Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Kreditë
Kredi për Shtëpi
Kredi Konsumatore pa Garanci Hipotekare
Kredi Personale me Garanci Hipotekare
Kredi e Garantuar me Depozitë
Paradhënie Bankare - Overdraft
Kredi për Makina
Kredi për Studentë
Kredi per Blerje Prone per Dhenie me Qera
Kredi per Rinovim
Kredi per Biznesin e Vogel
Kredi Biznesi pa Garanci
Kredi Biznesi per Investime
Kredi per Blerje Paisjesh Biznesi
Paradhenie Bankare per Biznes
Kredi per Profesionistet e Lire
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.20 109.20
EUR 124.20 128.20
AUD 74.80 80.80
GBP 138.00 144.00
 
Kredi e Garantuar me Depozite.

Kredi e Garantuar me Depozitë.

Çfarë është Kredia e Garantuar me Depozitë?

Kredia e Garantuar me Depozitë është një kredi individuale e dhënë klientëve të cilët kanë një depozitë në Bankën NBG Albania Sh.A. për përmbushjen e nevojave për likuiditet. Për çdo shpenzim të papritur nuk është nevoja e thyerjes së depozitës duke sjellë dhe humbje të interesave të saj. Me norma shumë të favorshme me Kredinë e Garantuar me Depozitë, ju përmbushni kërkesat tuaja dhe gjithashtu fitoni interesat nga depozita juaj.

Karakteristikat e Produktit:

 • Qëllimi i Kredisë:  Përmbushja e nevojave për likuiditet të depozituesve nëpërmjet : 
  1. Kredisë, konsumatore ose hipotekare.
  2. Paradhënies bankare. 
 • Monedha: LEK / EUR / USD
 • Kohëzgjatja : Bazuar në qëllimin e kredisë dhe produktin respektiv.
 • Shuma : në varësi të mbulimit që ofron depozita
 • Kriteri i Moshës : minimumi 18 vjeç 
 • Pjesëmarrja e Klientit :  0%
 • Kolaterali :
  1-  Kur depozita dhe kredia janë në të njëjtën monedhë – shuma e depozitës së ofruar duhet

     të jetë deri në 112%  të shumës së kredisë së akorduar.

2- Kur depozita është në monedhë të ndryshme nga kredia: 
    - Kredia në LEK- depozita në USD => mbulimi 145% (shuma e depozitës/ totalin e kredisë)

    - Kredia në LEK- depozita në EUR => mbulimi 135% (shuma e depozitës/ totalin e kredisë)

    - Kredia në EUR- depozita në USD => mbulimi 140% (shuma e depozitës/ totalin e kredisë)

    - Kredia në EUR- depozita në LEK => mbulimi 135% (shuma e depozitës/ totalin e kredisë)

    - Kredia në USD- depozita në LEK => mbulimi 145% (shuma e depozitës/ totalin e kredisë)

    - Kredia në USD- depozita në EUR => mbulimi 140% (shuma e depozitës/ totalin e kredisë)

 • Raporti Detyrime mbi te Ardhura nuk përllogaritet.

Komisionet:

 • Komision Aplikimi:  Nuk aplikohet. 
 • Komision Lëvrimi Kredie : 1%, Min. 15 EUR – Maks. 200 EUR
 • Komision shlyerje para afatit : 0%
 • Normat e Interesit:  e ndryshueshme

 Monedha

Interesi

Përbërja

LEK

 3.12%

BTH 12M + 1.5%

EUR

2.94%

EURIBOR 12M + 3.00%

USD

5.55%

LIBOR 12M + 4.00%

 Avantazhet:

 • Norma interesi  konkuruese
 • Procedurë shumë e thjeshtë
 • Kosto të ulta

Produktet Alternative:

 • Kredi hipotekare, konsumatore, për makinë

Kliko ketu per te shkarkuar Formularin e Transparences pdf.

Flete_e_Standartizuar_e_Informacionit_Parakontraktor__Kredia_e_Siguruar_me_Depozite_Korik_2017.pdf

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES