Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Kreditë
Kredi për Shtëpi
Kredi Konsumatore pa Garanci Hipotekare
Kredi Personale me Garanci Hipotekare
Kredi e Garantuar me Depozitë
Paradhënie Bankare - Overdraft
Kredi për Makina
Kredi për Studentë
Kredi per Blerje Prone per Dhenie me Qera
Kredi per Rinovim
Kredi per Biznesin e Vogel
Kredi Biznesi pa Garanci
Kredi Biznesi per Investime
Kredi per Blerje Paisjesh Biznesi
Paradhenie Bankare per Biznes
Kredi per Profesionistet e Lire
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.20 109.20
EUR 124.20 128.20
AUD 74.80 80.80
GBP 138.00 144.00
 
Kredi per Blerje Prone per Dhenie me Qera.

Çfarë është Kredia për Blerje Prone Tregtare për Qeradhënie

Kredia për Blerje Prone Tregtare për Qeradhënie jepet nga banka për të financuar blerjen e një prone tregtare. Konsiderohet e tillë çdo premisë që përdoret për qëllime biznesi dhe gjeneron të ardhura si qendra shitjesh, komplekse zyrash, apartamente për qera, hotel etj.

Karakteristikat e produktit:

 • Qëllimi i Kredisë:  Blerje ambjenti si zyra, njësi etj. për dhënie me qera.
 • Monedha: LEK / EUR
 • Kohëzgjatja: 5-20 vjet
 • Shuma Minimale:  5,000 EUR / ose ekuivalenti në ALL
 • Shuma Maksimale e kredisë: 

-   150,000 EUR/ ekuivalenti në LEK për blerje ambjenti në qytetet e Korçës, Vlorës, Shkodrës, Fierit.

-   200,000 EUR/ ekuivalenti në LEK për blerje ambjenti në Tiranë & Durrës.

 • Mosha:  23 – 65 vjeç
 • Financim:

-   deri në 60%  te vleres së pronës kur objekt kredie është ambjent komercial 

-   deri në 65% te vleres së pronës kur objekt kredie është ambjent rezidencial (për qera,hotel)

 • Pjesëmarrja e bankës në financim: deri në 85% të vlerës së hapur të tregut të pronës që do të blihet.
 • Garancia hipotekare e pranueshme: Prona tregtare që ndodhen në zonat urbane, në qytetet e mëposhtme

                                                   Tiranë, Durrës, Korçë, Vlorë, Shkodër, Fier.

  Komisionet:

 • Komision Aplikimi: 15 Euro
 • Komision Disbursimi: 1.5%
 • Komision shlyerje para afatit: 5% katër vitet e para, 3% në vazhdim
 • Norma e Interesit: e ndryshueshme 

MONEDHA

INTERESI

Përbërja

LEK

8.26%

BTH 12M + 6.25%

EUR

7.40%

EURIBOR 12M + 7.51%

 Avantazhet:

 • Shuma maksimale e kredisë deri në  200, 000  EUR ose ekuivalentin në lek.
 • Shqyrtim paraprak i aftesisë paguese të klientit (fazë para miratuese) dhe procedim ne një hap të dytë me

     vlerësim prone/ash.

 • Ndër- shitje, shitje të ndërthurura të produkteve.
 • Kredi Konsumatore.
 • Kartë Krediti.
 • Pagesë utilitare.
 • Pikat e forta të shitjes.
 • Financim me interesa favorizues për investime në prona të patundshme.
 • Kredi në dy monedha.
 • Kohëzgjatje maksimale e kredisë.
 • Produktet alternative.
 • Kredi me garanci depozite.

Kliko ketu per te shkarkuar Formularin e Transparences.pdf.

Flete_e_Standartizuar_e_Informacionit_Parakontraktor_Kredi_per_Blerje_Prone_Tregtare_per_Qeradhenie_Korrik_2017.pdf

Per me shume informacion drejtohuni ne nje nga deget tona!

Banka NBG Albania , Tradicionalisht e besueshme!

 

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES