Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Kreditë
Kredi për Shtëpi
Kredi Konsumatore pa Garanci Hipotekare
Kredi Personale me Garanci Hipotekare
Kredi e Garantuar me Depozitë
Paradhënie Bankare - Overdraft
Kredi për Makina
Kredi për Studentë
Kredi per Blerje Prone per Dhenie me Qera
Kredi per Rinovim
Kredi per Biznesin e Vogel
Kredi Biznesi pa Garanci
Kredi Biznesi per Investime
Kredi per Blerje Paisjesh Biznesi
Paradhenie Bankare per Biznes
Kredi per Profesionistet e Lire
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.20 109.20
EUR 124.20 128.20
AUD 74.80 80.80
GBP 138.00 144.00
 
Paradhenie Bankare per Biznes.

Paradhenie Bankare per Biznes

 Karakteristikat e Produktit:

 • Qellimi I Kredise: Financimi I nevojave afatshkutra per kapital punues. 
 • Monedha : Leke / Euro
 • Kohezgjatja: deri 1 vit
 • Shuma  Min : 800 Eur / ekuivalenti ne Leke
 • Shuma  Maksimum : 80'000 Eur / ekuivalenti ne Leke
 • Mosha : 23 – 65 vjec.
 • Financim deri ne

-           20%  te qarkullimit vjetore  per financime deri 8,000 Eur /1,000,00 Leke;

-           40%  te qarkullimit vjetore  per financime mbi 8,000 Euro /1,000,00 Leke;

 • Garancia:
  - Shuma deri ne 8'000 Eur pa garanci/pa garantor financiare,
  - Shuma nga 8,001 Eur deri ne 15,000 Eur me Garanci Pengje ose Hipotekore
  - Shuma mbi 15'001 Eur te siguruara vetem me Garanci Hipotekore

Komisionet:

 • Komision Aplikimi: N /A
 • Komision Disbursimi:
  - 2%  per financime deri ne 35'000 Euro / ekuivalente ne Leke;
  - 1.5% per shumat mbi 35'000 Euro / ekuivalente ne Leke;
 • Komision shlyerje para afatit: 0%;
 • Komision angazhimi - 1% mbi baze vjetore
 • Normat e Interesit : e ndryshueshme
 • Ndryshime te kushteve te kontrates se kredise: komision 50 Euro

 

Shuma e financuar

Afati

Norma e Interesit

Perberja

100'000 Leke - 1'000'000 Leke

1 vit

 

Min. 17.5%

Bono Thesari  12M + 14%

800 Euro - 8'000 Euro

1 vit

Min.13.5%

Euribor 12M + 13%

1,000,001 Leke  -10,000,000 Leke

1 vit

Min.9%

Bono Thesari  12M +  6% deri ne 7.5%

8,001 Euro– 80,000 Euro

1 vit

Min.8%

Euribor  12M + 7.5% deri ne  8.5%

  Avantazhet:

 • Norma interesi konkurruese.
 • Mbeshtetje ne situatat e mungeses se likuiditetit si pasoje e cikleve te biznesit
 • 0% komision mbyllje parakohe

FORMULAR_I_TRANSPARENCES_Jan.pdf

Flete_e_Standartizuar_dhe_Informacion_Parakontraktor_Paradhenie_Bankare_e_Pasiguruar_Korrik_2017.pdf

Flete_e_Standartizuar_e_Informacion_Parakontraktor_Paradhenie_Bankare_e_Siguruar_me_Depozite_Korrik_2017.pdf

Flete_e_Standartizuara_e_Informacion_Parakontraktor__Paradhenie_Bankare_e_Siguruar_Korrik_2017.pdf

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES