Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Kreditë
Kredi për Shtëpi
Kredi Konsumatore pa Garanci Hipotekare
Kredi Personale me Garanci Hipotekare
Kredi e Garantuar me Depozitë
Paradhënie Bankare - Overdraft
Kredi për Makina
Kredi për Studentë
Kredi per Blerje Prone per Dhenie me Qera
Kredi per Rinovim
Kredi per Biznesin e Vogel
Kredi Biznesi pa Garanci
Kredi Biznesi per Investime
Kredi per Blerje Paisjesh Biznesi
Paradhenie Bankare per Biznes
Kredi per Profesionistet e Lire
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.20 109.20
EUR 124.20 128.20
AUD 74.80 80.80
GBP 138.00 144.00
 
Kredi për Studentë

Kredi konsumatore për Studentë

Qëllimi i Kredisë: Kredia Konsumatore për Sudentë, e siguruar ose jo, ofrohet nga banka për të financuar studime dhe lehtësuar studentët në pagimin e shpenzimeve për studim, taksave, për libra dhe pajisje të nevojshme në mbështetje të studimeve (pajisje kompjuterike, mjete mësimore etj.)

Karakteristikat e produktit:

 

 • Monedha:  LEK

      Shuma e Kredisë:

-    Shuma e kredisë/ e pasiguruar: 50,000 ALL –    400,000 ALL, afati   60 muaj  (5 vjet).

-    Shuma e kredisë/ e siguruar:   400,000 ALL – 2,500,000 ALL, afati 120 muaj (10 vjet).

 • Mosha: 18 vjeç e sipër
 • Shuma e kredisë/ shumën e vleres se likuidimit te prones se ofruar si kolateral:

-Maksimumi, 60% te vlerës së pronës së ofruar si garanci per shumë kredie nga  ALL 400,001 – ALL 2,500,000

 • Garanci/Kolateral:

1) Deri në 400,000 ALL – e pasiguruar:

-   Të gjithë pjesëmarrësit në kredi, studenti aplikant, prindërit e tij/e saj, apo prindi që e mbështet atë

  financiarisht, qoftë pjesërisht apo totalisht.   

-   Të dy prindërit ofrohen si bashkë-kredimarrës dhe / ose garantorë.

-   Në rastin kur studenti nuk është bërë 18 vjeç, kontrata e kredisë mund të firmoset vetëm nga prindërit

   e saj/të tij.

2) Për shuma nga 400,001 - 2,500,000 ALL të siguruara me kolateral/e:

-   Të gjitha sa përmendur më sipër janë të vlefshme përfshij edhe prone hipotekare, rezidenciale apo njësi.

Komisionet:

 • Komision Aplikimi: Nuk ka
 • Komision Lëvrimi i Kredisë:  1.5%
 • Komision shlyerje para afatit: 0%
 • Norma e Interesit: e ndryshueshme.

Shuma në lek

Monedha

Interesi

Përbërja

deri në 400,000 ALL (kredi e pasiguruar)

LEK

12.27 %

BTH 12M + 10.65%

 400,001ALL - 2,500,000 ALL (kredi e siguruar)

LEK

7.77%

BTH 12M + 6.15%

 Avantazhet:

 • Asnjë komision për pagesat e shkollës.
 • Çmime Konkurruese.
 • Pa komisione mirëmbajtje për llogarinë rrjedhëse.

Pikat unike të shitjes:

 • Financim deri në 100% të shpenzimit.  
 • Procedurë e thjeshtë për shuma kredie deri në 400,000 Lek. 

Produktet Alternative:

Kredi të garantuara me depozitë. 

Kredi konsumatore për Studentë

Qëllimi i Kredisë: Kredia Konsumatore për Sudentë, e siguruar ose jo, ofrohet nga banka për të financuar studime dhe lehtësuar studentët në pagimin e shpenzimeve për studim, taksave, për libra dhe pajisje të nevojshme në mbështetje të studimeve (pajisje kompjuterike, mjete mësimore etj.)

Karakteristikat e produktit:

 

 • Monedha:  LEK

      Shuma e Kredisë:

-    Shuma e kredisë/ e pasiguruar: 50,000 ALL –    400,000 ALL, afati   60 muaj  (5 vjet).

-    Shuma e kredisë/ e siguruar:   400,000 ALL – 2,500,000 ALL, afati 120 muaj (10 vjet).

 • Mosha: 18 vjeç e sipër
 • Shuma e kredisë/ shumën e vleres se likuidimit te prones se ofruar si kolateral:

-Maksimumi, 60% te vlerës së pronës së ofruar si garanci per shumë kredie nga  ALL 400,001 – ALL 2,500,000

 • Garanci/Kolateral:

1) Deri në 400,000 ALL – e pasiguruar:

-   Të gjithë pjesëmarrësit në kredi, studenti aplikant, prindërit e tij/e saj, apo prindi që e mbështet atë

  financiarisht, qoftë pjesërisht apo totalisht.   

-   Të dy prindërit ofrohen si bashkë-kredimarrës dhe / ose garantorë.

-   Në rastin kur studenti nuk është bërë 18 vjeç, kontrata e kredisë mund të firmoset vetëm nga prindërit

   e saj/të tij.

2) Për shuma nga 400,001 - 2,500,000 ALL të siguruara me kolateral/e:

-   Të gjitha sa përmendur më sipër janë të vlefshme përfshij edhe prone hipotekare, rezidenciale apo njësi.

Komisionet:

 • Komision Aplikimi: Nuk ka
 • Komision Lëvrimi i Kredisë:  1.5%
 • Komision shlyerje para afatit: 0%
 • Norma e Interesit: e ndryshueshme.

Shuma në lek

Monedha

Interesi

Përbërja

deri në 400,000 ALL (kredi e pasiguruar)

LEK

12.27 %

BTH 12M + 10.65%

 400,001ALL - 2,500,000 ALL (kredi e siguruar)

LEK

7.77%

BTH 12M + 6.15%

 Avantazhet:

 • Asnjë komision për pagesat e shkollës.
 • Çmime Konkurruese.
 • Pa komisione mirëmbajtje për llogarinë rrjedhëse.

Pikat unike të shitjes:

 • Financim deri në 100% të shpenzimit.  
 • Procedurë e thjeshtë për shuma kredie deri në 400,000 Lek. 

Produktet Alternative:

Kredi të garantuara me depozitë.

Kliko ketu per te shkarkuar Formularin e Transparences.pdf

Flete_e_Standartizuar_e_Informacionit_Parakontraktor Kredia_e_Studentit_Korrik_2017.pdf

Per me shume informacion drejtohuni ne nje nga deget tona!

Banka NBG Albania , Tradicionalisht e besueshme!

 

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES