Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Kreditë
Kredi për Shtëpi
Kredi Konsumatore pa Garanci Hipotekare
Kredi Personale me Garanci Hipotekare
Kredi e Garantuar me Depozitë
Paradhënie Bankare - Overdraft
Kredi për Makina
Kredi për Studentë
Kredi per Blerje Prone per Dhenie me Qera
Kredi per Rinovim
Kredi per Biznesin e Vogel
Kredi Biznesi pa Garanci
Kredi Biznesi per Investime
Kredi per Blerje Paisjesh Biznesi
Paradhenie Bankare per Biznes
Kredi per Profesionistet e Lire
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.20 109.20
EUR 124.20 128.20
AUD 74.80 80.80
GBP 138.00 144.00
 
KREDI per Bisnesin e Vogel

Kredi per Biznesin e Vogel

NE MBESHTETJE TE BIZNESIT TE VOGEL!

 • Pakete e plote sherbimesh dhe produktesh
 • Financim i biznesit tuaj
 • Personel i dedikuar

 

Pakete e plote sherbimesh dhe produktesh!

 • Llogari Rrjedhese qe perfitojne interes
 • Llogari Kursimi me interes te pershkallezuar per te depozituar xhiron tuaj ditore
 • Pagesa faturash utilitare
 • Pagesat e tatim- taksave dhe pagesa ne llogarite e buxhetit

 

Financim i biznesit!

Investoni SOT në rritjen e biznesit tuaj!

 • Per rritjen e kapitalit qarkullues
 • Rinovoni ose shtoni pajisjet /makinerite e biznesit
 • Permiresoni  ambjentet e biznesit
 • Investoni ne ambjente të reja biznesi

 

Cilado te jete nevoja e biznesit tuaj, kemi zgjidhjen e duhur!

 • Paradhenie Bankare per mbulimin e nevojave te biznesit per rritjen e kapitalit qarkullues:
 1. Shuma deri ne 80,000 Euro / 10,000,000 Leke;
 2. Pa garantor financiare  deri ne 8,000 Euro / 1,000,000 Leke;
 3. Financime me pengje per shuma nga 8,001 Euro / 1,000,001 Leke deri ne 15,000 Euro / 2,100,000 Leke;
 4. Interesa konkurrues

 

 • Kredi per profesionistet e Lire
 1. Shuma deri ne 10,000 Euro / 1,500,000 Leke;
 2. Pa garanci hipotekore;
 3. Financim deri ne 100% te kerkeses se klientit; 
 4. Afati deri ne 24 muaj

 

 • Kredi afatshkurter per rinovimin apo shtimin e pajisjeve:
 1. Shuma deri ne 8,000 Euro ose 1,000,000 Leke;
 2. 80% financim i investimit te projektit 
 3. Afati deri ne 6 vjet
 4. Pa garantor financiare;
 5. Interesa konkurrues

  

 • Kredi Afatgjate per financimin e nevojave per rritjen e biznesit :
 1. Shuma deri ne 150,000 Euro ose 20,000,000 Lek;
 2. Financim deri ne 80% te vleres se projektit
 3. Afati deri ne 10 vjet
 4. Interesa konkurrues

 

PERSONEL I DEDIKUAR!

Ne te gjitha deget tona Ju pret nje ekspert qe ofron keshillim per biznesin tuaj dhe sherbim te personalizuar!

Zgjidhni Banka NBG Albania si partnerin me te pershtatshem per zhvillimin e biznesit tuaj!

 

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES