Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Kreditë
Kredi për Shtëpi
Kredi Konsumatore pa Garanci Hipotekare
Kredi Personale me Garanci Hipotekare
Kredi e Garantuar me Depozitë
Paradhënie Bankare - Overdraft
Kredi për Makina
Kredi për Studentë
Kredi per Blerje Prone per Dhenie me Qera
Kredi per Rinovim
Kredi per Biznesin e Vogel
Kredi Biznesi pa Garanci
Kredi Biznesi per Investime
Kredi per Blerje Paisjesh Biznesi
Paradhenie Bankare per Biznes
Kredi per Profesionistet e Lire
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.20 109.20
EUR 124.20 128.20
AUD 74.80 80.80
GBP 138.00 144.00
 
Kredi Personale me Garanci Hipotekore

 Karakteristikat e Produktit:

 Qellimi I Kredise:   

- Blerja e produkteve te reja te konsumit nga kompani qe operojne ne tregun shqipetar.
-Qellime te tjera konsumi

 • Monedha : LEK/EUR
 • Shuma e kredise : 
  400,001 LEK -6,000,000 LEK - (6 muaj deri 120 muaj)
 • Mosha : 23 – 65 vjec.
 • Financim: 
  -Per sasite 400,001-6,000,000 ALL me kolateral si pasuri e patundshme; maksimumi 60% I vleres se prones e cila do te lihet si garanci
 • Garancia e kerkuar:
  -deri ne 400,000 LEK: Mund te kerkohet nje dorezanes
  -Prej 400,001 - 6,000,000 LEK: garanci hipotekore
 • Shuma maksimale: 6,000,000 ALL / 45,000 EUR

Komisionet:

 • Komision Aplikimi: 8 Eur per aplikim
 • Komision Levrimi Kredie  :  2%
 • Komision shlyerje para afatit : 0%
 • Ndryshime ne kushtet e kontrates se kredise: komision  50  EUR
 • Normat e Interesit :   e ndryshueshme

SHUMA MAKSIMALE

MONEDHA

INTERESI

Perberja

6,000,000

ALL

8.00%

BTH12M+5.5%,min 8%

45,000 EUR 7.00% Euribor12M+6.5,min 7%
 •  Pa Komision: Nuk ka komision per transfertat e jashmte per pagesat e kredise me bankat e tjera.

Avantazhet:

 • Keste te perballueshme
 • Kredi e cila mbulon nevojat e ndryshme te konsumatoreve

Shitje te Kryqezuara:

 • Llogarite e kursimit
 • Karte Debiti
 • Pagesa Utilitare

Pikat e forta te shitjes:

 • Financim deri ne 100% te preventivit
 • Procedure e thjeshte dhe pa dorezanes per shumat deri ne  400,000 Lek

Produktet Alternative:

 • Kredi me garanci depozite

Per me shume informacion drejtohuni ne nje nga deget tona!

Kliko ketu per te shkarkuar Formularin e Transparences.pdf

Flete_e_Standartizuar_e_Informacionit_Parakontraktor_Kredi_Personale_me_Hipoteke_Korrik_2017.pdf

Banka NBG Albania , Tradicionalisht e besueshme!

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES