Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Kreditë
Kredi për Shtëpi
Kredi Konsumatore pa Garanci Hipotekare
Kredi Personale me Garanci Hipotekare
Kredi e Garantuar me Depozitë
Paradhënie Bankare - Overdraft
Kredi për Makina
Kredi për Studentë
Kredi per Blerje Prone per Dhenie me Qera
Kredi per Rinovim
Kredi per Biznesin e Vogel
Kredi Biznesi pa Garanci
Kredi Biznesi per Investime
Kredi per Blerje Paisjesh Biznesi
Paradhenie Bankare per Biznes
Kredi per Profesionistet e Lire
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.20 109.20
EUR 124.20 128.20
AUD 74.80 80.80
GBP 138.00 144.00
 
Kredi Bisnesi pa Garanci

Ofertë Promocionale - Kredi për Biznesin e Vogël, e Pasiguruar

 Karakteristikat e Produktit:

 • Qëllimi i Kredisë është financimi i investimeve në biznes;
 • Monedha: Lekë / Euro;
 • Kohëzgjatja deri në 60 muaj;
 • Kredi pa garanci:

ü  Shuma  Minimale : 800 Euro / 100,000 Lekë;

ü  Shuma  Maksimale : 8,000 Euro  / 1,000,000 Lekë;

 • Mosha: 23 – 65 vjeç;
 • Financim deri në 80% të vlerës së investimit;
 • Pa garantor financiare;

Komisionet:

 • Komision Aplikimi: N/A;
 • Komision Disbursimi:  2%  e shumës së financua;
 • Komision shlyerje para afatit: 3%;
 • Normat e Interesit : e ndryshueshme;
 • Ndryshime të kushteve të kontratës së kredisë: komisioni 50 Euro;

 

Shuma e financuar

Afati

Norma e Interesit

100’000 Lekë  - 1'000'000 Lekë

5 vite

8.5% për vitin e I-rë, 

 

pas vitit të I-rë: Bono Thesari 12M +10%;

800 Euro - 8'000 Euro

5 vite

8.5% për vitin e I-rë,

 

 pas vitit të I-rë: EURIBOR 12M+10%;

 Avantazhet:

 • Norma interesi konkurruese;
 • Mbështetje për investimet në biznes;
 • Deri në 80% financim të nevojave të biznesit;

 Shënim: Kjo ofertë është e vlefshme deri më 10 Gusht, 2017.

Flete_e_Standartizuar_dhe_Informacion_Parakontraktor_Oferte_Promocionale_Kredi_Biznesi_e_Pasiguruar_Korrik_2017.pdf

FORMULAR_I_TRANSPARENCES_Jan.pdf

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES