Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Kreditë
Kredi për Shtëpi
Kredi Konsumatore pa Garanci Hipotekare
Kredi Personale me Garanci Hipotekare
Kredi e Garantuar me Depozitë
Paradhënie Bankare - Overdraft
Kredi për Makina
Kredi për Studentë
Kredi per Blerje Prone per Dhenie me Qera
Kredi per Rinovim
Kredi per Biznesin e Vogel
Kredi Biznesi pa Garanci
Kredi Biznesi per Investime
Kredi per Blerje Paisjesh Biznesi
Paradhenie Bankare per Biznes
Kredi per Profesionistet e Lire
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.20 109.20
EUR 124.20 128.20
AUD 74.80 80.80
GBP 138.00 144.00
 
Kredi per Blerje Paisjesh Biznesi.

Kredi per Blerje Paisje  Biznesi

 Karakteristikat e Produktit:

 • Qellimi I Kredise eshte financim: blerje paisje, makineri biznesi,
 • Monedha : Leke / Euro
 • Kohezgjatja: 1-6 vite,
 •  Shuma Minimale : 800 Euro  / ekuivalenti ne Leke
 • Shuma  Maksimale: 150'000 Euro  / ekuivalenti ne Leke
 • Mosha: 23 – 65 vjec.
 • Financim deri ne 80% te vleres se investimit.
 • Garancia:
  - Shuma deri ne 8'000 Euro pa garanci/pa garantor financiar,

- Shuma nga 8,001 Euro deri ne 15,000 Euro Garanci me Pengje ose Hipoteke;
- Shuma mbi 15'001 Euro te siguruara  vetem me Garanci Hipotekore

Komisionet:

 • Komision Aplikimi:   N /A
 • Komision Disbursimi:
  - 2%  per financime deri ne 35'000 Eur / ekuivalente ne Leke 
  - 1.5% per shumat mbi 35'000 Eur / ekuivalente ne Leke
 • Komision shlyerje para afatit : 3%
 • Normat e Interesit : e ndryshueshme
 • Ndryshime te kushteve te kontrates se kredise: komision 50 Euro

 

Shuma e financuar

Afati

Norma e Interesit

Perberja

1,000,001 Leke - 20,000,000 Leke

6 vite

Min.9.50%

Bono Thesari  12M +  6% -  7%,

8,001 Euro -  150,000 Euro

6 vite

Min.8.0%

Euribor 12M + 7.5% - 8.5%

 Avantazhet:

 • Norma interesi konkurruese.
 • Mbeshteje ne investimet e paisjeve te biznesit, zgjerim te aktivitetit dhe te ardhurave te biznesit.
 • Financimi derine 80% te vleres se financimit.

 Flete_e_Standartizuar_e_Informacion_Parakontraktor_Kredi_per_Paisje_Biznesi__Korrik_2017.pdf

Flete_e_Standartizuar_e_Informacion_Parakontraktor_Kredi_e_Siguruar_me_Depozite_Korrik_2017.pdf

FORMULAR_I_TRANSPARENCES_Jan.pdf

 

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES