip.106 m2,  Nr.Pasurie  18/70-G, vol. 12, faqe 152, Zona Kadastrale 8642,  me adresë :Rr. “Butrinti”, Kati perdhe, Sarandë    Me vlerë 11,760 Euro     Apartament me sip.76 m2,  Nr.Pasurie  ...
5.     Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Makineri dhe linje prodhimi per prodhimin e kruasant edhe biskota   Ankandi do të zhvillohet në datë 08.07.2016 me vlerë 537,600 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të de...
4.     Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 110.0 m2, Nr.pasurie 3/206, vol. 45, faq.5, Zona Kadastrale 8270, me adresë : Rr. "Nikolla Tupe", Pallati 15/3, ap.12. Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 06.07.2016 me vlerë 89,320 Euro   Secili ofertues duhet...
3.  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Tokë Arë me sip.2075 m2 dhe Truall me sip.1740 m2 si edhe Ndërtesë me sip.1260 m2, Nr.pasurie 168/7 ,Zona Kadastrale nr.2636 , Vol. 8, Faqe 39, me adresë : Mbrostar,Fier   Ankandi do të zhvillohet në datë 04.07.2016 me vlerë 165,192 Euro   Secil...
2.        Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip. 160 m2, Nr.Pasuria 4/134 , vol. 26,faqe.232 , Zona Kadastrale 8604, Indeksi i hartës VL-I-11, me adresë: Rr.”24 Maji”, Vlorë   Me vlerë 15,415.1 Euro   Ndërtesë me sip. 160 m2, Nr.Pasuria 4/134...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip. 141.5 m2 dhe Dhomë banimi me sip.16.1 m2, Nr.Pasurie 5/87, vol. 13, fq.2, Zona Kadastrale 8220, me adresë : Rr.”Kongresi I Lushnjes”, Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 01.07.2016 me vlerë 36,000 Euro ...
3.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Tokë Arë me sip. 4,000 m2, Nr.Pasurie 68/8 volumi 2, faqe 99, Zona kadastrale 3184 , me adresë:Rinia,Durrës   Me vlerë 192,000 Euro   Tokë Arë me sip. 4,000 m2 ,Nr.Pasurie 68/9 volumi 2, faqe 101, Zona kadastrale 318...
2.  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 72 m2,  Nr.Pasurie 3/573+1-24, zona kadastrale 8561, me adresë: Rr. “1 Maj”, Korcë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 03.05.2016 me vlerë 18,114 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë pë...
1.      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Makineri dhe linje prodhimi per prodhimin e kruasant edhe biskota   Ankandi do të zhvillohet në datë 16.06.2016 me vlerë 768,000 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, t&eu...
  20.    Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip. 254.5 m2, dhe Ndërtesë 4 me sip.140 m2, Zona Kadastrale 8514,Nr. Pasurisë 3/87, vol.17, fq.54,me adresë: Lagjia. Nr.3, Rr.“7 Nëntori”, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 30.06.2016 me vlerë 4...
  19.      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Njësia me sip.590 m2, Nr.pasurie 8/400-N12, Zona Kadastrale 8270, Vol. 38, Faqe 207, Regjister Hipotekor 1818 date 04.12.2007 , me adresë : Diga e Liqenit,Njësia Nr. 12 , Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 29.06.2016 me vler...
  18.      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Ndërtesë me sip.183.03 m2, Nr. pasurie 55/11, Zona Kadastrale 2743, vol.3, fq.158, me adresë: L. “Kongresi i Elbasanit”, Murras, Elbasan   Ankandi do të zhvillohet në datë 27.06.2016 me vlerë 31,680 Euro   ...
17.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 160 m2, Nr.Pasuria 23/168+1-3, Zona Kadastrale 8571 , me adresë:” Nepravisht”, Lushnje.   Truall me sip. 95 m2, Nr.Pasuria 23/165, Zona Kadastrale 8571, me adresë: “Nepravisht”, Lushnje.   Ankandi do...
  16.      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.104 m2, Nr.pasurie 29/119+2-1,Zona Kadastrale 8603, Vol.15,faqe 49 , me adresë: Vlorë   Ankandi do të zhvillohet në datë 21.06.2016 me vlerë 25,760 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kë...
15.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip. 4,950.0 m2, Nr.pasurie 31/22, Zone Kadestrale 3467,Vol.4,fq.199, me adresë : Skrofotinë, Komuna Novosel, Vlorë   Ndërtesë me sip.341.5 m2 , Nr.pasurie 31/23, Zone Kadestrale 3467,Vol.4,fq.200, me adresë : Skrofotinë,...
14.     Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament sip.77.17 m2, Nr. Pasurie 8/61+1-4, Zona Kadastrale nr. 8370, vol. 4, fq. 170, me adresë: Rr. “Thanas Ziko” Pll. 65/1, Sh. 1, K. 1, Ap. 4,Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 20.06.2016 me vlerë 44,480 Euro   Secili ofe...
13.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Ndërtesë me sip. 286.6 m2, Nr.Hipotekor me nr.387 ,Z.V.R.P.P.Durrës, të datës 30.05.2000, Zk.3369, me adresë:” L. Popullore” Shijak.   Ndërtesë sip. 125 m2, Nr.Hipotekor me nr.35 ,Z.V.R.P.P.Durrës, të datë...
12.      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip.250 m2 dhe Ndërtesë me sip. 118 m2 ,Nr.Pasurie 15/65,Vol.15,Fq.12,Zona Kadestrale1090, me adresë: Ballsh,Mallkastër   Ankandi do të zhvillohet në datë 17.06.2016 me vlerë 2,312,800 Lekë   Secili ofertues d...
11.   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.58.92 m2, Nr. Pasurie 4/69+1-9, vol. 9, faqe 181, ZK 8513, Rruga “K. Kazanxhi”, Qyteti Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 16.06.2016 me vlerë 23,600 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për...
10.  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.57 m2, Nr.Pasurie 9/357+1-32, Vol. 24, Fq. 80, Zona Kadastrale 8120, me adresë:  Rruga “5 Maji”, Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 13.06.2016 me vlerë 3,520,000 Lekë   Secili ofertues duhet të...
  8    Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 70 m2, Nr. pasurie 2/88+4-51, Zona Kadastrale 8180, vol.2, fq.185, me adresë: Rr. “Ali Demi”,pll.249, shk.4, k.1, ap.51, Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 13.06.2016 me vlerë 49,000 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarin...
7.D Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Ankandi do të zhvillohet në datë 13.06.2016 Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ZIG” sh.p.k   D.  &nbs...
7.C Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Ankandi do të zhvillohet në datë 13.06.2016 Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ZIG” sh.p.k  C.    &...
  7.B Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Ankandi do të zhvillohet në datë 13.06.2016 Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ZIG” sh.p.k     ...
7.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Ankandi do të zhvillohet në datë 13.06.2016 Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ZIG” sh....
5.     Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 134.87 m2, Nr.pasurie 5/168+1-23, Zona Kadastrale 8512, vol.16, fq.54, me adresë: Rr. “A. Goga”/18, shk.1, k.8, ap.23, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë 13.06.2016 me vlerë 36,400 Euro   Secili ofer...
  5.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    A.      Tokë Arë me sip. 1,455 m2, Nr.pasurie 293/3, volumi 8, faqe 193, Zona Kadastrale 3852, me adresë: Xhafzotaj, Durrës.   Me vlerë 16,627.2 Euro   B.       Tok&...
4.D   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Ankandi do të zhvillohet në datë 06.06.2016 Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ TDR ” sh.p.k    D...
4.C. Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Ankandi do të zhvillohet në datë 06.06.2016 Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ TDR ” sh.p.k     C....
4.B Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Ankandi do të zhvillohet në datë 06.06.2016 Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ TDR ” sh.p.k   B. &...
4.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Ankandi do të zhvillohet në datë 06.06.2016 Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ TDR ” s...
3.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 121,7 m2, Nr. Pasurie 6/203, Zona Kadastrale 8260, me adresë :Rr.“Komuna e Parisit”, kati 1, ap. 2, Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 06.06.2016 me vlerë 7,304,000 Lekë   Secili ofertues...
  2      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    A.      Garazh me sip.106 m2,  Nr.Pasurie  18/70-G, vol. 12, faqe 152, Zona Kadastrale 8642,  me adresë :Rr. “Butrinti”, Kati perdhe, Sarandë    Me vlerë 16,800 Euro     B.&nb...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.75 m2, Nr.Pasurie 3/92+1-1, Zona Kadestrale 8220 ,Vol.1,Faqe 226, me adresë: Rr.”Frosina Plaku”, Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 02.06.2016 me vlerë 43,200 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kër...
  7.Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   C .      Tokë Arë me sip.5700 m2, Nr.Pasurie 118/5, Zona Kadestrale 3553 ,Vol.4,Faqe 124, me adresë: Sheqerras,Korçë   Me vlerë 19,200 Euro     Ankandi do të zhvillohet në datë 30.05.2016   Secili ofe...
  7.Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:      B.     Truall me sip.9818 m2 si edhe Ndërtesë 5064 m2, Nr.Pasurie 18/117, Zona Kadestrale 3553 ,Vol.7,Faq71, me adresë: Symiz,Korçë   Me vlerë 49,794,937 Lekë   Ankandi do të zhvillohet në datë 30.05.201...
 7.     Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:      A.      Njësi me sip.60.5 m2, Nr.Pasurie 2/57-N7, Zona Kadestrale 8564,Vol.7,Faqe 171, me adresë: Rr.Edit Durhami,Korçë   Me vlerë 11,225,600 Lekë     Ankandi do të zhvillohet në dat&e...
  6.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    A.      Apartament me sip.63 m2, Nr.pasurie 6/121+3-4, në zonën kadastrale nr.8160, vol. 22, faqe 94 , me adresë: Parku i Madh, Tiranë.   Me vlerë 52,920 Euro     B.   &n...
   5.         Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:      L.      Truall me sip.418 m2 dhe Ndërtesë me sip.188.6 m2, zona kadastrale 8561, vol. 23, fq. 127 , me adresë: Unaza ,Korçë   Me vlerë 232,400 Euro     ...
  5 .       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:      A.      Apartament me sip. 100.46 m2, Nr. Pasurie 1/393+1-21 me adresë: Korçë     Me vlerë 19,690 Euro     B.       Apartament me sip. 96...
4.Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Ankandi do të zhvillohet në datë 13.05.2016 Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ TDR” sh.p.k     D. ...
4.Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Ankandi do të zhvillohet në datë 13.05.2016 Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ TDR” sh.p.k   C.   Tok&eu...
  4.Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Ankandi do të zhvillohet në datë 13.05.2016 Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ TDR” sh.p.k   B. ...
  4.   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Ankandi do të zhvillohet në datë 13.05.2016 Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ TDR” sh.p.k   ...
3.  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Njësi me sip.207 m2 , Nr.Pasurie 2/304 N-1, vol. 24, fq. 97, Zonë Kadestrale 8514, me adresë: “Lagjia Skënderbej”, Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 13.05.2016  me vlerë 121,716 Euro   Secili ofertues duhet të par...
2. Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    D.     Njësi me sip. 79,3 m2 , me Nr.Pasurie 4/361-N34 , me adresë: Rr.”Kico Greco”, Korçë   Me vlerë 48,000 Euro     Ankandi do të zhvillohet në datë 04.05.2016   Secili ofertues d...
  2. Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    C.      Njësi me sip. 79,3 m2 , me Nr.Pasurie 4/361-N20 , me adresë: Rr.”Kico Greco”, Korçë   Me vlerë  48,000 Euro Ankandi do të zhvillohet në datë 04.05.2016   Secili ofertues du...
  2. Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    B.      Njësi me sip.670 m2  , Nr.Pasurie 4/361-N7, vol 35, Fq.27, ZK. 8 , me adresë: Rr.”Kico Greco”, Korçë   Me vlerë  1,002,856 Euro Ankandi do të zhvillohet në datë 04.05.2016   Secili ...
2.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    A.      Apartamente me sip.239.1 m2  , Nr.Pasurie 4/361+1-5, Vol. 35, fq. 32, me adresë: Rr.”Kico Greco”, Korçë   Me vlerë 86,080 Euro Ankandi do të zhvillohet në datë 04.05.2016 ...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 102 m2 , Rregj.Hipotekor Nr.57, Dt.27.04.2005 ,Zona Kadastrale 3369, me adresë: Shijak ,Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 03.05.2016 me vlerë 29,120 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyq&e...
ANKANDE MAJ  4.      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Garazh me sip.20 m2 , Nr.pasurie 8/46-G8, Zona kadastrale 8512, vol. 17, fq. 178 , me adresë : Rr.”Hajdar Demiri”,Lagja 17, (Nr. 8 ),Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 04.05.2016 me vlerë 4,000 Euro &...
ANKANDE MAJ   3.   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 72 m2,  Nr.Pasurie 3/573+1-24, zona kadastrale 8561, me adresë: Rr. “1 Maj”, Korcë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 03.05.2016 me vlerë 18,114 Euro   Secili ofertues duhet të paraqe...
ANKANDE MAJ   2.   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Tokë Arë 1060 m2 , Nr.Pasurie 73/24 ,Zone Kadestrale 3426,Vol 1, faqe 210 , me adresë: Tufinë,Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 03.05.2016 me vlerë 3,840,000 Lekë   Secili ofertues duhet të pa...
ANKANDE MAJ     1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip. 1674 m2 edhe Ndërtesë 170 m2 , Nr.Pasurie 6/33 ,Zonë Kadestrale 3426,Vol 5,faqe 189 , me adresë: Tufinë,Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 03.05.2016 me vlerë 9,600,...
ANKANDE PRILL   1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 87.03 m2, Nr. pasurie 60/112+1-15, vol.40, faqe 115. ZK 8518, me adrese :Plazh 13 , Durrës     Ankandi do të zhvillohet në datë 14.08.2014  me vlerë 26,752 Euro   Secili ...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 67.0 m2,  me nr. pasurie 5/67+2-11, zona kadastrale 8230, vol.9, fq.49, me adresë :Rr. “Llambi Bonata”, pll.48, shk.2, kt.2, ap.11, Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 15.03.2016  me vlerë 2,147,600 Lekë   S...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Njësi me sip.101 m2, Nr.Pasurie 2/778 N-1, vol. 47, fq. 23, Zonë Kadestrale 8513,   me adresë: Rr.”V.Kuqi”, Durrës   Me vlerë 33,936 Euro   Njësi me sip.154 m2 , Nr.Pasurie 2/778 N-5, vol. 47, fq. 23, Zonë Kadestrale 8513 ,  me adres&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Njësi me sip.31.20 m2, Nr.Pasurie 6/182-N47, Zonë Kadestrale 8190, vol 12,faqe 14, me adresë: Rr.”Todi Shkurti”, Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 03.03.2016  me vlerë 12,768 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kë...
1.   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Njësi me sip. 140 m2,  Nr.Pasurie 106/61-N2 zona kadastrale nr. 3292, vol. 21, fq. 228, me adresë: Selitë, Tiranë   Me vlerë 72,800 Euro   2.   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dh&eum...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Toke Arë me sip.1080 m2, Nr.Pasurie 253/36, Zonë Kadestrale 1665, vol 10,faqe 43, me adresë: Fushë-Krujë   Ankandi do të zhvillohet në datë 08.02.2016  me vlerë 4,536,000 Lekë   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqëso...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.25 m2, Nr.Pasurie 3/85+2-13/1, Zonë kadestrale 8563 ,vol.18, faqe 126 , me adresë: Rr.“Viktor Eftimiu”, P.17, Shk.2, ap.13/1, Korcë   Ankandi do të zhvillohet në datë 08.02.2016  me vlerë 592,200 Lekë   Secili ofertues duhet t&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 67.0 m2,  me nr. pasurie 5/67+2-11, zona kadastrale 8230, vol.9, fq.49, me adresë :Rr. “Llambi Bonata”, pll.48, shk.2, kt.2, ap.11, Tiranë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 05.02.2016  me vlerë 3,068,000 Lekë   Secili of...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.147.5 m2 ,me nr. pasurie 8/46+1-16/1, vol.35, fq.245, me adresë :Rr.H.Demiri,Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 11.01.2016  me vlerë 4,480,000 Lekë   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjes&eum...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 65 m2 , Nr.Pasurie 43/14+3-33, Zonë kadestrale 8605, vol.3, fq.160, me adresë: Rr."Demokracia",Pll.1170,Shk.3,K.3,Ap.33,Vlorë   Ankandi do të zhvillohet në datë 21.12.2015  me vlerë 14,560 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.25 m2, Nr.Pasurie 3/85+2-13/1, Zonë kadestrale 8563 ,vol.18, faqe 126 , me adresë: Rr.“Viktor Eftimiu”, P.17, Shk.2, ap.13/1, Korcë   Ankandi do të zhvillohet në datë 17.12.2015  me vlerë 592,200 Lekë   Secili ofertues...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.64 m2 , Nr.Pasurie 22/12+2-4, Zonë kadestrale 8603, vol 3,faqe 226,  me adresë: Rr.”Sadik Zotaj”,Vlorë    Ankandi do të zhvillohet në datë 14.12.2015  me vlerë 21,504 Euro   Secili ofertues duhet të paraqe...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.151 m2, Nr.Pasurie 60/88/ND+1-22,   Zonë kadestrale 8518 ,vol. 20,faqe 91, me adresë: Plazh 13,Shk 1,Kati 5,Ap 22,Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 07.12.2015 me vlerë 42,448 USD   Secili ofertues duhet të paraqesë ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 59 m2, Nr.Pasurie 3/11+1-3, vol. 4, fq. 120, ZK 8180, me adresë: Rr.”Ali Demi”,Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 03.12.2015 me vlerë 3,024,000 Lekë   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.74 m2, Nr.Pasurie 6/182+2-28, Zonë kadestrale 8190 , me adresë: Rr. “Todi Shkurti” ,Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 16.11.2015 me vlerë 29,999 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë pë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.25 m2, Nr.Pasurie 3/85+2-13/1, Zonë kadestrale 8563 ,vol.18, faqe 126 , me adresë: Rr.“Viktor Eftimiu”, P.17, Shk.2, ap.13/1, Korcë.   Ankandi do të zhvillohet në datë 10.11.2015  me vlerë 846,000 Lekë   Secili ofertue...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Njësi me sip.36.1 m2, Nr.Pasurie 6/147-N1, Zonë kadestrale 8581, me adresë:Lgj. “Doshmorët e Pojskës”, Pogradec   Ankandi do të zhvillohet në datë 05.11.2015  me vlerë 14.000 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërk...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.151 m2, Nr.Pasurie 60/88/ND+1-22,   Zonë kadestrale 8518 ,vol. 20,faqe 91, me adresë: Plazh 13,Shk 1,Kati 5,Ap 22,Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 02.11.2015  me vlerë 42,448 USD   Secili ofertues duhet të paraqes&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.74 m2, Nr.Pasurie 6/182+2-28, Zone kadestrale 8190 , me adresë: Ruga “Todi Shkurti” ,Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 08.10.2015 me vlerë 42,856 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për p...
   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Tokë Arë me siperfaqe totale 1140 m2 me Nr.Pasurie 51/4 e cila është ndarë në dy pasuri:Tokë Arë me sip.640 m2, me Nr.Pasurie 51/19 dhe Tokë Arë me sip.500 m2, me Nr.Pasurie 51/20 , me adresë: Marikaj, Tiranë.   Ankandi do të zhv...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Tokë Arë me sip. 400 m2  si edhe Truall me sip.200 m2  nga kjo Ndërtesë me sip. 70 m2, me numer pasurie 53/3, vol 5, faqe 228, ZK 2349,   me adresë: Kutalli, Berat Ankandi do të zhvillohet në datë 18.09.2015 me vlerë 985,600 Lekë Secili ofertues duhet ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 97 m2, pasuria nr. 9/410+2-10, vol. 20, fq. 31, zk. 8370, me adresë: Rr. Sh. Dishnica, sh.2, k.4, Tiranë Me vlerë 54,320 Euro Tokë Arë me sip. 1000 m2 dhe Truall me sip. 200 m2 nga kjo Ndërtesë 96 m2, Pasuria nr.197/208 , fq.230 , me adresë: Arapaj, Durres . M...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Njësi me sip. 40 m2, Nr.Pasurie 3/415-N5, Zona kadasrale nr. 8330, vol. 13, fq. 83, në adresën: Rr.Jordan Misja, Hyrja 1,Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 14.09.2015 me vlerë 16,352 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrj...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip.310 m² dhe Ndërtesë me sip.96 m2,  Nr.pasurie 170/14, zk. 3852, vol. 8, fq. 154 , Xhafzotaj,Durrës Ankandi do të zhvillohet në datë 14.09.2015 me vlerë 24,000 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ KREON” sh.p.k ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.59 m2, Nr. pasurie 3/11+1-3, vol. 4, fq. 120, në zonën kadastrale nr.8180, në adresën: Rr.”Ali Demi”,Tiranë Ankandi do të zhvillohet në datë 14.09.2015 me vlerë 3,024,000 Lekë Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë p&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna Toke Arë me sip. 3940 m2, Nr.pasurie 92/10, Zona Kadastrale: 8518  , volumi 9, faqe 166,   me adresë: Marikaj, Tiranë Me vlerë 89,600 Euro Apartament me sip. 80.5 m2, Nr. Pasurie 38/106+1-23 , Zona Kadastrale: 8518  , volumi 9, faqe 166, me adresë: Lagjja Plazh/13, Durr ë s Me...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.72,9 m2, Nr.pasurie 927/221+1-10,në zonën kadastrale nr.8150, vol. 10, faqe 203 , me adresë: Rr. Ali Demi, P.4/1, Shk.1, ap.10,Tiranë Ankandi do të zhvillohet në datë 07.09.2015 me vlerë 43.760 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë p&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:      Apartament me sip. 97 m2, pasuria nr. 9/410+2-10, vol. 20, fq. 31, zk. 8370, me adresë: Rr. Sh. Dishnica, sh.2, k.4, Tiranë   Me vlerë 77,600 Euro     Tokë Arë me sip. 1000 m2 dhe Truall me sip. 200 m2 nga kjo Ndërtesë 96 m2, Pas...
2.      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:      Tokë Arë me sip. 400 m2  si edhe Truall me sip.200 m2  nga kjo Ndërtesë me sip. 70 m2, me numer pasurie 53/3, vol 5, faqe 228, ZK 2349,   me adresë: Kutalli, Berat     Ankandi do të zhvillohet në datë ...
1.     Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Tokë Arë me sip. 500 m2 , Zona Kadastrale:3215, Volumi 9, faqe 145, Nr. Pasurie: 34/17, me adresë: Rrashbull, Durrës.     Ankandi do të zhvillohet në datë 05.08.2015  me vlerë 26,320 Euro   Secili ofertues duhe...
    Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip.310 m² dhe Ndërtesë me sip.96 m2,  Nr.pasurie 170/14, zk. 3852, vol. 8, fq. 154 , Xhafzotaj,Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 28.07.2015 me vlerë 34,286 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqë...
   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartment me sip. 126 m2,  Nr.Pasurie  496/198+1-31, vol. 20, faqe 72, ZK 2460 , me a dresë: Linëz,Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 30.07.2015 me vlerë 35,336 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkes&...
2.   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip.12828 m² dhe Ndërtesë me sip. 2848 m² ,Nr.Pasurie  24/1, vol 8, faqe 26, ZK 2574, me a dresë : Xhavzotaj, Durr ë s   Me vlerë 620,000 Euro     Are me sip. 2100 m², Nr.Pasurie  16/43 vol 9, faqe ...
   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 151 m2,  Nr.pasurie 60/88/ND+1-22,Zona kadastrale nr.8518, vol. 20,faqe 91 , me adresë: Plazh 13,Shk 1,Kati 5,Ap 22,Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 03.07.2015  me vlerë 60,640 USD   Secili ofertues duhet të p...
2.Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.71.5 m2, Nr.Pasurie 3/151+1-6,Zona Kadestrale Nr.8160,vol 2,fq 171 , me adresë:  Rr.Mihal Grameno,P.62,Sh.1,K.2,Ap.6,Tirane   Ankandi do të zhvillohet në datë 29.06.2015 me vlerë 4,606,157 Lekë.   Secili ofertues duhet të paraqesë k&...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Tokë Arë me sip. 500 m2 , Nr. Pasurie 34/17,Zona Kadastrale3215, Volumi 9, faqe 145, me a dresë: Rrashbull, Durrës.    Ankandi do të zhvillohet në datë 22.06.2015  me vlerë 37,600 Euro   ...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.64 m2 , Nr.Pasurie 22/12+2-4,Zona Kadastrale 8603, vol 3,faqe 226,  me a dresë Rr.”Sadik Zotaj”,Vlorë   Ankandi do të zhvillohet në datë 03.06.2015 me vlerë 30,720 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbari...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip. 325 m2 dhe Ndërtesë 117 m2 , Nr.Pasurie 125/18, vol. 7, fq. 198, në zonën kadastrale nr.1496, me adresë: Dobranj, Devoll.   Ankandi do të zhvillohet në datë 26.06.2015 me vlerë 509,600 Lekë   Secili ofertues duhet t&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartment me sip. 126 m2,  Nr.Pasurie  496/198+1-31, vol. 20, faqe 72, ZK 2460 , me a dresë: Linëz,Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 22.06.2015 me vlerë 35,336 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë p&eu...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip.864 m2 edhe   Ndërtesë me sip. 213 m2  , Nr. Pasurie: 9/146, Vol.13 /10 ,me a dresë: Rr.Pasho Hysa, Tiranë    Ankandi do të zhvillohet në datë 22.06.2015 me vlerë 22,030,400 Lek ë   Secili ofertues duhet ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip.12828 m² dhe Ndërtesë me sip. 2848 m² ,Nr.Pasurie  24/1, vol 8, faqe 26, ZK 2574, me a dresë : Xhavzotaj, Durr ë s   Me vlerë 843,200 Euro   Are me sip. 2100 m², Nr.Pasurie  16/43 vol 9, faqe 163, ZK 2574,  ...
1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip. 325 m2 dhe Ndërtesë 117 m2 , me nr.pasurie 125/18, vol. 7, fq. 198, në zonën kadastrale nr.1496, me adresë: Dobranj, Devoll.   Ankandi do të zhvillohet në datë 21.05.2015 me vlerë 728,000 Lekë &...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 129.5m2, me nr.pasurie 192/42+4-23, në zonën kadastrale nr. 2460 , vol. 18,faqe 89, me adresë: Linzë, Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 14.05.2015 me vlerë 39,872 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 73 m2, me nr.pasurie 1/197+3-34, në zonën kadastrale nr.8260 , vol. 8,faqe 54, me adresë Rr. Irfan Tomini, G.18, Shk.3, Shk.3,K.5, Ap.34, Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 12.05.2015 me vlerë 40,880 Euro   Secili ofertues d...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    13 Apartamente (Kompleksi Grand 1) me adresë: Rruga Todi Shkurti,Tirane   3 dyqane(Kompleksi Grand 1 me adresë: Rruga Todi Shkurti,Tirane     Apartament me sip.63 m2, në zonën kadastrale nr.8160, me nr.pasurie 6/121+3-4, vol. 22, faqe 9...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.123,6 m², me numer pasurie 6/218+1-18, Zona kad 8513, me adresë : Lgj 12, Rr “K.Kazanxhi”, Durr ë s   Ankandi do të zhvillohet në datë 08.05.2015 me vlerë 31,136 Euro   Secili ofertues duhet të paraqes&eu...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 110 m2, me nr.pasurie 3/206, ZK 8270,Pll. 15/3, me a dresë: Rr “Nikolla Tupe “, Tiranë .   Ankandi do të zhvillohet në datë 08.05.2015 me vlerë 89,320 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë p...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 27 m2, me nr.pasurie 2/108+3-22/2, në zonën kadastrale nr.8250 ,vol. 18, faqe 56 , me adresë: Rr. Muhamet Gjollesha, P.67/9, Shk.3, Kt. 1, Ap.22/2, Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 07.05.2015 me vlerë 15,120 Euro   Secili o...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.120 m2 , me nr.pasurie 6/143+1-38 e ndodhur ne zonen kadastrale 8534 , ne volumin 8,faqe 161 , me adresë: Lgj. "16 Prilli",Fier Me vlerë 30,240 Euro Apartament me sip.149 m2 , me nr.pasurie 8/187+1-22 e ndodhur ne zonen kadastrale 8533 , vol 12,faqe 220 , me adresë: Lgj. "29 N...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.67 m2, me nr.pasurie 5/76+3-2, në zonën kadastrale nr.8140 vol. 8, faqe 197, me a dresë : Rr. “ Qemal Stafa”, P.486/2, Shk.3, ap.2,Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 22.05.2015 me vlerë 28,168 Euro Secili ofertues duhet të paraqes&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 56,69 m2 ,  me Nr.Pasurie 3/151+1-15, Zona Kadastrale 8525, Vol 19, faqe 147, me a dresë: Lagja: Haxhias”, Pallati 645/7, Shk.1, Kt.6, Ap.15, Elbasan Ankandi do të zhvillohet në datë 22.05.2015 me vlerë 12,712 Euro Secili ofertues duhet të paraqes...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartment me sip. 130 m2, me Nr.Pasurie 26/59/ND+2-7, vol. 36, faqe 170, ZK 8518, me a dresë: Rr.Plazh/13, Durrës Me vlerë 40,040 Euro Garazh me sip. 40 m2. nr. Pasurie 26/59-G10, vol. 36, faqe 147, ZK 8518,   me a dresë:  Rr.Plazh/13, Durrës Me vlerë 4,480 E...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.102 m2, me nr.pasurie 26/65+2-3, në zonën kadastrale nr.8512, faqe 123, me a dresë : Rr. “Taulantia”, Durrës. Ankandi do të zhvillohet në datë 16.04.2015 me vlerë 39,985 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë p&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 80.2 m2, Nr. Pasurie 7/35+2-6, Zona Kadastrale: 8518 , volumi 14, faqe 66 , me a dresë: Rr.“Myslym Shyri”, Tiranë Me vlerë 42,560 Euro                        ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 76.27 m2 , me nr.pasurie 28/90+1-13 , me a dresë : Rr.A.Goga, Durr ë s. Ankandi do të zhvillohet në datë 10.03.2015 me vlerë 19.600 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitoj...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall+Ndërtesë”, me sip.200 m2 nga të cilat 50 m2 ndërtesë, me nr.pasurie 27/69, vol.7, faqe.201,Z.k.8523, me a dresë : Lagjja “Skënderbej”, Elbasan Ankandi do të zhvillohet në datë 10.04.2015 me vlerë 1,400,000 Lekë Secili ofertues du...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Ullishte me sip. 4500 m2 , me nr.pasurie 547/17, vol. 1, fq. 92, në zonën kadastrale nr.2704,   me a dresë : Mjull-Bathore, Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 06.04.2015 me vlerë 476,224 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 110 m2, me nr.pasurie 3/206, ZK 8270,Pll. 15/3, me a dresë: Rr “Nikolla Tupe “, Tiranë . Ankandi do të zhvillohet në datë 01.04.2015 me vlerë 127,600 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në anka...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.123,6 m², me numer pasurie 6/218+1-18, Zona kad 8513, me adresë : Lgj 12, Rr “K.Kazanxhi”, Durr ë s Ankandi do të zhvillohet në datë 27.03.2015 me vlerë 44,480 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëm...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 27 m2, me nr.pasurie 2/108+3-22/2, në zonën kadastrale nr.8250 ,vol. 18, faqe 56 , me adresë: Rr. Muhamet Gjollesha, P.67/9, Shk.3, Kt. 1, Ap.22/2, Tiranë Ankandi do të zhvillohet në datë 20.03.2015 me vlerë 21,600 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Garazhd me sip. 535 m2, Nr. Pasurie 106/62-G1, Volumi 21; Faqe 217; Zona Kadastrale 3292, me adresë : Selitë, Tiranë Me vlerë  89,880 Euro Njësi me sip. 58 m2, Nr. Pasurie 106/62-N1,Volumi 21; Faqe 218; Zona Kadastrale 3292, me adresë : Selitë, Tiranë Me vler...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.120 m2 , me nr.pasurie 6/143+1-38 e ndodhur ne zonen kadastrale 8534 , ne volumin 8,faqe 161 , me adresë: Lgj. "16 Prilli",Fier Me vlerë 43,200 Euro Apartament me sip.149 m2 , me nr.pasurie 8/187+1-22 e ndodhur ne zonen kadastrale 8533 , vol 12,faqe 220 , me adresë: Lgj. "29 Nento...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 65 m 2, nr.43/14+3-33, vol.3, fq.160, zk.8605,  me adresë: Rr" Demokracia", Pll.1170, Shk. 3, K.3, Ap.33, Vlorë. Ankandi do të zhvillohet në datë 17.03.2015  me vlerë 14,560 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmar...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 151,51 m2, me nr.pasurie 4/251+1-28,  në zonën kadastrale nr. 8582, volumi 26, faqe 78, me adresë: Rr.”Fan Noli”, Pogradec. Ankandi do të zhvillohet në datë 10.03.2015  me vlerë 38,912 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkes...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 80.2 m2, Nr. Pasurie 7/35+2-6, Zona Kadastrale: 8518 , volumi 14, faqe 66 , me a dresë: Rr.“Myslym Shyri”, Tiranë Me vlerë 60,800 Euro                        &nb...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartment me sip. 130 m2, me Nr.Pasurie 26/59/ND+2-7, vol. 36, faqe 170, ZK 8518, me a dresë: Rr.Plazh/13, Durrës Me vlerë 57,200 Euro Garazh me sip. 40 m2. nr. Pasurie 26/59-G10, vol. 36, faqe 147, ZK 8518,   me a dresë:  Rr.Plazh/13, Durrës Me vlerë 6,400 Euro ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 64.1 m2  me nr. pasurie 46/205+1-55, vol. 43, fq. 103, ZK 8518 , me a dresë: Lagja 13 Plazh,Durrës Ankandi do të zhvillohet në datë 04.03.2015 me vlerë 23,080 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje n&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.102 m2, me nr.pasurie 26/65+2-3, në zonën kadastrale nr.8512, faqe 123, me a dresë : Rr. “Taulantia”, Durrës. Ankandi do të zhvillohet në datë 27.02.2015 me vlerë 57,120 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë pë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Ullishte me sip. 4500 m2 , me nr.pasurie 547/17, vol. 1, fq. 92, në zonën kadastrale nr.2704,   me a dresë : Mjull-Bathore, Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 25.02.2015 me vlerë 680,320 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.67 m2, me nr.pasurie 5/76+3-2, në zonën kadastrale nr.8140 vol. 8, faqe 197, me a dresë : Rr. “ Qemal Stafa”, P.486/2, Shk.3, ap.2,Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 24.02.2015 me vlerë 40,240 Euro Secili ofertues duhet të paraqes&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Shtëpi banimi (Truall dhe Ndërtesë) me sip. 460 m2, me nr. pasurie 5/102,të ndodhur në Zonën Kadastrale Nr.8501,volumi 3R, faqe 662 me adresë :Lagjja Barrikadë, Berat.  Ankandi do të zhvillohet në datë 27.02.2015 me vlerë 73,808 Euro Secili ofertues duh...
1.Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.63 m2, me Nr.Pasurie 24/32+1-21, vol.07, fq.240,Zona Kadastrale 8571, në adresën: Xh. Nepravishta, Lushnje.   Ankandi do të zhvillohet në datë 18.02.2015 me vlerë 19,120 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë p&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Ndërtesë me sip. 480 m2, me Nr.Pasurie  500/3, vol 16, faqe 20, Zona Kadastrale 2446, me adresë Librazhd Me vlerë 58,947.8 Euro Truall+Ndërtesë me sip. 2031 m2,  me Nr.Pasurie  499/17, vol 18, faqe 21, Zona Kadastrale 2446, me adresë Librazhd Me vl...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.65 m2, me Nr.Pasurie 43/14+3-33, vol.3, fq.160, Zona Kadastrale 8605, me a dresë Rr " Demokracia", Pll.1170, Shk. 3, K.3, Ap.33, Vlorë Ankandi do të zhvillohet në datë 13.02.2015 me vlerë 26,000 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë p...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.64 m2 , me Nr.Pasurie 22/12+2-4,Zona Kadastrale 8603, vol 3,faqe 226,  me a dresë Rr.”Sadik Zotaj”,Vlorë Ankandi do të zhvillohet në datë 05.02.2015 me vlerë 38,400 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ BSA ...
1.Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 151,51 m2 , me Nr.Pasurie 4/251+1-28,Zona Kadastrale 8582, volumi 26, faqe 78, me a dresë : Rr.”Fan Noli”, Pogradec. Ankandi do të zhvillohet në datë 03.02.2015 me vlerë 54,560 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pje...
1. Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 56,69 m2 ,  me Nr.Pasurie 3/151+1-15, Zona Kadastrale 8525, Vol 19, faqe 147, me a dresë: Lagja: Haxhias”, Pallati 645/7, Shk.1, Kt.6, Ap.15, Elbasan  Ankandi do të zhvillohet në datë 03.02.2015 me vlerë 18,160 Euro Secili ofertues duhet...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip.250 m² dhe Ndërtesë me sip.118 m², me Nr.Pasurie 15/65, Vol. 15, Fq. 12, me ZK 1090, me a dresë: Ballsh Ankandi do të zhvillohet në date 05.12.2014 me vlerë 2,312,800 Lekë Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmar...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Shtëpi banimi (Truall dhe Ndërtesë) me sip. 460 m2, me nr. pasurie 5/102,të ndodhur në Zonën Kadastrale Nr.8501,volumi 3R, faqe 662 me adresë :Lagjja Barrikadë, Berat.  Ankandi do të zhvillohet në datë 06.01.2015 me vlerë 105,440 Euro Secili ofertue...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Ndërtesë me sip. 480 m2, me nr.pasurie 500/3, vol 16, faqe 20, ZK 2446, me adresë Librazhd Me vlerë 84,211.2 Euro Truall+Ndërtesë me sip. 2031 m2,  me nr.pasurie 499/17, vol 18, faqe 21, ZK 2446, me adresë Librazhd   Me vlerë 198.4 Euro Truall+...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip.864 m2    si edhe   Ndërtesë me sip. 213 m2 , Nr. Pasurie: 9/146, Vol.13 /10, me a dresë: Rr.Pasho Hysa, Tiranë    Ankandi do të zhvillohet në datë 29.12.2014  me vlerë 224,400 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë k&eum...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip 68 m2 , me Nr. Pasurie 4/95+1-11, vol 3 ,faqe 36 , me a dresë: Rr. "Mihal Grameno", Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 29.12.2014  me vlerë 5,600,000 Lek ë   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pje...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Makineri dhe pajisje të linjave të prodhimit të ujit ne Fabriken e ujit të tipit SIEM-SRL Ankandi do të zhvillohet në datë 22.12.2014 me vlerë 365,945 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ ZIG ” sh.p.k   ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip.3380 m2 si edhe ndërtesë me sip.660 m2 , Nr. Pasurie: 17/78, Zona Kadastrale: 3712, Volumi 9, Faqe 62, me a dresë: Vaqarr, Tiranë  Ankandi do të zhvillohet në datë 19.12.2014  me vlerë 114,044 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkes&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 88 m2 , Nr. Pasurie: 197/28+2-26, Zona Kadastrale: 2460,  Vol.12, Fq.117,  me a dresë :Linzë, Tiranë    Ankandi do të zhvillohet në datë 17.12.2014  me vlerë 22,176 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kër...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Objekt shumëkatësh sipërfaqe ndërtimore 600 m2 ,me Nr.Pasurie 7/82,Zona Kadestrale 8642, me a dresë: Lagjia 3, Sarandë  Ankandi do të zhvillohet në datë 10.12.2014 me vlerë 897,120 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë pë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip.250 m² dhe Ndërtesë me sip.118 m², me Nr.Pasurie 15/65, Vol. 15, Fq. 12, me ZK 1090, me a dresë: Ballsh Ankandi do të zhvillohet në datë 05.12.2014 me vlerë 3,304,000 Lekë Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjes&eum...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip.totale 300 m2 nga kjo 112 m2 ndërtesë, me nr.pasurie 138/81, ZK 1711, volume 15, faqe 170, me a dresë Gështenjas, Pogradec   Ankandi do të zhvillohet në datë 07.11.2014  me vlerë 1,568,000 Lekë   Secili ofertues duhet të...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Objekt shumëkatësh sipërfaqe ndërtimore 600 m2 ,me Nr.Pasurie 7/82,Zone Kadestrale 8642, me a dresë Lagjia 3, Sarandë   Ankandi do të zhvillohet në datë 06.11.2014 me vlerë 1,281,600 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament sip.73,1 m2, me Nr. 10/158+2-9, vol 9, fq. 88, ne ZK 8631 me a dresë Lagjia Skënderbej, Lezhë   Ankandi do të zhvillohet në datë 03.11.2014 me vlerë 16,800 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjes&eum...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.58 m2 , Nr.Pasurie 292/5,  me a dresë Marikaj,Tiranë     Ankandi do të zhvillohet në datë 03.11.2014 me vlerë 1,369,400 Lekë   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand,...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip. 255 m2, Pasuria nr.22/236, vol.16, faq.19, zona kadastrale 8571. Vendi i ndodhjes: Rr. “ Xhevdet Nepravishta”, Lushnjë. Me vlerë 9,996 Euro Njësi me sip. 260 m2 (lokal kati i parë), Pasuria nr.22/235-N1, vol.16, faq.20, zona kadastrale 8571. Vendi i ndodhjes: Rr. “Xhevdet Nepravishta”, Lushnjë. Me vlerë 87,360 Euro Ndërtesë me sip. 260 m2 (lokal kati i dytë), Pasur...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 163.53 m2, me nr.pasurie 16/305+1-2, vol.16, fq.169, ZK 8511 , vendi i ndodhje: Rr. A.Goga, Durrës.  Me vlerë 56,000 Euro Garazh me sip. 40.88 m2, me nr.pasurie 16/305-G5, vol.16, fq. 164, ZK 8511 , vendi i ndodhjes: Rr. A.Goga, Durr ë s.  Me vlerë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip 151 m2, pasuria nr. 8/108+1-1, vol. 11, fq. 190, zk. 8534 , me adresë Lagjia 16 Prill, Fier Me vlerë 38,052 Euro Truall 2000 m2 si edhe Nd ë rtes ë 2 Kat ë she , pasuria nr. 62/12, vol. 18, fq. 23, zk. 2890, me adresë Patos-Fier Me vlerë ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 70 m2 , Zona Kadastrale: 8350, Nr. Pasurie: 4/147+1-11, Volumi 13, Faqe 108 , vendi i ndodhjes : Rr.”Haxhi Dalliu”, Godina 92, Hyrja 1, ap.11, Ankandi do të zhvillohet në datë 08.10.2014 me vlerë 35,280 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë p&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament 73,1 m2 ,me Nr.Pasurie 10/158+2-9 ,zone kadestrale 8631, vol 9, fq 88, me adresë: Lgj "Sk ë nderbej" shk 2,k 2, ap 9. Lezh ë Ankandi do të zhvillohet në datë 22.09.2014 me vlerë 24,000 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ ZIG”...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip 151 m2, pasuria nr. 8/108+1-1, vol. 11, fq. 190, zk. 8534 , me adresë Lagjia 16 Prill, Fier Me vlerë 54,360 Euro Truall 2000 m2 si edhe Nd ë rtes ë 2 Kat ë she , pasuria nr. 62/12, vol. 18, fq. 23, zk. 2890, me adresë Patos-Fier Me vlerë ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sipërfaqje 58 m2,me  Nr.Pasurie 292/5 , me adresë Marikaj, Tiranë Ankandi do të zhvillohet në datë 15.09.2014 me vlerë 1,952,000 Lekë Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitoj&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip. 255 m2, Pasuria nr.22/236, vol.16, faq.19, zona kadastrale 8571. Vendi i ndodhjes: Rr. “ Xhevdet Nepravishta”, Lushnjë. Me vlerë 14,280 Euro Njësi me sip. 260 m2 (lokal kati i parë), Pasuria nr.22/235-N1, vol.16, faq.20, zona kadastrale 8571. Vendi i ndodhjes: Rr. “Xhevdet Nepravishta”, Lushnjë. Me vlerë 124,800 Euro Ndërtesë me sip. 260 m2 (lokal kati i dytë), Pasuria...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Lokal Sh ë rbimi me sip.114 m2, nr. pasurie 6/146+2-N1, vol. 13,ZK 8220 ,me adresë: Rr.Irfan Tomini,Tiranë Me vlerë 10,240,000 Lek ë Lokal Sh ë rbimi me sip.16m2 , nr. pasurie 6/146+1-G13, vol. 14, fq.57, ZK 8220, me adresë: Rr.Irfan Tomini,Tiranë Me vlerë 704,000 Lek ë Lokal Sh ë rbimi me sip.16,5m2, nr. pasurie 6/146+1-G11, vol. 14, fq.57, ZK 8220, me adresë: Rr.Irfan Tomini,Tiran&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip. 545.8 m2 nga e cila 165 m2 është sipërfaqe e ndërteses njëkatëshe me nr. pasurie 2/55, vol. 11, fq. 11, ZK 8370, me adresë :Rr. “H. H. Dalliu”, Njësia 8, Tiranë Ankandi do të zhvillohet në datë 15.09.2014 me vlerë 146.720 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarin&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Magazin ë 196 m2, me nr. pasurie 24/38+1-N1, me numër rregjistri 2, faqe 5, Nr. Indeksi 13, ZK 8641, vendi i ndodhjes: Pallati 7 kat ë sh, Kati P ë rdhe, Lgj. Nr.4, Sarand ë Ankandi do të zhvillohet në datë 17.09.2014 me vlerë 64,000 Euro Secili ofertues duhet t&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 163.53 m2, me nr.pasurie 16/305+1-2, vol.16, fq.169, ZK 8511 , vendi i ndodhje: Rr. A.Goga, Durrës.  Me vlerë 80,000 Euro   Garazh me sip. 40.88 m2, me nr.pasurie 16/305-G5, vol.16, fq. 164, ZK 8511 , vendi i ndodhjes: Rr. A.Goga, Durr ë s.  Me vl...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 70 m2 , Zona Kadastrale: 8350, Nr. Pasurie: 4/147+1-11, Volumi 13, Faqe 108 , vendi i ndodhjes : Rr.”Haxhi Dalliu”, Godina 92, Hyrja 1, ap.11, Ankandi do të zhvillohet në datë 11.09.2014 me vlerë 50,4000 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë p&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip.totale 1200m2 si edhe Ndërtesë me sip.150 m2 ,Nr.150/6 ,ZK 2436, vendi i ndodhjes: Levan, Fier Ankandi do të zhvillohet në datë 10.09.2014 me vlerë 59,920 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozito...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 129.5 m2 ,Nr. 192/42+4-23 , ZK Nr.2460, vendi i ndodhjes: Linzë,Tiranë Ankandi do të zhvillohet në datë 04.09.2014 me vlerë 39,872 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Arë + truall me sip. totale 480 m2, nga të cilat 200 m2 truall dhe ndërtesë me sip.120 m2 , zk 1495, nr. pas. 312/5, vol.5, fq.55,vendi i ndodhjes: Dobraç,Shkodër . Ankandi do të zhvillohet në datë 01.09.2014 me vlerë 28.000 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Tokë arë me sip. 640 m2, me Nr.Pasurie 25/19, me adresë Marikaj, Tiranë. Tokë arë me sip.500 m2, me Nr.Pasurie 25/20,  me adresë Marikaj, Tiranë. Me vlerë totale  2,145,024 Lekë Ankandi do të zhvillohet në datë 29.08.2014 ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament 72.1m2, me Nr.Pasurie 4/208+4-11, volumi 6, faqe 80, në Zonën Kadastrale 8160, Rr.“Q.Guranjaku”,Tiranë Ankandi do të zhvillohet në datë 25.08.2014 me vlerë 38,360 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Garazhd, me sip. 535 m2, Nr. Pasurie 106/62-G1, Volimi 21; Faqe 217; Zona Kadastrale 3292, Adresa e Pasurisë : Selitë, Tiranë Me vlerë   89,880 Euro Njësi, me sip. 58 m2 , Nr. Pasurie 106/62-N1,Volumi 21; Faqe 218; Zona Kadastrale 3292, Adresa e Pasurisë : Selitë, Tir...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 74 m2 , nr. pasurie 10/34 + 2-70, vol. 32, faq.85, në zonën kadastrale 8518, në adresën: apartamenti nr.70, shk.2, kt.7, 2+1, Plazhi 13, Durrës. Me vlerë 23,680 Euro Tokë arë me sip. 1054 m2, nga kjo: 754 m2 truall me ndërtim mbi të me sip...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 87.03 m2, nr. pas. 60/112+1-15, Plazhi 13, Durrës. Me vlerë 26,752 Euro Apartament me sip. 87.03 m2, nr. pas. 60/112+1-25, Plazhi 13, Durrës. Me vlerë 26,752 Euro Apartament me sip. 87.03 m2, nr. pas. 60/112+1-45, Plazhi 13, Durrës. Me vlerë 26,752 Eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall+Ndërtesë”, me sip 200 m2 nga të cilat 50 m2 ndërtesë, me nr.pasurie 27/69, vol.7, faqe.201,Z.k.8523 me adresë Lagjja “Skënderbej”, Elbasan Ankandi do të zhvillohet në datë 07.08.2014 me vlerë 1,400,000 Lekë Secili ofertues duhet të...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip. 720 m2 dhe ndërtesë mbi të me sip. 720 m2,  pasuria nr. 514/51, zona kadastrale 2445, vol. 11, fq. 8 në adresën: Libonik, Korçë.   Me vlerë  15,836 Euro Tokë arë me sip. 1’900 m2, nr. 215/19, zona kadastrale 1101, vol. 8...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip. 1200 m2 dhe ndërtesë me sip. 150 m2 me nr. pasurie 150/6, vol. 10, faq.245, në zonën kadastrale 2436, në adresën: Levan, Fier. Ankandi do të zhvillohet në datë 29.07.2014 me vlerë 85.600 Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë k&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me nr.pasurie 16/305+1-2, vol.16, fq.169, ZK 8511 , me sip. 163.53 m2, me adres ë :Rr. A. Goga, Durrës.  Me vlerë 65,600 Euro Garazh me nr.pasurie 16/305-G5, vol.16, fq. 164, ZK 8511, me sip. 40.88 m2, me adres ë : Rr. A. Goga, Durr ë s.  Me...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 72,1 m2, me adres ë Rr “Q.Guranjaku”,Tirane   Ankandi do të zhvillohet në datë 22.07.2014 me vlerë 54,800 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në l...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Apartament me sip. 129,5  m2, me adres ë Linzë, Tiranë Ankandi do të zhvillohet në datë 15.07.2014 me vlerë 56,960  Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarin&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.59.5 me Nr.Pasurie 306/68+1-18,ZK Nr 2291,vol.21,fq 245, me adres ë : Kryemëdhenj ,Kavajë Ankandi do të zhvillohet në datë 20.07.2014 me vlerë 15,360 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të dep...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip 81 m2 me nr. pasurie 6/281+1-58, vol. 42, fq. 43, ZK 8513 , Durr ë s Ankandi do të zhvillohet në datë 18.07.2014 me vlerë 2,560,000 Lek ë Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Garazhd, me sip. 535 m2 , Nr. Pasurie 106/62-G1, Volimi 21; Faqe 217; Zona Kadastrale 3292, Adresa e Pasurisë : Selitë, Tiranë   Me vlerë   128,400 Euro   Njësi, me sip. 58 m2 , Nr. Pasurie 106/62-N1,Volumi 21; Faqe 218; Zona Kadas...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament  me sip. 76.27 m2 me Nr.Pasurie 28/90+1-13, me adres ë : Rr.A.Goga,Durrës. Ankandi do të zhvillohet në date 11.07.2014 me vlerë 19,600  Euro   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip.3380 m2 si edhe nd ë rtes ë me sip.660 m2 , Zona Kadastrale: 3712, Nr. Pasurie: 17/78, Volumi 9, Faqe 62,me adresa:Vaqarr, Tiran ë. Ankandi do të zhvillohet në datë 09.07.2014 me vlerë 114,044 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pje...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.58,8 m2 ,Pasuria nr.1/376+1-3, Vol.20, Fq.207 ,Zona Kadastrale 8260, Adresa : Rruga “Irfan Tomini”, kati 1, Tiranë Ankandi do të zhvillohet në datë 07.07.2014 me vlerë 28,000 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje n&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip. 242.08 m2 me nr. pas. 6/286 si edhe Ndërtesë me sip. 108.24 m2 me nr. Pas. 6/56, ndodhura në adresën: “V. Kuqi”/12, Durrës. Ankandi do të zhvillohet në datë 02.07.2014 me vlerë 67,200 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkes&eum...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall+Ndërtesë , me sip 200 m2 nga të cilat 50 m2 ndërtesë, me nr.pasurie 27/69, vol.7, faqe.201,Z.k.8523 me adresë Lagjja “Skënderbej”, Elbasan Ankandi do të zhvillohet në datë 02.07.2014 me vlerë 2,000,000 Lek ë Secili ofertues duhet të paraqes&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 77 m2 me Nr.pasurie 3/160, Zona kadastrale 8523; volumi 2, faqe 30, Adresa e pasurise L. “ Dyli Haxhire“, P. 8/1, shk.2, ap.11, Elbasan Ankandi do të zhvillohet në datë 02.07.2014 me vlerë 16.408 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pje...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Ndertese me sip totale 1250 m2 dhe ndertese me sip. 500 m2 e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr.3385, Pasuria me Nr. 811/1, vol. 1, Fq. 7, me adresë në: Shkallnur Durrës. Ankandi do të zhvillohet në datë 02.07.2014 me vlerë 960,000 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë k&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me Nr. Pasurie 1/393+1-21 me sip. 100.46 m2 , e ndodhur në adresën Blloku i ri I Sportit ,Korcë   Me vlerë 19,690 Euro   Apartament me Nr. Pasurie 1/393+1-22   me sip. 96.7 m2 , e ndodhur në adresën Blloku i ri I Sportit ,Korcë  Me vlerë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  ·         Truall me Nr.Pasurie 4/811 me sip. 584 m2, me adresën: Rr. Korçë-Tiranë, Korçë Me vlere 37,936 Euro ·         Truall me Nr.Pasurie 4/364 me sip. 530 m2, me adresën: Rr. Kor...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip. 270 m2, nga e cila 200 m2 (p ë rb ë n objektin e llojit lokal sh ë rbimi dhe banes ë ) ,pasuria nr.11/17, zk. 8642, vol. 25, faqe 213, me adresë Lagjia nr.3, Sarand ë . Ankandi do të zhvillohet në datë 26.06.2014 me vlerë   100,800 Euro Secili ofe...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Arë + truall me sip. totale 480 m2, nga të cilat 200 m2 truall dhe ndërtesë me sip.120 m2, zk 1495, nr. pas. 312/5, vol.5, fq.55 ,vendi i ndodhjes: Dobraç Shkodër. Ankandi do të zhvillohet në datë 25.06.2014  me vlerë   40,000 Euro Secili ofertues duhet të para...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 151 m², Zona Kadastrale: 8512, Numri i Pasurise: 26/160+1-32, Volumi 37, Faqe 86. Lagja 1, Rruga Taulantia, Sh. 1, Kt. 9, Ap. 22, Durrës. Me vlerë 84,560 Euro Apartament me sip. 151 m². Zona Kadastrale: 8512, Numri i Pasurise: 26/160+1-21, Volumi 37, Faqe 85, Lagja 1, Rruga...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Automjet tip DAIHATSU modeli Terios Ankandi do të zhvillohet ne datë 10.06.2014   me vlerë 3,600 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 57 m², Pasuri Nr. 3/71+1-4, Volumi 4, faqe 135 Z, Z.K. nr. 8250, e ndodhur në adresën Rr. "Muhamet Gjollesha" Pall. 1, Kat. 1, Ap. 4, Tiranë Ankandi do të zhvillohet ne datë 09.06.2014   me vlerën 38,080 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërk...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Arë me sip. 2000 m2  , me Nr.Pasurie 86/32, zk 3064, vol. 6, fq. 40 , Vendi i ndodhjes: Prush, Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 27.06.2014  me vlerë   67,200 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në anka...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.196 m2 ,nr. pasurie 24/38+1-11, rregjistruar me numer rregjistri 2, faqe 8, nr. Indeksi 23, ZK 8641, me vendodhje ne , Pallati 7 katesh, Kati i Gjashte, Lgj. Nr.4, Sarande Ankandi do të zhvillohet në datë 11.06.2014  me vlerë   38,400 Euro. Secili ofertues duhet të paraqes&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip.977 m2 me Nr.Pasurie 28/19, ZK 8571,Vol.11,Faqe 121 , me vendodhje në Lgj.Xhevdet Nepravishta”, Lushnje  Me vlerë 42,401 Euro Ndërtesë (Magazinë 1 kat ,Repart coptimi druri ) me sip. 516 m2, Nr.Pasurie 28/18 , ZK 8571,Vol.11,Faqe 121  ,me vendodhje në Lgj.Xhevdet Nepravishta” ,Lushnje  Me vlerë 50,351 Euro   Truall + Ndërtesë me sip 260 m2 (Ish- Zyra ,2 kat...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip.3380 m2 si edhe nd ë rtes ë me sip.660 m2 , Zona Kadastrale: 3712, Nr. Pasurie: 17/78, Volumi 9, Faqe 62, me adresa:Vaqarr, Tiran ë . Ankandi do të zhvillohet në datë 06.06.2014  me vlerë   162,920 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkes&eum...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 122 m2  me Nr.Pasurie 6/146+1-22 ,ZK 8220   me vendndodhje Rr.”Irfan Tomini”, Tiran ë Ankandi do të zhvillohet në datë 06.06.2014  me vlerë   54.656 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ BSA” sh.p.k ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Shtesë anësore 1 kat shërbimi + ngritje kati parë banesë (banesa 2 katëshe) me sip. ndërtimi 177 m2 dhe sip. totale ndërtimi + truall 204 m2 me Nr. pasurie 1/181, ZK 8621, me adresë Krujë. Ankandi do të zhvillohet në datë 05.06.2014 me vlerë 42,000  Euro...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament 69 m2 me Nr.Pasurie 12/3+3-5, ZK 8503, me adres ë : Lgj. “Jani Vruho” ,Berat Me vlerë 1,760,000 Lek ë Ankandi do të zhvillohet në datë 09 .0 6.2014 Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të de...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Arë me sip. 200 m ², Pasuri Nr. 2/148, Vol. 5, faqe 128, Z.K. nr. 8551, e ndodhur në Kavajë Me vlerë 21,840 Euro   Apartament me sip. 59,4 m ², Pasuri Nr. 3/9+1-10, Vol. 10, faqe 224, Z.K.  nr. 3101, e ndodhur në Kavajë Me vlerë 11,720 Euro Anka...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:     Apartament me sip. 78.3 m2 , zk 3126,Nr.regj. Hipotekor 144,Z.R.P.P. Lezhë,Vendi i ndodhjes: Shëngjin, Lezhë. Ankandi do të zhvillohet në datë 02 .06.20 14 me vlerë 28,000 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në an...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 89.6 m², Pasuri Nr. 2/265+1-6, Volumi 14, faqe 178, Z.K. nr. 8150, e ndodhur në adresën Rr. “Hoxhë Vokrri” Pall. 19/1, shk. 1, Ap. 6, Tiranë Ankandi do të zhvillohet në datë 28.05.2014   me vlerë  40,152 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Pë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 76.27 m2 me Nr.Pasurie 28/90+1-13, e ndodhur në Rr. “A.Goga “ ,Durrës. Ankandi do të zhvillohet në datë 30.05.2014 me vlerë 28,000 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitoj&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 77 m2 me Nr.pasurie 3/160, Zona kadastrale 8523; volumi 2, faqe 30, Adresa e pasurisë L. “ Dyli Haxhire“, P. 8/1, shk.2, ap.11, Elbasan Ankandi do të zhvillohet në datë 23.05.2014  me vlerë   23.440 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Truall me sip. 720 m2 dhe ndërtesë mbi të me sip. 720 m2, Nr.Pasurie 514/51, zona kadastrale 2445, vol. 11, fq. 8 në adresën: Libonik, Korçë.    Me vlerë  22,623 Euro Tokë arë me sip. 1’900 m2, Nr.Pasurie 215/19, zona kadastrale 1101, vol. 8, fq. 212 ,në adresën: Barç, Korçë. Me vlerë 42,560 Euro Studio me sip. 48 m2, Nr.Pasurie 2/554-S, zona ka...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Nj ë si, me sip. 161.9 m2, me Nr.Pasurie 46/175-N2, vol. 28, faqe 4, ZK 8518,   me adres ë L.13, Plazh, Durr ë s Me vler ë 102,400 Euro   Nj ë si, me sip. 165 m2, me Nr.Pasurie 46/175-N3, vol. 28, faqe 4, ZK 8518, me adres ë L.13, Plazh, Durr ë s Me vlerë 71,680 Euro Ankandi do të zhvillohet në datë 20.05.2014   Secili ofertues duhet të paraqesë ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament 58,8 m2 , në katin e parë. Pasuria nr.1/376+1-3, Vol.20, Fq.207 ,Zona Kadastrale 8260, Adresa : Rruga “Irfan Tomini”,Tiranë , Ankandi do të zhvillohet në datë 19.05.2014   me vlerë   28,000 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  &ld...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 86.03   me Nr.Pasurie : 8/417+1-10 ,Zona Kadastrale: 8582,  Adresa: Lagja 4, Pallati 5 katësh, Shk.1, K.4, Ap.10, Pogradec Ankandi do të zhvillohet në datë 09.05.2014 me vlerë  3,060,000 Lekë Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjy...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip.300 m2 dhe ndertesë me sip.112 m2 , me Nr. pasurie 637/17, vol. 4, faqe 152, ZK 2648, Memlisht,Pogradec Ankandi do të zhvillohet në datë 14.05.2014 me vlerë   1,000,000 Lekë Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankan...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip. 242.08 m2 me nr. pas. 6/286 si edhe Ndërtesë me sip. 108.24 m2 me nr. Pas. 6/56,e ndodhur në adresën : “V. Kuqi”/12, Durrës. Ankandi do të zhvillohet në datë 13.05.2014  me vlerë   120.000 Euro. Secili ofertues duhet të paraqes...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 110 m2, nr. pasurie 3/206, vol. 45, faq.5, në zonën kadastrale 8270 me adresë: Rr. “Nikolla Tupe”, Tiranë Ankandi do të zhvillohet në datë 12.05.2014  me vlerë   104.000 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Arë me sip. 2000 m2  ,me Nr.Pasurie 86/32, zk 3064, vol. 6, fq. 40, Vendi i ndodhjes: Prush, Tiranë. Ankandi do të zhvillohet në datë 08.05.2014 me vlerë   96,000 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të d...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament 112 m2 me Nr.Pasurie 6/247 ,Zone kadrestale me Nr. 8350, ne Blv.”Zogu I Pare” Kati 7 ,në Tiranë Ankandi do të zhvillohet në datë 08.05.2014 me vlerë   86,016 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në anka...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament 100.35 m2 me Nr Pasurie 6/182+6-3, Rr.”Todi Shkurti”,Tiranë                                         &n...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip 65,9 m2, ZK 8330, e ndodhur në Rr.Reshat Petrela, Ap 19,seksioni 1,Kati 5. Tiranë Me vlerë   36,904  Euro Ankandi do të zhvillohet në datë 07.05.2014   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “Executores Litium ” sh.p.k ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip 756 m2 dhe ndertesë me sip.144 m2 me Nr.Pasurie nr.2/164  ,ZK 8621, e ndodhur ne Lagja nr 2 ,Kruje    Me vlerë  = 24,192  Euro Ankandi do të zhvillohet në datë 07.05.2014   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “Executores...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 57 m², Pasuri Nr. 3/71+1-4, Volumi 4, faqe 135 Z, Z.K. nr. 8250, e ndodhur në adresën Rr. "Muhamet Gjollesha" Pall. 1, Kat. 1, Ap. 4, Tiranë Ankandi do të zhvillohet ne datë 06.05.2014   me vlerë n 54,400 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kër...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament me sip. 144.2 m2 ,në regjistrin hipotekor nr. 454, datë 25.10.2005, zona kadastrale nr. 3126, në adresë: Shëngjin, Lezhë. Me vlerë    52,640 Euro Truall me sip.408 m2 dhe sip.Ndërtesë 102 m2 ,Pasuria me nr. 7/124 e llojit zona kadastrale 8632...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Njesi me sip. 33 m2 me Nr.pasurie 2/178-N4, vol 40, faqe 221, ZK 8513 , Durrës. Me vlerë   40,000 Euro. Apartament me sip. 114 m2 me Nr.pasurie 2/178+1-8, vol 40, faqe 208, ZK 8513 , Durrës. Me vlerë   54,720 Euro. Ankandi do të zhvillohet në datë 02.05.2014  ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 36 m ², Pasuri Nr. 105/19+1-16, Vol. 14, faqe 26, Z.K.  nr. 2291, e ndodhur në Kryemëdhenj,Kavajë Me vlerë   8,064 Euro Apartament me sip. 76 m², Pasuri Nr. 105/19+1-17, Vol. 14, faqe 27, Z.K.  nr. 2291,  e ndodhur në Kryemëdhenj, Kavaj&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me Nr.Pasurie 4/811 me sip. 584 m2 me adresën: Rr. Korçë-Tiranë, Korçë Truall me Nr.Pasurie 4/810 me sip. 1’916 m2 me adresën: Rr. Korçë-Tiranë, Korçë Truall me Nr.Pasurie 4/364 me sip. 530 m2 me adresën: Rr. Korçë-Tiranë,...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Arë me sip. 200 m ², Pasuri Nr. 2/148, Vol. 5, faqe 128, Z.K. nr. 8551, e ndodhur në Kavajë Me vlerë 31,200 Euro   Apartament me sip. 59,4 m ², Pasuri Nr. 3/9+1-10, Vol. 10, faqe 224, Z.K.  nr. 3101, e ndodhur në Kavajë Me vlerë 16,800 Euro Anka...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall 2530 m2 + Ndërtes 259 m2 me Nr.pasurie 704/25 ,Vol 14,faqe 71,Zk 85 72 vendodhje në Lushnje. Ankandi do të zhvillohet ne datë 30.04.2014 m e vlerë  280,000  Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të de...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 89.6 m², Pasuri Nr. 2/265+1-6, Volumi 14, faqe 178, Z.K. nr. 8150, e ndodhur në adresën Rr. “Hoxhë Vokrri” Pall. 19/1, shk. 1, Ap. 6, Tiranë. Ankandi do të zhvillohet ne datë 24.04.2014   me vlerën 57,360 Euro. Secili ofertues duhet të ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Njësi me sip.60.5 m2 me Nr.Pasurie 2/57-N7,Vol 23,faqe 189,ZK 8564, ne adresë:  Rr.”Edit Durhami” , Korcë . Ankandi do të zhvillohet ne datë 24.04.2014   me vlerën 11,225,600 Lekë Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëma...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament 2+1  me sip. 73 m² , Pasuri Nr. 4/66+1-14, Volumi 6, faqe 129, Z.K. nr. 8563, e ndodhur në adresën Rr. “ Viktor Eftimiu” P. 34, sh. 1, Ap. 14, Korçë. Ankandi do të zhvillohet ne datë 23.04.2014   me vlerën 19,040  Euro. Secili ofertues du...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip.977 m2 me Nr.Pasurie 28/19, ZK 8571,Vol.11,Faqe 121  me vendodhje ne Lgj.”Xhevdet Nepravishta”, Lushnje  Me vlere 60,574 Euro Ndërtes (Magazine 1 kat ,Repart coptimi druri ) me sip. 516 m2 , Nr.Pasurie 28/18 , ZK 8571,Vol.11,Faqe 121  me vendodhje ne Lgj.”Xhevdet Nepravishta” ,Lushnje  Me vlere 71,930 Euro   Truall + Ndërtes me sip 260 m2 (Ish- Zyra ,2 kat me sip 260 m2) me&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Nj ë si me sip. 590 m² , me Nr.Pasurie 8/400-N12 ,Vol 38,faqe 207,Zone kadrestale me Nr. 8270, Vendi i ndodhjes:  Diga e Liqenit,Tiranë. Ankandi do të zhvillohet ne datë 19.04.2013 me vlerë 1,100,000 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për p...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 78.3 m2 zk 3126, nr. regj. Hipotekor 144,Z.R.P.P. Lezhë,,Vendi i ndodhjes: Shëngjin, Lezhë. Ankandi do të zhvillohet ne datë 16.04.2014 me vlerë 40,000 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Njësi me sip. 36.1 m2, Z.R.P.P. Pogradec, zk 8581,nr. pas. 6/147-N1. e ndodhur në adresën: Lgj. “Dëshmorët e Pojskës”,Pogradec. Ankandi do të zhvillohet ne datë 16.04.2014 me vlerë 20,000 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë pë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Truall me sip.204 m2 edhe me sip.nd ë rtimi 177 m2 (shtes ë an ë sore 1 kat shërbimi + ngritje kati par ë banes ë ) me Nr. pasurie 1/181, ZK 8621, me adres ë Kruj ë . Ankandi do të zhvillohet ne datë 16.04.2013 me vlerë 60,000  Euro. Secili...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Truall me sip.191 m2  dhe ndërtesë me sip.104 m2, Nr.pasurie 5/535, Zonë Kadastrale 8563, Vol 16, Faqe 175 me adresë Rr.”Feta Selca”,Korcë . Ankandi do të zhvillohet ne datë 15.04.2013 me vlerë 16 ,320, 000 Lekë . Secili ofertues duhet të paraqes&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Arë me sip. 2700 m2, Pasuria nr. 227/67, vol. 5, fq. 236, zk. 3951 në adresën Zvernec, Vlorë. Me vlerë 40,068 Euro. Arë me sip. 1560 m2 , Pasuria nr. 54/21, vol. 5, fq. 232, zk. 3951,   në adresën Zvernec, Vlorë. Me vlerë 23,150   Euro. Trual...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament me sip. 104 m² , me nr. 6/146+2-31, zona kadastrale 8220, në adresën: Ap. Nr.31, në katin 8, i përbërë nga dy dhoma, një guzhinë, në Rr. “Irfan Tomini”.Tirane. Ankandi do të zhvillohet ne datë 04.03.2013 me vlerë 57,920 Euro. S...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Nj ë si,me sip. 165 m2 , me Nr.Pasurie.46/175-N3, zk. 8518, Vol. 28, faqe.4, me adres ë Plazh, Durr ë s. Ankandi do të zhvillohet ne datë 03.04.2014 me vlerë 102,400 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Arë me sip. 1080 m2 ,me Nr.Pasurie. 253/36, zk. 1665, vol.10, fq.43,  me adresë Fushë-Krujë Ankandi do të zhvillohet ne datë 03.04.2014 me vlerë 6,480,000 Lek ë Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ Bailiff Services Albania” sh.p.k ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall me sip.1730 m2 dhe Ndertese me sip.155 m2  (Hotel 3 kate) me Nr.Pasurie 440/53 Z.K.2679 VOL.11 FQ.165,me vendodhje Mezez,Tirane Ankandi do te zhvillohet ne date 28.03.2013 me vlere 960,600 Euro Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “TDR” ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 76.27 m2 , Nr.pasurie 306/68+1-18, vol 21, fq. 245, ZK 2291, me adrese Kryemedhenj ,Kavaje Ankandi do te zhvillohet ne date 28.03.2013 me vlere 19,200 Euro     Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si gar...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 36 m ², Pasuri Nr. 105/19+1-16, Vol. 14, faqe 26, Z.K.  nr. 2291, e ndodhur në Kryemëdhenj,Kavajë Me vlere 14,400 Euro   Apartament me sip. 76 m², Pasuri Nr. 105/19+1-17, Vol. 14, faqe 27, Z.K.  nr. 2291,  e ndodhur në Kryemëdhenj, Kavajë ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall +Ndertese me Nr. Pasurie 24/1, vol 8, faqe 26, ZK 2574, me sip.12828 m² truall dhe 2848 m² ndertese, me vendndodhje Xhafzotaj, Durres. Me vlere   843,200 Euro   Are me Nr.Pasurie 16/43 vol 9, faqe 163, ZK 2574, me sip. 2100 m², me vendndodhje Xhafzotaj, Durres. Me...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip 65,9 m2, ZK 8330, e ndodhur ne Rr.Reshat Petrela,Ap 19,seksioni 1,Kati 5. Tirane Me vlere = 52,720  Euro Ankandi do te zhvillohet ne date 25.03.2014   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “Executores Litium ” ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip 756 m2 dhe ndertese me sip.144 m2 me Nr.Pasurie nr.2/164  ,ZK 8621, e ndodhur ne Lagja nr 2 ,Kruje Me vlere = 34,560  Euro Ankandi do te zhvillohet ne date 25.03.2014   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “Executores Litium ” ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament 2+1  me sip. 73 m² , Pasuri Nr. 4/66+1-14, Volumi 6, faqe 129, Z.K. nr. 8563, e ndodhur në adresën Rr. “ Viktor Eftimiu” P. 34, sh. 1, Ap. 14, Korçë. Ankandi do te zhvillohet ne date 20.03.2014   me vleren 27,200  Euro. Secili ofertues duhet të paraqes&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip.97,5 m2   ,Nr.Pasurie 4/234+3-32   ,ZK 8230 me adrese: Rruga “Llambi Bonata”, Tirane.   Me vleren prej 4,233,600 Leke. Apartament me sip .67 m2   ,Nr.2/186+3-17   ZK 8230  me adrese: Rruga “Fabrika e Qelqit”, Tirane.   ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Tokës arë (truall) me nr. pasurie 6/23, me sip. 2550 m2, të ndodhura në Vaqarr, Tiranë.   Tokës arë (truall) me nr. pasurie 6/17, me sip. 2650 m2, të ndodhura në Vaqarr, Tiranë.     Tokës arë (truall) me nr. pasurie 6/19, me sip....
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Truall 2530 m2 + Ndertese 259 m2 me Nr.pasurie 704/25 ,Vol 14,faqe 71,Zk 85 72 vendodhje ne Lushnje . Me vlere = 400,000  Euro. Ankandi do te zhvillohet ne date 13.03.2014 . Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise Përmbarimore Gjyqësore  “TDR”. ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Njësi me sip. 101 m2 , me Nr pasurie 2/778N-1, vol. 47, fq. 23, zk. 8513, e llojit, në adresën: V. Kuqi/1, Durres. Me vlere  48,480 Euro.     Njësi me sip. 154 m2,  me Nr pasurie 2/778N-3, vol. 47, fq. 23, zk. 8513, e llojit, në adresë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament 100.35 m2 me Nr Pasurie 6/182+6-3, Rr.”Todi Shkurti”, Tirane . Me vlere 58,640 Euro. Apartament 131.42 m2 me Nr Pasurie 6/182+6-18, Rr.”Todi Shkurti”, Tirane. Me vlere 76,720 Euro. Apartament 69.89 m2 me Nr Pasurie 6/182+6-5, Rr.”Todi Shkurti”,Tirane. ...
 Shpallet ankadi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament me sip. 144.2 m2 ,në regjistrin hipotekor nr. 454, datë 25.10.2005, zona kadastrale nr. 3126, në adresë: Shëngjin, Lezhë. Me vlere   75,200 Euro.   Truall me sip.408 m2 dhe sip.Ndërtesë 102 m2 ,Pasuria me nr. 7/124 e llojit zona kadastrale 8632...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Apartament me sip. 72.68 m2 , me nr. pasurie 1/1054+1-88, vol.44, fq.37, zk.8513. Rr.“Bashkimi/6”, shk.1, kt.11, ap.88,Durres. Ankandi do te zhvillohet ne date 26.03.2014   me vlere   25,600 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise Përmbarimore Gjyqësore  “TDR”. ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Njesi me sip. 590 m² , me Nr.Pasurie 8/400-N12 ,Vol 38,faqe 207,Zone kadrestale me Nr. 8270, ne Diga e Liqenit,Tirane. Ankandi do te zhvillohet ne date 05.03.2013 me vlere   1,200,000 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozit...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament me sip. 104 m² , me nr. 6/146+2-31, zona kadastrale 8220, në adresën: AP. NR.31, në katin 8, i përbërë nga dy dhoma, një guzhinë, në Rr. “Irfan Tomini”.Tirane. Ankandi do te zhvillohet ne date 04.03.2013 me vlere   72,400 Euro. Secili ofertu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  Njesi, me sipërfaqe 128.7 m2 e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr. 3292, Pasuria me Nr. 106/73+2-N6, vol. 16, Fq. 125, me adresë në: Selite Tirane. Me vlere  50,000 Euro. Bodrum, me sipërfaqe 110  m2 e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr. 3292, Pasuria me Nr. 106/73+2-B/2, vol. 16, Fq. 125, me adresë në: Selite,Tirane. Me vlere  25,000 Euro. Ankandi do te zhvillohet ne date 19.03.2014   . Seci...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Toke Are me sip.4500 m2 me Nr.Pasurie 169/1,vol 11,faqe 99 ,ZK 3866 me adrese Yzberisht,Tirane. Me vlere 252,000 Euro.   Toke Are me sip.4500 m2 me Nr.Pasurie 169/2vol 11,faqe 100 ,ZK 3866 me adrese Yzberisht,Tirane. Me vlere 252,000 Euro. Toke Are me sip.3500 m2 me Nr.Pasurie 169/...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament 75 m2 me nr Pasurie 3/92+1-1 ,volume 1,Faqe 226,me adrese Rr.”Frosina Plaku”, P 138.Shk 1,K 1,Ap 1,Tirane. Ankandi do te zhvillohet ne date 14.03.2014 me vlere 43,200 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depoz...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament 112 m2 me Nr.Pasurie 6/247 ,Zone kadrestale me Nr. 8350, ne Blv.”Zogu I Pare” Kati 7 ,ne Tirane. Ankandi do te zhvillohet ne date 14.03.2014 me vlere 86,016 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Njesi me sip.202 me Nr.Pasurie 20/30-NB,Volumi 17,Faqe 82,ZK 8512 me adrese Rr.Taulantia,Durres Ankandi do te zhvillohet ne date 13.03.2014  me vlere 100,000 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogar...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament me nr. 6/182+5-24,ZK 8190, vol. 12, faqe 166, me sip.78.32 m2, me vendndodhje apartamenti me nr 24, ne katin e 6, shk 5, te godines 9 kate, rruga Todi Shkurti, Tirane, e regjistruar ne ZVRPP Tirane. Me vlere 32,032 Euro. Apartament me nr. 6/182+5-33, ZK 8190, vol. 12, faqe 206, me sip.96.91 m2, me vendndodhje ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament me sip. 101 m² , me Nr.Pasurie  59/92-N4,Zone kadrestale me Nr. 8518. me adrese ne Plazh 13, Durres. Ankandi do te zhvillohet ne date 05.03.2013 me vlere   91,300 Euro.   Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozito...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Truall me sip. 101 m² + Ndertese me sip 354 (Lokal.Bar-Kafe) , me Nr.Pasurie  169/1 ,Zone kadrestale me Nr. 8571. me adrese Lagjia “Clirimi”, Lushnje. Ankandi do te zhvillohet ne date 06.03.2013 me vlere   82,400  Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise Përmbarimore Gjyqësore  &l...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament me sip. 161 m² , me Nr.Pasurie 6/247 ,Zone kadrestale me Nr. 8350, ne Blv.”Zogu I Pare” Kati 10 ne Tirane. Ankandi do te zhvillohet ne date 03.03.2013 me vlere   93,600 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Pasuria nr. 227/67, vol. 5, fq. 236, zk. 3951, Arë me sip. 2700 m 2 , në adresën Zvernec, Vlorë, e regjistruar në ZVRPP Vlorë. Me vlere 57,240 Euro. Pasuria nr. 54/21, vol. 5, fq. 232, zk. 3951, Arë me sip. 1560 m 2 , në adresën Zvernec, Vlorë , e regjistruar n&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament 1+1, në katin e parë. Pasuria nr.1/376+1-3, Vol.20, Fq.207 ,Zona Kadastrale 8260, Adresa : Rruga “Irfan Tomini”,Tiranë . Ankandi do te zhvillohet ne date 26.02.2013 me vlere 40,000 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje n&eum...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament me sip. 86.03 m2   me Nr.Pasurie : 8/417+1-10 ,Zona Kadastrale: 8582, Adresa:  Lagja 4, Pallati 5 katesh, Shk.1, K.4, Ap.10, Pogradec. Ankandi do te zhvillohet ne date 18.02.2013 me vlere 3,600,000 Leke. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për p...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Magazine me sip.201.9 m2, ne Sarande.                                  Me  vlere 40.000 Euro. Garazh me sip. 400 m2, ne Sarande.   ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Tr uall  200 m2 + ndertese 100 m2   me vlere 25.100 Euro. Are me siperfaqe 733 m2  me vlere  9.529 Euro . Ankandi do te zhvillohet ne date 07.02.2013 . Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise Përmbarimore Gjyqësore  “TDR”. ...
  Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Arë me sip.6,000 m². Zona Kadastrale: 3427, Nr.pasurie 102/16, vol.6, fq.133. Fshati Shtodher, Kavajë . Me  45. 700 Euro.   Arë me sip.6,000 m². Zona Kadastrale: 3427, Nr.pasurie 102/18, vol.6, fq.135. Fshati Shtodher, Kavajë . Me  45. 700 Euro. ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurive së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament me sip. 151 m², Zona Kadastrale: 8512, Numri i Pasurise: 26/160+1-32, Volumi 37, Faqe 86. Lagja 1, Rruga Taulantia, Sh. 1, Kt. 9, Ap. 22, Durrës. Me  vlere 120,800   Euro. Apartament me sip. 151 m². Zona Kadastrale: 8512, Numri i Pasurise: 26/160+1-21, Volumi 37, Faqe 85, Lagja 1, Rruga Taulantia, Sh. 1, Kt. 9, Ap. 21, Durrës. Me  vlere 120,800 Euro. Godinë banimi dhe shërbimi 4 kat me sip. totale...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me Nr. Pasurie 3/273+2-12, ZK 8513, vol 32, Fq 218, me sip.104 m2, e regjistruar ne ZVRPP Durres. Me vlere 29,120 Euro. Are me Nr. Pasurie 31/3, ZK 8517, vol 2, Fq 18, me sip.9,990 m2, me vendndodhje Spitall, Durres. Me vlere 98,000 Euro. Ankandi do te zhvillohet ne date 27.01.2014 . Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogari...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Are me Nr.Pasurie 293/6,vol 7, faqe 72, me sip. 1455 m², ZK 3852 , me vendndodhje fshati Xhafzotaj, Durres. Me vlere 22,960 Euro. Are me Nr.Pasurie 293/25, vol 15, faqe 61, me sip. 1000 m², ZK 3852, me vendndodhje fshati Xhafzotaj, Durres. Me vlere 15,680 Euro. Garazh me Nr.Pasurie 5/168-g6, vol 16, faqe 31, me sip. 73 m², ZK 8512, me vendndodhje Lagjia 18 Rr."A.Goga" Durres. Me vlere 8,960 Euro. Njesi me Nr.Pasuri...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me nr. 6/182+5-24,ZK 8190, vol. 12, faqe 166, me sip.78.32 m2, me vendndodhje apartamenti me nr 24, ne katin e 6, shk 5, te godines 9 kate, rruga Todi Shkurti, Tirane, e regjistruar ne ZVRPP Tirane, Me vlere 45,760 Euro. Apartament me nr. 6/182+5-33, ZK 8190, vol. 12, faqe 206, me sip.96.91 m2, me vendndodhje apartamenti me nr 33, ne katin e 8, te godines 9 kate, rruga Todi Shkurti, Tirane, e regjistruar ne ZVRPP Tirane Me vlere 56,560   Eur...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Ndertese me sip totale 950m2 dhe ndertese me sip. 150 m2 e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr.8516, Pasuria me Nr. 6/65, vol. 6, Fq. 142, me adresë në: Shkozet, Durrës. Ankandi do te zhvillohet ne date 24.01.2014  me vlere  64.000 Euro . Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise  Përmbarimore ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Pemtore sip. 1000 m2 me Nr.Pasurie 4/48,voL 8, faqe 105, Zona Kadastrale nr.3051, me vendodhje ne Priske e Madhe ,Komuna Dajt, Tirane Ankandi do te zhvillohet ne date 24.01.2014  me vlere  16.800 Euro . Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise  Përmbarimore Gjyqësore  “ LDC”. ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Truall me sip.246 m2   dhe  Ndertese 2-kateshe 200 m2   ,Zona Kadastrale nr. 3852, me vol. 12, me faqe 156. Ankandi do te zhvillohet ne date 24.01.2014  me vlere  156.800 Euro . Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise  Përmbarimore Gjyqësore  “ LDC”. ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament 38,61 m2 me nr Pasurie 9/217+3-29 ,volume 6,Faqe100,me adrese Rr.”Qemal Stafa”Tirane. Me vlere 28,000 Euro. Pemtore sip. 10,000 m2 me Nr.Pasurie 298/6,voL 8, faqe 158, Zona Kadastrale nr.3051, me vendodhje ne Priske e Madhe ,Komuna Dajt, Tirane. Me vlere 25,411 Euro.   Ankandi do te zhvillohet ne date 21.01.2014. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament me Nr.pasurie 6/203, ZK 8260, me sip. 121.7 m², me vendndodhje Rr.”Komuna e Parisit”, Ap.2, K.1,Tirane. Ankandi do te zhvillohet ne date 20.01.2014  me vlere  7,304,000 Leke. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise  Përmbarimore Gjyqësore  “ZIG”. ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Ndertese me sip totale 1250 m2 dhe ndertese me sip. 500 m2 e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr.3385, Pasuria me Nr. 811/1, vol. 1, Fq. 7, me adresë në: Shkallnur Durrës. Ankandi do te zhvillohet ne date 15.01.2014 me vlere  960,000 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise Përmbarimore Gjyqë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Truall me sip. 500 m2   dhe  Ndertese 125 m2 me Nr.Pasurie 4/225,voL 24,faqe 135, Zona Kadastrale nr.8592, me vendodhje Lagjia “Guerile”, Shkoder. Ankandi do te zhvillohet ne date 22.01.2014   me vlere  39.680 Euro . Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise Përmbarimore Gjyqësore  ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament 75 m2 me nr Pasurie 3/92+1-1 ,volume 1,Faqe 226,me adrese Rr.”Frosina Plaku”, P 138.Shk 1,K 1,Ap 1,Tirane. Ankandi do te zhvillohet ne date 19.01.2014 me vlere 43,200 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise Përmbarimore Gjyqësore   “TDR”. ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament, me sipërfaqe 134.87 m2 e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr. 8512, Pasuria me Nr. 5/168+1-23, vol. 16, Fq. 54, me adresë në: Rr “ Aleksandër Goga/18, Shk.1, K.8, Ap.23, Durrës. Ankandi do te zhvillohet ne date 13.01.2014 me vlere  36,400 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqer...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Truall 360 + Shtepia 1 kateshe 240 m2 , me Nr.Pasurie 1/523, vol 20, fq 227. Zone Kadestrale 8140 ,me vendodhje Rr. Qazim Vathi, Nr 37, Tirane. Ankandi do te zhvillohet ne date 06.01.2014 me vlere  87,840 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise Përmbarimore Gjyqësore  “ TDR”. ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   1- Apartament Nr.4/234+3-32   ZK 8230  sip 97,5 m2  Rruga “Llambi Bonata” ,Tirane. Me vleren prej 6,048,000 Leke. 2- Apartament Nr.2/186+3-17   ZK 8230  sip 67 m2  Rruga “Fabrika e Qelqit” ,Tirane. Me vleren prej 4,256,000 Leke. * Ankandi do te zhvillohet ne date 30.12.13  ora 14.30. * Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në a...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   1- Apartament me Nr. Pasurie 3/273+2-12, ZK 8513, vol 32, Fq 218, me sip.104 m 2 Regjistruar ne ZVRPP Durres. Me vlere   41,600 (dyzet e nje mije e gjashteqind) Euro . 2- Are me Nr. Pasurie 31/3, ZK 8517, vol 2, Fq 18, me sip.9,990 m 2 Vendndodhje Spitall, Durres. Me vlere  140,000 (njeqind e dyzet mije) Euro . Ankandi do te zhvillohet ne date 18.12.2013. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarr...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament me Sip. 122 m 2   me Nr.Pasurie 6/146+1-22 ,ZK 8220  me vendndodhje Rr.”Irfan Tomini”, Tirane. Ankandi do te zhvillohet ne date 27.12.2013   me vlere  78.080 Euro . Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise Përmbarimore Gjyqësore  “BSA”. ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   1- Are me Nr.Pasurie 293/6,vol 7, faqe 72, me sip. 1455 m², ZK 3852. Vendndodhje fshati Xhafzotaj, Durres. Me vlere  32,800 (tridhjet e dy mije e teteqind) Euro . 2- Are me Nr.Pasurie 293/25, vol 15, faqe 61, me sip. 1000 m²,  ZK 3852 Vendndodhje fshati Xhafzotaj, Durres. Me vlere  22,400 (njezet e dy mije e katerqind) Euro . 3- Garazh me Nr.Pasurie 5/168-g6, vol 16, faqe 31, me sip. 73 m², ZK 8512 Vendndodhje Lagjia 18...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Truall dhe Ndertese me Sip. 500 m 2   me Nr.Pasurie 4/225   me vendndodhje Shkoder Ankandi do te zhvillohet ne date 17.12.2013   me vlere  50.000 Euro . Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise Përmbarimore Gjyqësore  “LDC”.   ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   1- Are me Nr.Pasurie, 18/13 me sip. 6561 m 2. Vendndodhje fshati Xhafzotaj, Durres. Me vlere  131,200 Euro. 2- Are me Nr.Pasurie, 95/105 me sip. 630 m 2 Vendndodhje fshati Sallmone, Durres. Me vlere  10,080 Euro. 3- Are me Nr.Pasurie, 95/107 me sip. 832 m 2 Vendndodhje fshati Sallmone, Durres. Me vlere  12,800 Euro. 4- Are me Nr.Pasurie, 95/109  me sip.  805 m 2   Vendndodhje fshati Sallmone, Durres. Me vle...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament, me sipërfaqe 59 m 2 e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr. 8220, Pasuria me Nr. 7/182+4-42, vol. 4, Fq. 234, me adresë në Rrugen “Kongresi I Lushnjes”, Tirane. Ankandi do te zhvillohet ne date 05.12.2013   me vlere  26,432 EURO. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise Përmbarimore ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament, me sipërfaqe 134.87 m 2 e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr. 8512, Pasuria me Nr. 5/168+1-23, vol. 16, Fq. 54, me adresë në Rruga “Aleksandër Goga/18, Shk.1, K.8, Ap.23, Durrës. Ankandi do te zhvillohet ne date 04.12.2013   me vlere  52,000 EURO. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoq...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Njesi, me sipërfaqe 128.7 m 2 e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr. 3292, Pasuria me Nr. 106/73+2-N6, vol. 16, Fq. 125, me adresë në SeliteTirane - me vlere  50,000 EURO. Bodrum, me sipërfaqe 110  m 2 e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr. 3292, Pasuria me Nr. 106/73+2-B/2, vol. 16, Fq. 125, me adresë në SeliteTirane - me vlere  25,000 EURO. Ankandi do te zhvillohet ne date 18.12.2013. Secili ofertues d...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament me siperfaqe 59 m 2 me Pasuri nr.3/11+1-3, vol 4,faqe 120,zk 8180 , me adrese ne Rr. “Ali Demi”,Tirane. Ankandi do te zhvillohet ne date 02.12.2013 me vlere ne kete ankand 3,024,000 Leke. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise Përmbarimore Gjyqësore  “BSA”. ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament me sip.161 m², me Nr.Pasurie 6/247, Zone kadrestale me Nr. 8350, ne Blv.”Zogu I Pare” Kati 10 ne Tirane. Ankandi do te zhvillohet ne date 27.11.2013 me vlere   93,600 EURO. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise Përmbarimore Gjyqësore “TDR”. ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament, me sipërfaqe 54.19 m 2 (pesëdhjetë e katër pikë nëntëmbëdhjetë metra katrorë) e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr. 8340, Pasuria me Nr. 7/104+1-8, vol. 4, Fq. 77, ne Rruga “Ferit Xhajko”, Pallati 67/1, Shk. 1, Kati 4, Apartamenti 8, Tiranë. Ankandi do te zhvillohet ne date 12.11.2013   me vlere  27,744 ( njëzet e shtatë mijë e shtatëqind e dyzet e kat&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Pasuria Nr. 8/213, Vol 6, faqe 72, e llojit shtepi banimi kater kateshe, e kthyer tashmë në hotel me sip. totale 454 m 2 , zona kadastrale Nr 8190 me adrese Rr. “3 Vellezerit Kondi”, Tiranë. Ankandi do te zhvillohet ne date 11.11.2013   me vlere  238,000 (Dyqind e tridhjetë e tetë mijë) EURO. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   Apartament me sip.71.5 m 2 , me Nr. Pasurie 3/151, Zone kadrestale me Nr. 81/60, vol. 02, faqe 171, ne Rr.”Mihal Grameno”, P.ll 62, shk 1, Kt 2 Ap.62 ne Tirane. Ankandi do te zhvillohet ne date 07.11.2013 me vlere   4,606,157 Leke. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise Përmbarimore Gjyqësore  “KREON&rdq...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:     Are me siperfaqe.1060 m2, e ndodhur ne Tufine, Tirane me pasuri nr. 73/24, vol 1, faqe 210, ZK 3426.  Ankandi do te zhvillohet ne date 21.10.2013 me vlere 3,840,000 ( tre milione e teteqind e dyzet mije) LEKE.  Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise Përmbarimore Gjyqësore  “BSA”. ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:     Truall + ndertese, me sip totale  545,8 m2 , nga e cila 545,8 m2 (truall) dhe 165 m2 (ndertese), me adrese Rr “H.H.Dalliu” Tirane, me nr . pasurie  2/55, vol 11, fq 11, ZK 8370. Ankandi do te zhvillohet ne date 17.10.2013 me vlere 209,600 EURO. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqerise Përmbari...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurive së paluajtshme me këto të dhëna:     1-  Apartament me sip. 151 m². Zona Kadastrale: 8512, nr. pasurie: 26/160+1-32, Volumi 37, Faqe 86. Lagjia 1, Rruga Taulantia, Sh. 1, Kt. 9, Ap. 22, Durrës. Me  vlere 78,520   ( shtatëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e njëzetë ) EURO. 2- Apartament me sip. 151 m².    Zona Kadastrale: 8512, nr. pasurie: 26/160+1-21, Volumi 37, Faqe 85, Lagjia 1, Rruga Taulantia, Sh. 1, Kt. 9...
 Shpallet ankandi për shitjen e pasurive së paluajtshme me këto të dhëna:     1- Arë me sip.6,000 m². Zona Kadastrale: 3427, nr.pasurie 102/16, vol.6, fq.133. Fshati Shtodher, Kavajë. Me  vlere 134,400 ( njëqind e tridhjetë e katërmijë e katërqind ) EURO.   2-   Arë me sip.6,000 m².   Zona Kadastrale: 3427, nr.pasurie 102/18, vol.6, fq.135. Fshati Shtodher, Kavajë. Me  vlere 134,400 ( njëqind e tridhjetë e katërm...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:     Truall me sip totale 270 m2,  nga e cila 200 m2 ( perben objektin e llojit lokal sherbimi dhe banese ), me adrese Lagjia nr.3 Sarande me nr. pasurie 11/17, vol 25, fq 213, zk 8642. Ankandi do te zhvillohet ne date 24.10.2013 me vlere 144,000 ( njeqind e dyzet e kater mije ) EURO. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e S...
Shpallet ankandi per shitjen e pasurise se paluajtshme me keto te dhena:     Njesi me sip. 107.38 m2 , Zone kadrestale me Nr. 8518. me Nr.Pasurie 59/92-N4, ne Durres. Ankandi do te zhvillohet ne date 01.10.2013 me vlere 128.000 Euro. Secili ofertues duhet te paraqese kerkese per pjesemarrje ne ankand, te depozitoje si garanci ne llogarine e Shoqerise Permbarimore Gjyqesore  “TDR”.     ...
Shpallet ankandi per shitjen e pasurise se paluajtshme me keto te dhena:     Truall  200 m2 + ndertese 100 m2   me vlere 25.100 Euro.   Are me siperfaqe 733 m2  me vlere  9.529 Euro. Ankandi do te zhvillohet ne date 01.10.2013. Secili ofertues duhet te paraqese kerkese per pjesemarrje ne ankand, te depozitoje si garanci ne llogarine e Shoqerise Permbarimore Gjyqesore  “TDR”. ...
Shpallet ankandi per shitjen e pasurise se paluajtshme me keto te dhena:     "Truall + Ndertese"  me sip.526 m2 , me Nr.Pasurie 22/167 , ne Lushnje. Zone kadrestale me Nr. 137/4, vol. 01, faqe 167, ne Lushnje. Nr. Pasurie 22/167, vol.15, faqe 241, zone kadrestale me Nr. 8571 , ne Lushnje. Ankandi do te zhvillohet ne date 01.10.2013  me vlere  453.271 Euro. Secili ofertues duhet te paraqese kerkese per pjesemarrje ne ankand, te depozitojë si garanci ne llogarine e Shoqerise Permbarimore Gjyqesore  “TDR”. ...
Shpallet ankandi per shitjen e pasurise se paluajtshme me keto te dhena:     Pasuri me nr 27/50, vol 8, faqe 24, ZK8605 e tipit Truall 230 m2 dhe Ndertese 80 m2 me adrese ne Lagjia “Lirimi” ne Vlore. Ankandi do te zhvillohet ne date 23.09.2013 me vlere 5,840,000 Leke. Secili ofertues duhet te paraqese kerkese per pjesemarrje ne ankand, te depozitoje si garanci ne llogarine e Shoqerise Permbarimore Gjyqesore  “BSA”. ...
Shpallet ankandi per shitjen e pasurise se paluajtshme me keto te dhena:     Pasuri nr.3/11+1-3, vol 4, faqe 120, zk 8180 e tipit Apartament me siperfaqe 59 m2 , me adrese ne Rruga “Ali Demi”, Tirane.  Ankandi do te zhvillohet ne date 18.09.2013 me vlere ne kete ankand 4.320.000 Leke .  Secili ofertues duhet te paraqese kerkese per pjesemarrje ne ankand, te depozitoje si garanci ne llogarine e Shoqerise Permbarimore Gjyqesore  “ARB”. ...
Shpallet ankandi per shitjen e pasurise se paluajtshme me këto te dhena:     Pasuria me nr 5/87, vol 13, faqe 2 e tipit Shtepi banimi 141 m2 , me adrese ne Rruga “Kongresi I Lushnjes” Tirane. Ankandi do te zhvillohet ne date 17.09.2013 me vlere ne kete ankand 80.000 Euro . Secili ofertues duhet te paraqese kerkese per pjesemarrje ne ankand, te depozitoje si garanci ne llogarine e Shoqerise Permbarimore Gjyqesore  “TDR”. ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Pasuria me numër: 496/198+1-3, Vol.20, Fq.44, ZK 2460, apartament, me sipërfaqe totale 167 m2 e ndodhur në rrugën e Teleferikut, në katin e parë, me adresë Linzë, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 64,000 EUR. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Përmbarueses Gjyqësore Joana ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 5/82+1-23 Zk.8210, objekti apartament me sipërfaqe 114.19 m2 e përbërë nga 2 dhoma + kuzhinë me ambjent gatimi, 2 tualete dhe ballkon, apartamenti ndodhet në katin e 7-t, rruga “Naim Frashëri”, Pll.17, Shk.1 Ap.23, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 62,112 EURO. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si ...
Zyra e përmbarimit TDR shpalli ankandet e dyta në datë 05.04.2013 për pasuritë e Shoq. Novaj 2001 shpk, si më poshtë: - Arë 4,000 m 2 Qerret, Durrës, vlera 22,400 euro. Vol. 6, fq. 78 - Apartament 129 m 2 Plazh, Durrës, vlera 65,920 Euro. - Apartament 78.7 m 2 Plazh, Durrës, vlera 37,760 Euro - Ambjent Tregtar 47.5 m 2 Plazh, Durrës, vlera 60,800 euro - Ambjent Tregtar 52.3 m 2 Plazh, Durrës, vlera 67,200 Euro - Apartament 59.3 m 2 Plazh, Durrës, vlera 26,880 Euro - Arë 4,000m 2 Qerret, Durrës...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurive të paluajtshme me këto të dhëna: - Nr. Pasurie 15/103, objekti shtëpi banimi me sipërfaqe 136 m 2 , Durrës. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 54,400 EURO. - Nr. Pasurie 120/11+1-3, objekti ambjent shërbimi me sipërfaqe 134 m 2 , Kryemëdhenj, Kavajë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 76,800 EURO. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanc...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurive së paluajtshme me këto të dhëna:  - Nr. Pasurie 156/34, objekti toke me sipërfaqe 14.625 m2. Toka ndodhet në autostraden Tiranë-Durrës, Xhafzotaj. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 200,000 EURO.  - Nr. Pasurie 154/55, objekti toke me sipërfaqe 3,000m2 . Toka ndodhet në autostraden Tiranë - Durrës, Xhafzotaj. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 64,000 EURO.  - Nr. Pasurie 48/4, objekti toke me sipërfaqe 13,000m2 ....
Shpallet ankandi për shitjen e pasurive të paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie  4/134 dhe 4/134-ND ZK 8604, prona e llojit  truall dhe ndërtesë 2 kate mbi të, sipërfaqe totale 480 m2, (160 m2 truall dhe 320 m2 ndërtesë 2 katëshe) e ndodhur në Lagjen “24 Maji”, Vlorë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 68,880 EURO. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarin...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 5/2134 ZK 8515, truall dhe ndërtesë 3 kate dhe papafingo, e përbërë nga 860 m2 truall dhe ndërtim me sipërfaqe: Kati përdhe 415 m2; kati i parë 239 m2; kati i dytë 239 m2 dhe kati i tretë 231 m2; (në total 1,124 m2 ndërtim), e ndodhur në Lagjen 14, Shkozet, Rruga “Çamëria”, Durrës. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 221,120 Euro. Secili ofertues duhet t...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie  58/27-ND+1-24 ZK 8518, apartament me sipërfaqe 58.3 m2, e përbërë nga një dhomë dhe kuzhinë, ambjente ndihmëse, tualet, e ndodhur në katin e tretë banim të pallatit 5 katësh pranë Hotel ”Majestik” në Lagjen 13, Plazh, Durrës. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 18,400 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie  1/1054+1-88 ZK 8513, apartament me sipërfaqe 72.68 m2, e përbërë nga 2 dhoma dhe kuzhinë, ambjente ndihmëse, tualet dhe 1 verandë e e madhe e shfrytëzuar, e ndodhur në Rrugën “Bashkimi / 6”  Shkalla 1, kati 11, Ap.88 Durrës. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 32,000 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand,...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 6/247 Zk.8350, objekti apartament me sipërfaqe 161 m2 e përbërë nga 3 dhoma + kuzhinë me ambjente ndihmese. Apartamenti ndodhet në katin e 10-të, BLV Zogu I, (pranë Cirkut), Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 93.600 EURO. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqëris&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 2/69+1-9 Zk.8518, objekti apartament me sipërfaqe 123 m2 e përbërë nga 3 dhoma + kuzhinë me ambjent gatimi, 2 tualete dhe dy ballkone. Apartamenti ndodhet në katin e 2-të, Lagjia 13, Plazhi Teuta, Durrës. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 28,800 EURO. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 3/182+2-1 ZK 8591 e llojit apartament dhomë e kuzhinë, me sip 55 m2, e përbërë nga një dhomë + kuzhinë + tualet, e ndodhur ne Lagjen Salo Halili, pll.692, shk.2, k.1, ap.1, Shkodër. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 13,440 Euro. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqëris&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 18/141+1-6 ZK 8571,  e llojit apartament 2 dhomë e kuzhinë, soxhiorno e madhe, 2 tualete, ballkon, me sip 136.7 m2 e ndërtuar në vitin 2006, ndodhur në Lagjen Kongresi Lushnjës, Pallati mbi Raiffeisen Bank, shk.1, k.4, ap.6, Lushnjë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 40,000 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si ga...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 2/69+1-9 Zk.8518, objekti apartament me sipërfaqe 123 m2 e përbërë nga 3 dhoma + kuzhinë me ambjent gatimi, 2 WC dhe dy ballkone, apartamenti ndodhet në katin e 2-të, Lagjia 13, Plazhi Teuta, Durrës. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 36,000 EURO. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e sh...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 18/141+1-6 ZK 8571 e llojit apartament 2 dhomë e kuzhinë, soxhiorno e madhe, 2 WC, ballkon, me sip 136.7 m2 e ndërtuar në vitin 2006, ndodhur në Lagjen “Kongresi Lushnjës”, Pallati mbi Raiffeisen Bank, shk.1, k.4, ap.6, Lushnjë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 48,000 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurive së paluajtshme me këto të dhëna: a) - Nr. Pasurie 19/24 Zk.1042, objekti toke truall me sipërfaqe totale 200 m2 dhe një ndërtesë një katëshe me sipërfaqe 99 m2, e ndodhur në Arameras, Krujë. b) - Nr. Pasurie 6/13 Zk.1664, objekti truall + dyqan me sipërfaqe totale 33.7 m2, e ndodhur në lagjen Agjencia, Fushë Krujë. c) - Nr. Pasurie 19/84 Zk.1042, objekti arë me sipërfaqe totale 3,148 m2, e ndodhur në Arameras, Krujë. Çmimi me te c...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 3/182+2-1 ZK 8591 e llojit apartament dhomë e kuzhinë, me sip 55 m2, e përbërë nga një dhomë, guzhinë + WC , e ndodhur në Lagjen Salo Halili, pll.692, shk.2, k.1, ap.1, Shkodër. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 16,800 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqëris&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 6/380+1-105 Zk.8260, objekti apartament me sipërfaqe 115.54 m2 e përbërë nga 3 dhoma + kuzhinë me ambjent gatimi, 2 WC dhe dy ballkone, apartamenti ndodhet në katin e 4-t, rruga Frang Bardhi, tek Kristal Center, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 66,528 EURO. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llog...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurive së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie  1/70+1-14 dhe Nr. Pasurie 1/70+1-3  Zk.8350, objekti shtëpi e përshtatur në bar-kafe, me sipërfaqe 61 m2 dhe 60.9 m2 e përshtatur në ambjente tregtare, e ndodhur në Rruga e Durrësit, Pall 204, pranë ish-ambasadës Jugosllave, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 157,939 EURO. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 6/380+1-105 Zk.8260, objekti apartament me sipërfaqe 115.54 m2 e përbërë nga 3 dhoma + kuzhinë me ambjent gatimi, 2 WC dhe dy ballkone, apartamenti ndodhet në katin e 4-t, rruga Frang Bardhi, tek Kristal Center, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 83,160 EURO. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llog...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurive së paluajtshme me këto të dhëna: a)- Nr. Pasurie 19/24 Zk.1042, objekti tokë truall me sipërfaqe totale 200 m2 dhe një ndërtese një katëshe me sipërfaqe 99 m2, e ndodhur në Arameras, Krujë. b)- Nr. Pasurie  6/13 Zk.1664, objekti truall + dyqan me sipërfaqe totale 33.7 m2, e ndodhur në lagjen Agjencia, Fushë Krujë. c)- Nr. Pasurie 19/84 Zk.1042, objekti arë me sipërfaqe totale 3,148 m2, e ndodhur në Arameras, Krujë. Çmimi me t...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 115/25, tokë truall plus kapanon i përshtatur në servis makinash me sipërfaqe totale 1,054 m2, i ndodhur në Rinas, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 95,104 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqërisë “TDR” sh.p.k e mbajtur pranë Bankës NBG Albania ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 6/247 ZK 8350, apartament 2+1 me sip. 112 m2 i ndodhur tek bulevardi “Zogu i Parë” pallati ngjitur me shkollën 9 Vjeçare “10 Korriku” pallati 11 katësh, kati 7, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 86,016 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqërisë &ld...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 3/156 ZK 8210, ndërtesë 2-katëshe e përbërë nga 3 dyqane në katin përdhe dhe shtëpi banimi 2+1 dhe ambjente ndihmëse, me sip. 160 m2 i ndodhur tek “ Rr.Frosina Plaku” pranë tregut fruta-perime, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 3,104,000 Lekë. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitoj&eu...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 5/7+2-19 ZK 8130, apartament 2+1 me sip. 60.1 m2, i përbërë nga një kuzhinë me aneks, dy dhoma gjumi, tualet + ballkon, i ndodhur tek Rr. Bajram Curri, Pall.434/2 Shk.2, K.5, Ap.19, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 25,344 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqërisë ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie /53-7 ZK 2173, shtëpi private me sipërfaqe ndërtimi 80 m2 dhe truall 300 m2, e ndodhur në fshatin Kodër, Tepelenë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 4,608 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqërisë “TDR” sh.p.k e mbajtur pranë Bankës NBG Albania Sh.A. shum&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie  27/27+1-26  ZK 8541, apartament 2+1 me sip. 113.5 m2, i përbërë nga sallon me ambjent gatimi, dy dhoma gjumi, dy tualete, i ndodhur tek lagjia 18 Shtatori, pallat i ri kati 7, Gjirokastër. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 39,040 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqërisë ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie  3/156 ZK 8210, ndërtesë 2-katëshe e përbërë nga 3 dyqane në katin përdhe dhe shtëpi banimi 2+1 dhe ambiente ndihmëse, me sip. 160 m2 i ndodhur tek “Rr.Frosina Plaku” pranë tregut fruta-perime, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 3,104,000 Lekë. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitoj&...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie  3/156 ZK 8210, ndërtesë 2-katëshe e përbërë nga 3 dyqane në katin përdhe dhe shtëpi banimi 2+1 dhe ambiente ndihmëse, me sip. 160 m2 i ndodhur tek “Rr.Frosina Plaku” pranë tregut fruta-perime, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 3,104,000 Lekë. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitoj&e...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie  6/233+1-1 ZK 8120, apartament me sip. 36 m2 i ndodhur tek “Rr.Tasim Shehu” godina Nr.20, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 11,520 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqërisë “TDR” sh.p.k e mbajtur pranë Bankës NBG Albania Sh.A. shumën prej 10% të &c...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie  8/61+1-4 ZK 8370, apartament me sip. 77.17 m2 i ndodhur tek “Rr.Thanas Ziko”, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 44,480 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqërisë “TDR” sh.p.k e mbajtur pranë Bankës NBG Albania Sh.A. shumën prej 10% të çmimit...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 3/92+1-1 ZK 8220, apartament me sip. 75 m2 i ndodhur tek “ Rr. Frosina Plaku”, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 43,200 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqërisë “TDR” sh.p.k e mbajtur pranë Bankës NBG Albania Sh.A. shumën prej 10% të çmimit fill...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie  12/39, Z.K. 1090, truall me sip. 585 m2 i ndodhur në Ballsh. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 56,128 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqërisë “TDR” sh.p.k e mbajtur pranë Banka NBG Albania Sh.A. shumën prej 10% të çmimit fillestar, gjithashtu dhe një fotokop...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie  12/38, Z.K. 1090, truall me sip. 453.22 m2 i ndodhur në Ballsh. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 37,760 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqërisë “TDR” sh.p.k. e mbajtur pranë Bankës NBG Albania Sh.A. shumën prej 10% të çmimit fillestar, gjithashtu dhe nj&eum...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 12/37, Z.K. 1090, ndërtesë një katëshe me sip. 36 m2 i ndodhur në Ballsh. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 1,856 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e  shoqërisë “TDR” sh.p.k e mbajtur pranë Bankës NBG Albania Sh.A. shumën prej 10% të çmimit fill...
Shpallet akandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie  12/4, Z.K. 1090, truall me sip. 7,385 m2 i ndodhur në Ballsh. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 118,144 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqërisë “TDR” sh.p.k e mbajtur pranë Bankës NBG Albania Sh.A. shumën prej 10% të çmimit fillestar, gjithashtu dhe një ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie  91/2  ZK 3878, e përbërë nga 300 m2 truall dhe ndërtesë dy katëshe me sip. totale 196 m2 i ndodhur në  Zall-Herr, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 18,944 EUR. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqërisë “TDR” sh.p.k e mbajtur pranë Ban...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie  24/22+1-5  ZK 8571, apartament 2+1 me sip. 84 m2 i ndodhur tek Lagjen “Xhevdet Nepravishta” Pll.173, Shk.1, Kati 3, Apartamenti 5, Lushnjë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 16,000 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqërisë “TDR” sh.p.k e mbajtur pranë Bankës N...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie  6/247 ZK 8350, apartament 2+1 me sip. 112 m2 i ndodhur tek bulevardi “Zogu i Parë”, pallati ngjitur me shkollën 9-vjeçare “10 Korriku”, pallati 11 katësh, kati 7, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 86,016 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqërisë...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 10/8+1-N4  Zk.8641,  objekti lokal me sipërfaqe ndërtimi 68.97 m2 e përshtatur në ambjente tregtare, e ndodhur në Lagja 2, Sarandë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 72,000 EURO. Secili ofertues  duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë  e  shoqërisë  “ARB” sh.p.k, e mb...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurive të paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie   1/70+1-14 dhe Nr. Pasurie 1/70+1-3   Zk. 8350, objekti shtëpi e përshtatur në bar-kafe, me sipërfaqe 61 m2 dhe 60.9 m2 e përshtatur në ambjente tregtare, e ndodhur në Rruga e Durrësit, Pall 204, pranë ish-ambasadës Jugosllave, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 157,939 EURO. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ...
Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: Nr. Pasurie 2/195 ZK 8270, apartament 2+1 me sip. 128.14 m2 i ndodhur tek "Rr.PJETER BOGDANI" kati 4, Tiranë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 135,360 Eur. Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e shoqërisë "TDR" sh.p.k e mbajtur pranë Bankës Kombëtare të Greqisë – Dega Tiranë shum&eum...
 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES