Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Kreditë
Kredi për Shtëpi
Kredi Konsumatore pa Garanci Hipotekare
Kredi Personale me Garanci Hipotekare
Kredi e Garantuar me Depozitë
Paradhënie Bankare - Overdraft
Kredi për Makina
Kredi për Studentë
Kredi per Blerje Prone per Dhenie me Qera
Kredi per Rinovim
Kredi per Biznesin e Vogel
Kredi Biznesi pa Garanci
Kredi Biznesi per Investime
Kredi per Blerje Paisjesh Biznesi
Paradhenie Bankare per Biznes
Kredi per Profesionistet e Lire
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.20 109.20
EUR 124.20 128.20
AUD 74.80 80.80
GBP 138.00 144.00
 
Kredi Konsumatore pa Garanci Hipotekare

Cfare eshte Kredia Konsumatore pa Hipotekë?

Kredia Konsumaore pa Hipotekë është një kredi e dhënë individëve  e ardhura nga paga e të cilëve është e verifikueshme, jepet për qëllime personale, pa qenë nevoja e ofrimit të ndonjë prone si garanci për shumën e kërkuar. Ky produkt mundëson tërheqjen e shumave të vogla për të financuar çdo nevojë, nëpërmjet procedurave të lehta dhe të shpejta. Kredia mund të përdoret për blerjen e mallrave të konsumit, mobilim, pajisje shtëpiake, studime, pushime etj.

Kredi Konsumatore :

Plotësoni dëshirat tuaja në 24 orë!

Oferta e re nga Banka NBG Albania Sh.A. ju mundëson të merrni kredi konsumatore për çdo qëllim me interes fiks për dy vitet e para!

Karakteristikat e Produktit:

 • Shuma e kredisë deri në 1.000.000 Lek*
 • Monedha : Lek
 • Kohëzgjatja e Kredisë  deri në 7 vjet*

-         Për shuma nga  50,000 ALL  –   400,000 ALL, afati i kredisë zgjat deri në 5 vite

-         Për shuma nga 400,001 ALL –   700,000 ALL, afati i kredisë zgjat deri në 6 vite

-         Për shuma nga 700,001 ALL – 1,000,000 ALL, afati i kredisë zgjat deri në 7 vite

 • Interesa fikse për 2 vitet e para

Monedha & Shuma

Afati i Kredisë

Norma e Interesit

  50,000  –  400.000 ALL

5 vjet

Për dy vitet e para: 8.00% fiks

Në vazhdim: 12M BTH +10.00%

400.001  –  700.000 ALL

6 vjet

   700.001 –1,000,000 ALL*

7 vjet

 

Përfitimet:

 • Aprovim 24 orë pas dorëzimit të dokumentacionit të plotë.
 • Kredi për çdo qëllim.
 • Këste fikse për 2 vitet e para.
 • Afati i ripagimit deri në 7 vjet. 

Dokumentacioni:

 • Dokument/e Identifikimi.
 • Çertifikatë Familjare.
 • Dokument që verifikon të Ardhurat si Vërtetim Page, etj.
 • Dokumenta rregullatorë

Garancia :

Nuk kërkohet kolateral.

Mund të kërkohet garantor financiar.

  Shembuj**:

Shuma e kredisë

200,000 Lek

700,000 Lek

1,000,000 Lek

Afati (në vite)

5vjet

6vjet

7vjet

Interesi (%)

8%

8%

8%

Kësti mujor ( në 2 vitet e para )

4,069 Lek 

         12,320 Lek

         15,655 Lek

Kësti mujor (në vitet në vazhdim) ***

4,472 Lek 

13,769 Lek

17,776 Lek

Komisionet:

Komision Aplikimi: 8 Euro

Komision Administrimi: 2% e shumës së kredisë

Komision i shlyerjes së parakohshme: 

-         Gjatë periudhës me interes fiks: 1% e shumës së kredisë nëse koha e mbetur deri në maturim është më shumë se 1(një) vit.

-         0.5% e shumës së kredisë nëse koha e mbetur deri në maturim është më pak se 1(një) vit.

-         Gjatë periudhës me interes të ndryshueshëm: 0 (zero).

 

* Shembujt janë vetëm për arsye informimi. Për mënyrën e ripagimit të kredisë dhe këstet mujore, ju lutem drejtohuni

    në një nga degët tona.

** Norma e interesit pas tre viteve të para: B.TH.12M + 10.00%

Flete_e_Standartizuar_e_Informacionit_Parakontraktor_Kredia_Konsumatore_pa_Hipoteke_Korrik_2017.pdf

Klikoni ketu per te shkarkuar Formularin e Transparences.pdf

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES