Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Kreditë
Kredi për Shtëpi
Kredi Konsumatore pa Garanci Hipotekare
Kredi Personale me Garanci Hipotekare
Kredi e Garantuar me Depozitë
Paradhënie Bankare - Overdraft
Kredi për Makina
Kredi për Studentë
Kredi per Blerje Prone per Dhenie me Qera
Kredi per Rinovim
Kredi per Biznesin e Vogel
Kredi Biznesi pa Garanci
Kredi Biznesi per Investime
Kredi per Blerje Paisjesh Biznesi
Paradhenie Bankare per Biznes
Kredi per Profesionistet e Lire
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.20 109.20
EUR 124.20 128.20
AUD 74.80 80.80
GBP 138.00 144.00
 
Kredi Bisnesi per investime

Kredi Biznesi per Investime

 Karakteristikat e Produktit:

 • Qellimi I Kredise eshte financimi i:

- blerjeve te ambjenteve te biznesit 
- rikostruksionit te abljenteve te biznesit,
- ndertimit te ambjenteve te biznesit

 • Monedha : Leke / Euro
 • Kohezgjatja:
  -  blerjeve te ambjenteve te biznesit, afati i financimit deri ne10 vite
  -  rikostruksionit te abljenteve te biznesit, afati i financimit deri ne10 vite, 
  -  ndertimit te ambjenteve te biznesit, afati i financimit deri ne10 vite;
 • Vlerat e financimit:

-          Shuma  Minimale : 800 Euro / ekuivalenti ne Leke

-          Shuma  Maksimale : 150'000 Euro  / ekuivalenti ne Leke

 • Mosha: 23 – 65 vjec.
 • Financim deri ne 80% te vleres se investimit.
 • Garancia:
  - Shuma deri ne 8'000 Euro  pa garanci/pa garantor financiare;

- Shuma nga 8,001 Euro deri ne 15,000 Euro Garanci me Pengje ose Hipoteke;
- Shuma mbi 15'001 Euro te siguruara  vetem me Garanci Hipotekore;

Komisionet:

 • Komision Aplikimi:   N /A
 • Komision Disbursimi: 
  - 2%  per financime deri ne 35'000 Euro / ekuivalente ne Leke
  - 1.5% per shumat mbi 35'000 Euro / ekuivalente ne Leke
 • Komision shlyerje para afatit : 3%
 • Normat e Interesit: e ndryshueshme
 • Ndryshime te kushteve te kontrates se kredise: komision 50 Euro

 

Shuma e financuar

Afati

Norma e Interesit

Perberja

1,000,001 Leke - 20,000,000 Leke

10 vite

Min.9.0%

Bono Thesari  12M +  5% - 6%,

8,001 Euro - 150,000 Euro

10 vite

Min.7.5%

Euribor 12M +  6.5 - 7.5%,

Avantazhet:

 • Norma interesi konkurruese.
 • Mbeshtetje ne situatat e mungeses se likuiditetit si pasoje e cikleve te biznesit
 • Financimi deri ne 80% te vleres se financimit.

Flete_e_Standartizuar_e_Informacion_Parakontraktor_Kredi_Biznesi_per_Investime__Korrik_2017.pdf

Flete_e_Standartizuar_e_Informacion_Parakontraktor_Kredi_e_Siguruar_me_Depozite_Korrik_2017.pdf

FORMULAR_I_TRANSPARENCES_Jan.pdf

 

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES